Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

Napi evangélium "Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van.
Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: ?Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát adott nekik, és így szólt: ?Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!? Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és tiltakoztak: ?Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!? Az előkelő ember mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele. Előlépett az első, és így szólt: ?Uram, mínád tíz mínát hozott.? Erre azt mondta neki: ?Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz város kormányzását bízom rád.? Jött a másik szolga, és így szólt: ?Uram, mínád öt mínát hozott. ? Ennek azt mondta: ?Te öt város kormányzója leszel.? Jött a harmadik, és így szólt: ?Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél.? Ezt így büntette meg: ?A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve kamatostul kaptam volna vissza?? Aztán a körülállókhoz fordult: ?Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!? Azok megjegyezték: ?Uram, hiszen már van tíz mínája.? De ő így válaszolt: ?Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára!?? E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé. Lk 19,11-28
button_read_more

Érdemkeresztet és rózsát kapott az érsek

Feltöltés időpontja: |

Érdemkeresztet és rózsát kapott az érsek
A Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta dr. Bábel Balázs metropolitának Schmitt Pál köztársasági elnök. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseket a magyarság egysége melletti kiállásáért, a keresztény értékek következetes képviseletéért, egyházi műemlékeink megóvása érdekében végzett tevékenységéért kapta meg a rangos elismerést, melyet a napokban ünnepélyes keretek között vehetett át a Sándor Palotában.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SKÓCIAI SZENT MARGIT

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SKÓCIAI SZENT MARGIT
*Reska, 1047. +Edinburgh, 1093. november 16. Margit sorsát, születésétől haláláig a világtörténelem jobban meghatározta, mint a többi fejedelmi családból született gyermekét. Ezt életrajzírója, Durmferline-i Theoderich szerzetes is érezhette, mert a szent életrajzában -- amelyet Margit leányának, Matildnak, Anglia királynőjének írt -- a szokásosnál nagyobb helyet szentelt a történeti eseményeknek.
button_read_more

Napi evangélium "Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia.
Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: ?Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: Bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: ?Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.? Jézus kijelentette: ?Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.? Lk 19,1-10
button_read_more

Rendhagyó történelem óra a Wojtyla Barátság Központban

Feltöltés időpontja: |

Rendhagyó történelem óra a Wojtyla Barátság Központban
A mai napon november 15-én, megtelt a Barátság Központ kiállító terme diák sereggel. Ezúttal a Piarista Iskola két nyolcadik osztálya érkezett a Pintér terembe. Az apropót az adta, hogy ezen a napon nyílt meg a Lengyel Kulturális Intézet által összeállított kiállítási anyaga Bem tábornokról. A megnyitóra Kozicz Jánost a Piarista Általános Iskola igazgatóját kérte föl az intézmény, ki rövid megnyitó beszédében szólt a lengyel és magyar kapcsolatokról, Bem tábornok példaértékű életéről. Ezt követően dr. Józsa Iván történelemtanár, történész ecsetelte a jeles tábornok életútjának különböző szakaszait, benne a 48-49-es szabadságharc győzedelmes haditetteit. A rendhagyó történelem óra végén pár gondolattal bemutatták a diákoknak a Wojtyla Barátság Központ feladatát és lengyel kapcsolatait. A megnyitót követően süteménnyel vendégelték meg a Központ dolgozói a tárlatra érkezőket, majd közös, a Lengyel-Magyar barátság háza előtt készült fotóval zárult a rendezvény.
button_read_more

A kalocsai érseki hivatal közleménye a hajósi érseki kastély státuszával kapcsolatban

Feltöltés időpontja: |

A kalocsai érseki hivatal közleménye a hajósi érseki kastély státuszával kapcsolatban
A Hajósi Érseki Kastélyt több mint száz évvel ezelőtt az akkori kalocsai érsek elajándékozta, hogy abban árvaházat létesítsenek. Az azóta eltelt évtizedekben több intézmény működött a kastély falai között. A mostani felújítását a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat végezte el, mint jelenlegi tulajdonos és üzemeltető, a DAOP-2.1.1/B pályázat támogatásával. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének sem tulajdoni része, sem anyagi kötődése nincs a Hajósi Érseki Kastélyhoz. Természetesen az épített műemlékek védelmét a Főegyházmegye fontosnak tartja, ezért is láthatók a kiállításon egyházi intézményektől kölcsönzött tárgyak. A folyamatos félreértések további elkerülése végett a fenti nyilatkozat megtételét az Érseki Hivatal elengedhetetlennek tartja. Kalocsai Érseki Hivatal/Magyar Kurír

A NAP SZENTJE: POLOCKI SZENT JOZAFÁT

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: POLOCKI SZENT JOZAFÁT
*Vlagyimir, 1580 körül +Vityebszk, 1623. november 12. Szent Jozafát 1580 körül született a volhiniai Vlagyimirban. A terület ma Ukrajnához tartozik, akkoriban lengyel fennhatóság alatt állt. Családja a fehér ruténok közül származott. Atyja, Kuncevicz Gavriol városi tanácsos volt, édesanyját Marinának hívták. A szülők ortodox vallásúak voltak, s gyermeküket Jánosnak keresztelték.
button_read_more

Napi evangélium "Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az örök életre."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az örök életre.
Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: ?Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik, és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.? A tanítványok megkérdezték: ?Hol lesz ez, Uram?? Azt felelte: ?Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok.? Lk 17,26-37
button_read_more

A NAP SZENTJE: TOURS-I SZENT MÁRTON

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: TOURS-I SZENT MÁRTON
*Sabaria (Pannónia), 316/317. +Candes, 397. november 8. Szent Márton, Gallia nemzeti szentje nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született. Amikor Pannóniában, Sabariában 316/17-ben meglátta a világot, éppen három éve múlt annak, hogy a ,,Milánói ediktum''-mal Nagy Konstantin és Licinius teljes szabadságot és elismerést biztosított az Egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. Ekkor az Egyház számára a gyors terjeszkedés időszaka kezdődött, nemcsak hívei számát, hanem a befolyása alá tartozó területet illetően is. Az egyházi törvények birodalmi törvényekké emelkedtek, s ha valakit egyházi büntetés ért, annak állami büntetőjogi következményei is lettek. A vértanúk és katakombák üldözött és sokáig az élet peremén meghúzódó közösségéből néhány évtized leforgása alatt mindent meghatározó birodalmi egyház és államvallás lett, amellyel természetesen együtt járt mindaz a negatív következmény, ami az állam és Egyház szoros összefonódásából mindig adódik.
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés