Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4725 db bejegyzés

MÁTYUS ISTVÁN: KECSKEMÉT A SZOLIDARITÁS VÁROSA

Mayer Mihály pécsi püspök nyitota meg fotóriporterünk kiállítását

Feltöltés időpontja: |

MÁTYUS ISTVÁN: KECSKEMÉT A SZOLIDARITÁS VÁROSA
Mayer Mihály, pécsi megyéspüspök vasárnap délben, a Porta Egyesület dísztermében nyitotta meg, fotóriporterünk, Mátyus István kiállítását amelyet „KECSKEMÉT A SZOLIDARITÁS VÁROSA” címmel emeltek falra, állítottak össze a 2009. adventi főtéri szeretetvendégségek emlékezeteként. A főpásztor kiemelte a fényképész nemes szolgálatát, tehetségét, hűségét, bátorságát és következetességét, de figyelmeztetett: az alkotói teljesítmény csak az egyik érték, amelyet respektálni kell. A másik – és ha lehet mondani: a fontosabb – hogy egy város képes egy ilyen igazi charitas-mű létrehozására, ilyen akció megszervezésére, életben tartására. Jó lehet ott élni - mondotta - ahol ennyi örömet tud teremteni a szeret, ahol így forrásozik a szolidaritás, a szeretet, a segíteniakarás. A püspök gratulált – az éppen távol-keleti fotó túrán levő - képszerzőnek és ugyanúgy dr. Zombor Gábor polgármesternek is, az egyik fővédnöknek. Az utóbbinak Kecskeméthez; a városhoz, amely tudja mit jelent: közösségi felelősség, szolidaritás, testvériség.
button_read_more

Szentmise az újságírókért - képgalériával

Feltöltés időpontja: |

Ma, január 24-én van Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentjének ünnepe. Ebből az alkalomból ünnepi szentmisét mutattak be a kecskeméti Szent Miklós-templomban, melynek főcelebránsa dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt. Koncelebrált még Mayer Mihály püspök, a Pécsi Egyházmegye főpásztora, Bárkányi Ernő atya, Érseki tanácsos, a Barátok templomának templom igazgatója; Farkas László plébános, helynök és Barotai Imre váci tb. kanonok, penitenciárius, hitoktatási felügyelő. Az ünnepi mise végén Mayer Mihály püspük úr közelgő névnapja alkalmából köszöntte Bábel Balázs érseket. A püspök úr köszöntését és az érsek atya prédikációját meghallgathatja itt, a Charitas Rádió archívumában.
button_read_more

A KECSKEMÉTI SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA HIRDETÉSEI

Feltöltés időpontja: |

A KECSKEMÉTI SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA HIRDETÉSEI
A hét (január 25-től - január 31-ig) szentjei: hétfő:Szent Pál apostol megtérése kedd: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök szerda: Merici Szent Angéla szűz csütörtök: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító vasárnap: Bosco Szent János áldozópap
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT VINCE

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT VINCE
Január 22. *304. Vince a korai keresztény idők azon szentjei közé tartozik, akiknek történeti valósága kétségtelen, de életükről és halálukról alig van megbízható híradásunk.
button_read_more

Napi evangélium - „mennydörgés fiai”

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - „mennydörgés fiai”
2010. január 22. – Péntek Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt. Mk 3,13-19
button_read_more

PORTA MEGHÍVÓ: VINCEVESSZŐ-VÁGÁS MIKLÓSTELEPEN A DIMENZIÓ PINCÉNÉL

Szőlővesszőt rügyeztetünk, boros gazdát köszönthetünk

Feltöltés időpontja: |

PORTA MEGHÍVÓ: VINCEVESSZŐ-VÁGÁS MIKLÓSTELEPEN A DIMENZIÓ PINCÉNÉL
Aki fázik topogjon, fújja körmit, vacogjon, de jöjjön el Miklós-telepre, a Dimenzió Borászathoz - "vincevessző-vágásra"! Harangszóra összegyűlünk, Forralt borból erőt gyűjtünk, Szőlővesszőt rügyeztetünk, Boros gazdát köszönthetünk. Zsíros kenyér, forralt bor, hangulatunk ettől forr. Nevének rokon hangzása a vinum, „bor” szóval magyarázza, hogy a szőlészek szentje lett – a francia Vincent pl. „százannyi bor” jelentésű –, és névnapja időjárásából a várható bortermést szokták megjósolni, amint e versike is tartja: „Ha megcsordul a Vince, / Tele lesz a pince.” Azaz, ha a neve napján olvad, jó lesz a szőlőtermés. A Porta Egyesület szervezésében ünnepi határjárás, vesszőszedés, szőlőskert megáldás (és persze bórkóstoló is) lesz, január 22.-én, pénteken délelőtt fél tízkor Kecskemét legszőlősebb határrészén, Miklóstelepen.
button_read_more

Magyar Kultúra Napi könyvbemutató: A ferencesek titkos naplója

Feltöltés időpontja: |

Magyar Kultúra Napi könyvbemutató: A ferencesek titkos naplója
A kecskeméti Kodály Intézetben január 22-én, pénteken, 16.30 órakor a Magyar Kultúra Napja tiszteletére mutatják be a Porta Könyvek sorozat legújabb, nagy érdeklődésre számot tartó kötetét Dr. Szabó Attila levéltáros, kutató munkáját, amely A ferencesek titkos kecskeméti krónikája címmel jelent meg. Dr. Szabó Attila a kecskeméti Szent Ferenc követők históriájának egyik legnagyobb ismerője, a latin háztörténtet fordítója. A várostörténeti kuriózumokat bemutató művével bízva számíthat a kecskemétiek érdeklődésére. A rendező Porta Egyesület mindenkit szeretettel vár a találkozóra. További információ: 76/505-041
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT ÁGNES

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT ÁGNES
Január 21. +Róma, 304. (?) A 303-305 közötti években az utolsó nagy üldözési hullám szakadt a Római Birodalom keresztényeire. Diocletianus császár úgy vélte, hogy restaurációs politikája keretében föl kell számolni a kereszténységet. Sokan nem állták ki a hitnek ezt a próbatételét, mások viszont megkapták az erősség ajándékát, hogy vérükkel tegyenek tanúságot hitük mellett.
button_read_more

Napi Evangélium - „Te vagy az Isten Fia!”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Te vagy az Isten Fia!”
2010. január 21. – Csütörtök Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő. Mk 3,7-12
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT SEBESTYÉN

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT SEBESTYÉN
Január 20. +288. (?) A vértanúként tisztelt Sebestyén a legnépszerűbb szentek közé tartozik. Mint segítőszenthez fordultak hozzá pestis és más -- embereket vagy állatokat pusztító -- járvány idején. Számos testvérület és kézműves-céh tisztelte védőszentjeként, ereklyéinek birtoklásáért több helység vetélkedik. A művészet Sebestyén vértanúságát sokszor választotta témájául, és számtalan változatban dolgozta föl a mindenkori ízlésnek megfelelően. A szentek római naptára január 20-án emlékezik meg róla Fábián pápával együtt.
button_read_more
Összesen: 4725 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés