Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Erzsébet-nap angyalokkal

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__30084
A szegények gondozását felvállaló kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ ez alkalommal sem feledkezett meg Árpád-házi Szent Erzsébet liturgikus ünnepéről. A középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentjére emlékeztek a népkonyhán, felidézve élettörténetét. Érdekes színfoltja volt az ünnepségnek, hogy ezen a napon mutatkozott be először a sorsközösség tagjaiból alakított, Wojtyla Angyalai nevet viselő énekkar, egy karitatív szakember, Tóthné Király Enikő vezetésével, gitárkíséretével, egyházi dalokat tolmácsolva.

Az ünnepi beszédet az intézmény elkötelezett patrónusa, Lévai Jánosné, a városi önkormányzat egyházi bizottságának vezetője tartotta, felidézve Szent Erzsébet rövid, megpróbáltatásokkal teli, mégis példamutató életét. Aki II. András király és merániai Gertrúd gyermekeként született 1207-ben, de már négyévesen eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal. A kis menyasszony fényes kísérettel és kincstárnyi hozománnyal érkezett a wartburgi várba. Német környezetben akarták nevelni, hogy jól elsajátíthassa új hazájának minden szokását. A kis Erzsébet jósága és kedvessége hamarosan megnyerte a vár népét. A nála hét évvel idősebb Lajos kezdettől fogva szívből szerette, hiszen teljes természetességgel magával egyenrangú társnak tekintette a legegyszerűbb gyermeket is. Nem volt hajlandó alkalmazkodni az udvari élet előírt formáihoz, temperamentumos és szenvedélyes volt, minden körtáncnál jobban szerette a vad lovaglást. A szent életű asszony legbensőbb titka és egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között. Lajos tizennyolc évesen korában, apja halála után átvette a hatalmat Türingiában. Erzsébet a vár alatt nagy házat építtetett, befogadta a zarándokokat, a koldusokat és ápolta a betegeket. Az udvar rosszallása ellenére Lajos támogatta felesége jótékony cselekedeteit.

Hat év boldog házasság után Erzsébet özvegy lett. Férje halála után gyermekeivel együtt el kellett hagynia a várat. Sokat nélkülözött, gúnyolták, elkergették, de béketűréssel viselte a megaláztatásokat. Városról városra járt, ahol szükség volt a segítségére, dolgozott, ápolta a betegeket, megvarrta ruháikat. Később Marburgba költözött, és belépett a ferences rendbe. Javait és élete hátralévő esztendeit a betegek és rászorulók gondozásának szentelte. 1228 nagypéntekén néhány ferences barát jelenlétében lemondott a világi javakról; kórház építésébe kezdett, ahová befogadta a földönfutókat, betegeket, és ő maga gondozta őket. 1231-ben november 16-án halt meg Marburgban. Huszonnégy éves volt. Három és fél esztendővel később IX. Gergely pápa iktatta a szentek sorába Erzsébetet. Sírhelye fölött, tiszteletére szentelték a marburgi székesegyházat. Emléknapját a római naptár november 17-ére tette, hazánkban november 19-én ünnepeljük. Kultusza a kezdetektől szinte egész Európában elterjedt. A feleségek, a fiatal anyák, a ferencesek és a szolgáló szeretet védőszentje. 

A Wojtyla Ház ünnepségén is felidézték, hogy az Erzsébethez fűződő egyik legismertebb történet, amikor a szegényeknek vitt kenyér rózsává változott. Ezért a sorsközösség Erzsébet nevű tagjait is ezzel a virággal köszöntötték. AKarol Wojtyla Barátság Központ, a Szent Este Alapítvány és a Porta Egyesület Katolikus Munkacsoportjának aktivistái ebben az évben is kitartóan munkálkodnak a kecskeméti szegények, hátrányos helyzetűek boldog karácsonyáért. Így Szent Erzsébet napján a térség ismert vállalkozóihoz, politikusaihoz eljuttatják a szolidaritás apró emlékeit, a Szent Erzsébet kosaracskákat, egyúttal megkérve a címzetteket, ha a névnapos Árpád-házi szent megszólítja őket, sugallatot küld a szívükbe, segítsenek, hogy a kis kosár a feladóhoz visszatérve egy tartalmas, sokféle földi jóval megrakott csomaggá gyarapodjon, megszépítve majd a szegények karácsonyát. - Ezt már Farkasné Pásztor Jolán mondta el, átadva egy kosárkát az Erzsébet-napi ünnepség díszvendégének, a neves izsáki vállalkozónak, Frankó Jánosnak. Aki mindig azonosulni tudott és tud az imával: „Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban.”

Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés