Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4769 db bejegyzés

Dr. Bábel Balázs beszéde az új év első napján

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs beszéde az új év első napján
A jövőről az örökkévalóság fényénél kell gondolkodnunk. Vannak, akik tervezik a jövőt, vannak, akik beletörődve fogadják a kiszolgáltatottságot, de legtöbben úgy élnek, mint a görög mitológiában Sziszüphosz király, akit arra büntettek az istenek, hogy görgessen egy követ, egy magas hegyre, amely mindannyiszor visszagurult és újra kellett kezdenie - mondotta dr. Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek, új év első napján, a Kalocsán, a Főszékesegyházban tartott nagymisén. - Így van sok kortársunk is, egy bizonyos életutat már maga mögött tud, ismeri önmagát, ezért nem fogadkozik, hiszen úgy is minden kezdődik előröl. (A beszéd szövegét Barotai Imre, érseki kommunikátor lejegyzése nyomán teljes egészében közöljük.)
button_read_more

Borszentelés a Barátoknál

Feltöltés időpontja: |

Borszentelés a Barátoknál
Meghitt, emelkedett hangulatú ünnepség keretében szentelte meg az oltár elé helyezett palackok tartalmát szombaton este, a Barátok templomában Bárkányi Ernő atya, érseki tanácsos, templomigazgató. Szent János ünnepnapján most – több évtizedes kihagyás után – ismét fölhangzott a szentélyben a bort magasztaló, a szőlőművest, a vincellért, valamint a mértékkel ivókat is földicsérő ima. Szerencsére sokan hallották meg a pap hívását, és sokan hozták el áldásra, kóstolásra féltve őrzött nedűiket. A szentelés díszvendége a szarkási Dimenzió Borászat volt, az a kecskeméti pincészet, családi borgazdaság, amely a Kövidinkájával 2008-ban kiérdemelte a Kecskemét Bora címet.
button_read_more

A Szent Család örömünnepe

Feltöltés időpontja: |

A Szent Család örömünnepe
December 28-dikán örömünnepre gyülekezett a széchenyivárosi Szent Család Egyházközség apraja-nagyja. Az egyházi év rendje szerint, most – karácsony után az első vasárnapon – ünnepelte a patrocinumot, Jézust, Szűz Máriát és Szent Józsefet, vagyis a Szent Családot a nemrég alapított plébániai közösség. A templom zsúfolásig megtelt. Menyhárt Sándor plébános atya köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelten dr. Bábel Balázs érseket, aki erre a napra Kecskemétre látogatott.
button_read_more

A Szent Ferenc rend kecskeméti jubileuma

Feltöltés időpontja: |

A Szent Ferenc rend kecskeméti jubileuma
Szent Család vasárnapján, azaz december 28-án volt a 2008-as záró rendezvénye a Szent Ferenc és Szent Erzsébet terített asztala címet viselő rendezvénysorozatnak. A karácsonyt övező heteket átszövő program során a főtéren, és Kecskemét külvárosi övezeteiben hétről hétre, ünnepről ünnepre asztalt terítettek a rászorulók számára. Meleg étellel, teával és minden lehetséges jóval látták el most is a szervezők és a nagylelkű felajánlók szegény embertársaikat, alkalmanként 250-400 főt. A rendezvénysorozatot Joanna Stempinska, a Lengyel Köztársaság nagykövete, és dr. Zombor Gábor polgármester nyitotta meg, majd dr. Bábel Balázs, kalocsai-kecskeméti érsek zárta.
button_read_more

Hetedszer terítették meg a főtéren a szeretet asztalát

Feltöltés időpontja: |

Hetedszer terítették meg a főtéren a szeretet asztalát
A Szent Este Alapítvány, a Barátok temploma, valamint a Porta Egyesület december hónapban hét alkalommal osztott ingyen ebédet Kecskemét főterén a rászorultaknak. Ma a meleg ételt Vörös Tibor, a Piroska Tours utazási iroda vezetője biztosította. Az ebéd szétosztásában segítségünkre voltak az Alföldi Civil Napló munkatársai, valamint a Ward Mária Leánygimnázium diákjai, akik önként vállalkoztak erre a szép feladatra.
button_read_more

Diakonusok felszentelése Kalocsán

Feltöltés időpontja: |

Diakonusok felszentelése Kalocsán
Három papi szolgálatra készülő diakonust szentelt fel karácsony másnapján dr. Bábel Balázs, kalocsai-kecskeméti érsek. Mindhárom fiatal a szegedi szeminárium növendéke. A diakonátus a szolgálat időszaka, amely már együtt jár a szinte teljes papi felhatalmazással. A felemelően szép ünnepi misén a jelőltek az oltár, az előljárók előtt vallják meg: teljesen át akarják adni az életüket Isten és az egyház szolgálatára. Dr. Bábel Balázs az alábbi homiliával köszöntötte az elhívatott, ifjú jelölteket.
button_read_more

Dr. Bábel Balázs metropolita prédikációja karácsony első napján

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs metropolita prédikációja karácsony első napján
Krisztusban Szeretett Testvéreim! Jézus Krisztus születése behatárolható, egyszeri, helyhez és időhöz kötött esemény. Annak lelki megismétlődése azonban azóta is tart. „Mindazoknak, akik befogadták hatalmat adott arra, hogy Isten fiai legyenek.” (Jn.1,12) Hallottuk az evangéliumból. De előbb még térjünk vissza arra az egyszeri és történelmileg is igazolt eseményhez. Ma is hallhattuk a közszolgálati rádión, hogy Betlehemben, ahol a „legenda” szerint megszületett Jézus. Mintha az 50-es években lennénk. Jézus születése történeti tény. Természetesen mindazok, akik ellenségei Jézusnak, szkeptikusan gondolkodnak felőle, azok még ezt is szeretnék megkérdőjelezni.
button_read_more

Érseki tanítás az éjféli szentmisén

Feltöltés időpontja: |

Érseki tanítás az éjféli szentmisén
Főtisztelendő Paptestvérek! Papnövendékek! Tisztelendő Nővérek! Krisztusban Szeretett Testvéreim!Azon az első karácsonyon, Isten és ember találkozott. S ennek a találkozásnak nagy titka a megtestesülés ünnepe, olyan hatalmas esemény, amelyen azóta is ámuldozunk, és nem győzünk eleget elmélkedni róla. Minden karácsony hoz valami újabb meglátást még saját életünkre is. Most itt az éjféli szentmisén könnyen megjegyezhető szavakhoz, névmásokhoz kötöm gondolataimat, amelyek mind szentírásiak: A nekünk, velünk és értünk - kezdte szentestei prédikációját dr. Bábel Balázs, kalocsai-kecskeméti érsek, metropolita.
button_read_more

XVI. Benedek karácsonyi üzenete

Feltöltés időpontja: |

XVI. Benedek karácsonyi üzenete
„Megjelent üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek” (Tit 2,11) „Kedves testvéreim! Pál apostol szavaival megújítom Krisztus születésének örömhírét: igen, ma megjelent minden ember számára Üdvözítő Istenünk kegyelme. Megjelent. Ezt ünnepli az egyház ma. Isten kegyelme, telve jósággal és gyengédséggel, többé nincs elrejtve, hanem megjelent, megnyilvánult testben, megmutatta arcát Betlehemben. Mikor? Augusztus császár alatt, az első népszámlálás idején, amelyre utal Lukács evangélista is. A kinyilatkoztató egy újszülött, Szűz Mária fia. Őbenne jelent meg Üdvözítő Istenünk kegyelme. Ezért nevezik a gyermeket Jehoshuának, Jézusnak, ami ezt jelenti: Isten üdvözít.
button_read_more

Eredményes évet zár a Porta Közösségek Szövetsége

Feltöltés időpontja: |

Eredményes évet zár a Porta Közösségek Szövetsége
A hagyományoknak megfelelően, ismét Katona József szobránál gyülekeztek a kecskeméti portások, alapító tagok, alkalmazottak, aktivisták, szponzorok, hogy az évzáró ünnepségüket megelőzően, tisztelegjenek a város nagy szülöttének, a magyar dráma megteremtőjének emléke előtt, és megvallva elkötelezettségüket a az igazi kecskeméti értékek iránt. Az emlékhelyen Koloh Elek, az Alföldi Napló felelős szerkesztője mondott beszédet, kiemelve, hogy mit is jelent a ma élő utódoknak a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, Katona József.
button_read_more
Összesen: 4769 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés