Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4770 db bejegyzés

Napi Evangélium - „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”
2010. március 4. – Csütörtök Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették.
button_read_more

Napi Evangélium - „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”
2010. március 3. – Szerda Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát és bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.”
button_read_more

PÜSPÖKI MEGEMLÉKEZÉS A VÉRTANÚ PLÉBÁNOSRÓL, KENYERES JÁNOSRÓL 2.

Feltöltés időpontja: |

Évtizedekig tabu téma volt Kenyeres János életéről szólni. A mártír ugyanis életpéldájával, halálával, döntésével: lázító példa. Erről is szólt a többi között Dr. Varga Lajos, a váci egyházmegye segédpüspöke a tiszavárkonyi emlékmisén. Nagyszámú papság és a zsúfolásig megtelt templom hallgatósága előtt visszaidézte a vértanúság részleteit, körülményeit. MOST ADJUK A FŐPAPI MEMENTÓT! A képeket a szentmisén Barotai Imre atya készítette, aki maga is nagy tisztelője a mártír plébánosnak, és aki együtt misézett a templomban koncelebráló mintegy harminc paptestvérrel.

TOVÁBB SZÉPÜL A KÉKESDI TEMPLOM: A PÉCSI PÜSPÖK ÉS A PORTA KÖZÖS ADOMÁNYÁVAL

Feltöltés időpontja: |

TOVÁBB SZÉPÜL A KÉKESDI TEMPLOM: A PÉCSI PÜSPÖK ÉS A PORTA KÖZÖS ADOMÁNYÁVAL
A Dunántúli Napló a napokban számolt be róla, hogy tovább épüól/szépül a kékesdi templom a tavaly szeptemberi felszentelése óta. A pécsi megyéspüspök és a Porta Katolikus Munkacsoportja jóvoltából, közös adományából elkészült a Dévényi Sándor, Kossuth-díjas építőművész által tervezett nyugati ablak. A több mint kilenc négyzetméteres, ólomkeretes színes üveg kivitelezője Holtság Károly kecskeméti üvegművész volt. Persze van jónéhány más forrás, közel s távolról jött adakozó. A Fájdalmas Szűz Máriát és a János apostolt ábrázoló muzeális értékű szobrok is helyükre kerülhettek a Kolping kapcsolatok útján, a németországi Augsburg városából, szintén adományból. A templom befejezéséhez további adományokat remélnek a templomépítők az 50400113-11036973 számlaszámra, vagy a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával.
button_read_more

MEGEMLÉKEZÉS A VÉRTANÚ PLÉBÁNOSRÓL, KENYERES JÁNOSRÓL 1.

Feltöltés időpontja: |

Évtizedekig tabu téma volt Kenyeres János életéről szólni. A mártír ugyanis életpéldájával, halálával, döntésével: lázító példa. Erről is szólt a többi között Dr. Varga Lajos, a váci egyházmegye segédpüspöke a tiszavárkonyi emlékmisén. Nagyszámú papság és a zsúfolásig megtelt templom hallgatósága előtt visszaidézte a vértanúság részleteit, körülményeit. A képeket a szentmisén Barotai Imre atya készítette, aki maga is nagy tisztelője a mártír plébánosnak, és aki együtt misézett a templomban koncelebráló mintegy harminc paptestvérrel.

ELNÖKI VIZIT: „Ez a ház a szegények szolgálatának nemes példája, köszönöm állhatatos és szeretetteljes munkájukat.”

Feltöltés időpontja: |

ELNÖKI VIZIT: „Ez a ház a szegények szolgálatának nemes példája, köszönöm állhatatos és szeretetteljes munkájukat.”
A fenti sorokat a Wojtyla Barátság Központ vendégkönyvébe Dr. Sólyom László köztársasági elnök úr jegyezte be, 2010. március 1-jén. A jeles személyiség dél-alföldi látogatásának második napján, hétfőn töltött egy órát az intézmény alapítóival, szponzoraival, és kedvezményezetteivel.
button_read_more

DUNATETÉTLENEN SZERETETTEL FOGADTÁK A FŐPÁSZTORT

Feltöltés időpontja: |

"Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek..." - Jézus Krisztustól kapott hiteles küldetéssel indul nap mint nap missziós útra dr. Bábel Balázs metropolita, a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érseke. Legutóbb a térség egyik - lélekszámát tekintve - legkisebb egyházközségében mondott szentmisét és olyan homiliát, mintha Csíksolyón, a több százezres hallgatóság előtt beszélne. A Lélek nem sokaság dolga... Vagy úgyis mondhatnánk - idézve Berzsenyit - "Nem sokaság, hanem lélek..." Deo Gratias !

TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA

Feltöltés időpontja: |

Március 10-én, szerdán TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA címmel az ökumenikus házaskör szervezésében nagyböjti kerekasztal-beszélgetés lesz, melyben városunk római és görög katolikus, református, evangélikus és baptista egyházközségeinek egy-egy világi képviselője vall hitéről, a böjthöz kapcsolódó egyházi hagyományokról, valamint arról, hogyan képviseli a krisztusi értékeket és a a keresztény egységtörekvéseket a családjában és a munkájában. Helyszín: az evangélikus egyházközség tanácsterme (Szabadság tér 3., Luther-udvar). Kezdési időpont: 17 óra Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a szervezők!

TALÁLKOZÁSOK FALUN-VÁROSON: ÉRSEKI VIZITÁCIÓ HARTÁN

Feltöltés időpontja: |

Vasárnap a németajkú Hartára látogatott dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. Az egyházmegye első papjának erős szándéka, hogy az év vasár- és ünnepnapjain végig látogassa a reá bízott kisebb és nagyobb - tanyasi, falusi, kis- és nagyvárosi - katolikus közösségeket. Ilyenkor a tanítás, és az Eucharistia nemes papi szolgálatok mellett alkalma van arra is, hogy a gyülekezetek tagjaival beszélgessen, megismerje az emberek bánatát, örömét. Örömmel ajánljuk a Főpásztor február 28-adiki homiliáját elmélkedésre, tanulásra - a lelkek épülésére. Harta után dr. Bábel Balázs atya Dunatetétlenen misézett. Az ottani közösség előtt elmondott buzdítását szerdán adjuk közre. Eúton is köszönjük munkatársunk, a Szalézi Szent Ferenc díjas Barotai Imre címzetes kanonok segítségét, azt hogy elkészítette és elküldte a szerkesztőségünkhöz a hanganyagot.

Napi evangélium - „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
2010. február 26. – Péntek A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Mt 5,20-26
button_read_more
Összesen: 4770 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés