Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Adományok" bejegyzések listázása
Összesen: 3973 db bejegyzés

A kecskeméti katolikus közösség tisztelegve búcsúzik a plébánosától

Feltöltés időpontja: |

A kecskeméti katolikus közösség tisztelegve búcsúzik a plébánosától
Szerdán délután ünnepi alkalommal fogadta a római katolikus egyház búcsúzó plébánosa azokat - egyháztanács képviselőit, civil szervezetek vezetőit, intézmények képviselőit - akikkel évekig együtt munkálkodott. Az alkalmon természetesen jelen volt a Porta Egyesület, valamint a Karol Wojtyla Barátság Központ képviselője is. Rövid meghitt megemlékezésen szó esett a kecskeméti Nagytemplom élén eltöltött plébánosi tevékenység főbb mozzanatairól. A különböző szervezetek kisebb nagyobb ajándékokkal lepték meg a búcsúzó plébánost, akinek Kalocsa - Kecskemét Érseke, dr. Bábel Balázs apáti címet adományozott. Az ünnepség keretén belül köszöntötték az újonnan kinevezett plébánost Dr. Jeney Gábor atyát, aki rövid beszédében, és köszöntőjében ki emelte, hogy szeretné folytatni elődje tartalmas munkásságát. Fontosnak tartja a kialakult közösségek egységes összefogását és egyben támogatja az új közösségek létrejöttét. Az ünnepség végén a búcsúzó és megérkező plébános közösen vágta fel a „Köszönjük! és a Köszöntünk” felirattal díszített tortát.
button_read_more

A GLADIOLUS KFT. AJÁNDÉKA A WOJTYLA CSALÁD SZÁMÁRA

Feltöltés időpontja: |

A GLADIOLUS KFT. AJÁNDÉKA A  WOJTYLA  CSALÁD SZÁMÁRA
A tisztaság fél egészség! A Karol Wojtyla Barátság Központ családja is vallja ezt a nézetet. A mai napon a GLADIOLUS KFT a központ részére különböző tisztasági eszközöket szállított. A szállítmány tartalmazott többek között folyékony szappant, pissouar tablettát, papír kéztörlőt, WC papírt, extra kéztörlőt és egészségügyi papírt. A társaság illóolaj gyártásával foglalkozik. De sikeres kereskedő is. Papír- és vegyi árú nagykereskedelemi láncok és kiskereskedelemi boltok ellátásával is eredményes üzleti tevékenységet végez. .
button_read_more

A NAP SZENTJE: EYMARD SZENT PÉTER-JULIÁN pap, rendalapító

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: EYMARD SZENT PÉTER-JULIÁN pap, rendalapító
*La Mure-d'Isčre, 1811. február 4. +La Mure-d'Isčre, 1868. augusztus 1. Pierre-Julien Eymard 1811. február 4-én született a franciaországi La Mure-ben. Apja szegény, szorgalmas késkovács és jó keresztény volt, de túlságosan pénzvágyó. Anyja viszont rendkívüli jámborságot tanúsított, és fiát már élete első hónapjaiban magával vitte az istentiszteletekre. Péter már gyermekkorában különlegesen érzékelte az Úr eucharisztikus jelenlétét, és gyakran töltött hosszú időt a szentségház előtt. 1822- ben megbérmálkozott, egy évvel később első szentáldozáshoz járult, és már ebben az időben kinyilvánította szándékát, hogy papnak készül. Apja elutasította ezt a gondolatot, kivette az iskolából, és kiképeztette az olajsajtolás mesterségére. Nem veszítette kedvét. A lans-i kegyhelyen tett zarándoklata után egy régi nyelvtankönyv segítségével saját erejéből kezdett el latinul tanulni; tizenhat évesen kapott egy ösztöndíjat, s ez egy évi tanulást tett számára lehetővé. Mélyen érintette anyjának 1828-ban bekövetkezett halála. Apja végül engedett, és 1829 júniusában beléphetett a Szeplőtelen Fogantatás oblátusainak noviciátusába. Egy súlyos betegség azonban csakhamar hazatérésre késztette. Apja halála után, 1831 szeptemberében belépett a grenoble-i szemináriumba. Jámborsága és tiszta jelleme megbecsülést és szeretetet, szorgalma és lelkiismeretes munkája pedig jó tanulmányi eredményt szerzett számára.1834. július 20-án pappá szentelték, majd októberben segédlelkésznek nevezték ki Chatte-ba.
button_read_more

Napi Evangélium - "Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.
Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle: ?Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet.? Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt: ?Halljátok és értsétek meg: Nem az teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, az teszi tisztátalanná.? Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak: ?Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon?? Jézus ezt válaszolta: ?Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett. Hagyjátok őket! Vak létükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.? Mt 15,1-2. 10-14
button_read_more

Személyi változások: Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyében - Új helynököt iktatnak be Kalocsán

Feltöltés időpontja: |

Személyi változások: Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyében - Új helynököt iktatnak be Kalocsán
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek augusztus elsejével a következő személyi változásokat rendelte el az egyházmegyében. Kanonoki kinevezés Bábel Balázs érsek Fülöp Ernő kerületi esperes, Kalocsa-Belvárosi plébánost a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan mesterkanonokává nevezte ki. Káptalani kinevezések Az Anisich Jenő Béla olvasókanonok úr halálával megüresedett főszékesegyházi káptalani stallumot az érsek betöltötte, így a testület ismét teljessé vált. A Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan a jelenleg a következő tagokból áll:
button_read_more

DR. BÁBEL BALÁZS BEIKTATTA DR. JENEY GÁBORT, A KECSKEMÉTI NAGYTEMPLOM ÚJ PLÉBÁNOSÁT

Feltöltés időpontja: |

Fontos ünnepre gyülekezett Kecskemét hívő népe vasárnap délelőtt a Nagytemplomban. Most búcsúzott a plébánosi szolgálattól - nyugdíjba vonulása okán - Mons. Farkas László, helynök, kanonok. A Főpásztor pedig beiktatta a 39 éves dr. Jeney Gábort, a kecskeméti főplébánia vezetői tisztébe. Mindez a fél 11-es nagymisén történt nagyszámú hívő közösség részvételével. Az érsek baráti, kedves szavakkal köszönte meg Farkas László áldozatát, szolgálatát, hűségét. Egyben - a fölolvasott bulla szerint, elismeréseként - apáti címet adományozott a Czollner téri Szent Erzsébet templomba távozó, ott templomigazgató-plébánosként tovább munkálkodó főpapnak. Megható pillanatai voltak a ceremóniának, amikor a metropolita átnyújtotta dr. Jeney Gábornak, a plébánosi stallum legfontosabb rekvizitumait: a stólát, a templom kulcsát, a tabernákulum kulcsát valamint a Bibliát. A hívő közösség tapssal üdvözölte a cselekményt. Dr. Bábel Balázs érsek beiktatási homiliáját most közreadjuk honlapunkon. Kérjük olvasóink megtisztelő figyelmét.

HALGASSA MEG! A GONG RÁDIÓ VASÁRNAP REGGELI HITÉLETI MŰSORA DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEKKEL

Vendég volt: dr. Jeney Gábor, Kecskemét új plébánosa

Feltöltés időpontja: |

Immár hatodik alkalommal kinálta föl nyilvánosságát, stúdióját a Gong Rádió Kalocsa- és Kecskemét érsekének, dr. Bábel Balázs, metropolitának. Vasárnap reggel kilenc órától a többségében a hallgatóság köréből érkezett kérdésekre válaszolt a Magyar Katolikus Egyház második méltósága. Az ASTRIK NYOMÁBAN címmel hirdetett műsor mai exkluziv vendége dr. Jeney Gábor volt, akit a műsort követően kezdődő nagytemplomi szentmisén iktatott be stallumába a megyéspüspök. Így alkalma volt a harminckilenc éves leendő plébánosnak bemutatkozni a fél ország nyilvánossága előtt. Hallhatták a műsor követői, hogy milyen gondolatokkal, programmal indítja útra az abmíciózus papot Bábel érsek. A Gong Rádió jóvoltábol mától a teljes beszélgetést meghallgathaítják olvasóink a Charitas Rádió műsorán.

A PORTA ISMÉT SIKERESEN SEGÍTETT: MÁRIA-EMLÉKHELY LADÁNYBENÉN

Dr. Bábel Balázs érsek megáldotta a magyarok édesanyját ábrázoló zománc képet

Feltöltés időpontja: |

A PORTA ISMÉT SIKERESEN SEGÍTETT: MÁRIA-EMLÉKHELY LADÁNYBENÉN
A kecskeméti Porta Egyesület Katolikus Munkacsoportja javaslatára - a többi között - önkormányzati támogatással és számos civil bevonásával a ladánybenei falunapra és a templom-búcsúra elkészült a település központi parkjában a MAGYAROK NAGYASSZONYÁT köszöntő Mária kegyhely. Melyet dr. Bábel Balázs érsek áldott meg a szombati ünnepi szentmisét követően. A főpásztor kiemelte azoknak a szervezeteknek, személyeknek a jeles áldozatát, akik sokat tettek azért, hogy Ladánybene egy újabb mementóval gazdagodhasson. A Porta a szakrális kis emlékművek építésének és felújításának a specialistája örömmel fogadta el a község meghívását közreműködönek és szívből gratulál a sikerhez civileknek egyháziaknak egyaránt. Szűz Máriának pedig különösen is megköszöni, hogy tiszteletére építendő ima-mű létrehozására hívta meg a kecskeméti donátorokat.
button_read_more

LADÁNYBENE: MAGYAROK NAGYASSZONYA BÚCSÚ - ÉRSEKI SZENTBESZÉD

Feltöltés időpontja: |

Az alföldi magyar nép - amely benépesítette a Duna-Tisza közét, a Felső-Kiskunságot, a Homokhátságot - hőn szeretett ünnepe, patrónusa a Magyarok Nagyasszonya. Ladánybene kedves, szépívű templomát is Neki, országunk védelmezőjének szentelték. Természetes, hogy az egyházközség patriciumának napja, a Falunapok központi eseménye. Szombaton délelőtt megtelt a szépen karbantartott - nemrég már toronyrésszel is ékes -Istenháza. Loyola-i Szent Ignác ünnepén dr. Bábel Balázs, a Magyar Katolikus egyház második papja, az egyházmegye érseke mondta az ünnepi szentmisét. A homiliáját Barotai Imre atyának, az Astrik Press főmunkatársának köszönhetően most közreadhatjuk... Halgassák szeretettel!

ARANYSZAVÚ PÉTER ÜNNEPÉN DINNYE-NAP A WOJTYLA HÁZBAN

Feltöltés időpontja: |

ARANYSZAVÚ PÉTER ÜNNEPÉN DINNYE-NAP A WOJTYLA HÁZBAN
Örömünnep volt pénteken is a Wojtyla Barátság Központban. Most adta át első ízben a vezetés - a beérkezett vélemények nyomán - a HÉT EMBERE díjat. Az elismerés és a vele járó ajándékot az kaphatja meg aki legtöbbet tesz egy adott héten a közösségért. A SZENTEK ASZTALÁNÁL ARANYSZAVÚ PÉTERRE emlékeztek. Egyben imát mondtak azokért akik áldozatot vállalnak Karol Wojtyla kecskeméti házáért.
button_read_more
Összesen: 3973 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés