Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Novemberi érseki interjú dr. Bábel Balázzsal

| Feltöltve: | Tódor Norbert | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__30091
Advent közeledtével Farkas P. József újságíró aktuális kérdésekről faggatta egyházmegyénk főpásztorát. Az alábbiakban részleteket közlünk a riportból. (Fotó: Mátyus István)

– Következik az egyházi újév. Advent a nagy várakozás, vágyakozás időszaka. Milyen üzenettel fogja lelkesíteni a híveket?

– Az elkövetkezendő esztendő a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében fog eltelni. Többféleképpen is készülünk erre a rendkívül jelentős eseményre: lelkigyakorlatokkal, tematikus hittanórákkal, helyi ünnepségekkel, misszióskereszt-járással és még hosszasan sorolhatnám. Munkánk jelentős részét ezeknek megfelelően fogjuk elvégezni. Az eucharisztia részint jelenti a hálaadást, másrészt Jézus jelenlétét a szentostyában. Utóbbiból fakadóan megállapíthatjuk, Isten velünk marad a világ végezetéig. Másképpen kifejezve: mi katolikus keresztények hittel valljuk, Jézus Krisztus itt e földi létben is jelen van közöttünk.

– Szent Asztrik napján új kispapot szentelt. Ő volt az idén a harmadik fiatalember, akit áthatott az Isten szolgálatának elragadtatása. Van elég pap az egyházmegyében?

– Hála Istennek, igen. A papok kihelyezésének egyik fontos szempontja, hogy az adott településen képes lesz-e megélni a lelkipásztor vagy sem. Egy elnéptelenedő falu nem feltétlenül tudna munkahelyet, megélhetést biztosítani az oda helyezett lelkésznek. Ha egy községben már iskola sincs, vagy éppen csak néhány gyerek akad, akiket hitoktató is taníthat, nos, oda nem szabad papot szolgálatba állítani, bármennyire is szeretnénk. Ellenben nyugodt szívvel kijelenthetem, az esetleges akadályozó körülményektől függetlenül vasárnapi misét minden templomban tartunk. Papjaink telefonos elérhetősége biztosított, hivatali vagy személyes ügyekben akkor is lehet keresni őket, ha történetesen nincs a faluban plébános.

– Nemrégiben az egyházmegye hitoktatóival is találkozhattak itt Kalocsán. Mit tapasztal, ez a közösség képes az érsek és a papság közvetlen segítsége nélkül szolgálni a katolikusság érveit, értékeit?

– A hitoktatók rendkívül fontos szerepet játszanak egyházunk életében, feladatukat a papság nem tudná maradéktalanul ellátni. Oktató-nevelő munkájukon is múlik, hogy a diákok figyelmét megragadja-e a Szentírás üzenete. A diákok bizonyos része korábban, mások később érnek be, valamelyikük esetleg rendetlenül viselkedik a tanórákon. A hitoktatóknak személyválogatás nélkül mindenkivel egyformán foglalkozniuk kell, ami komoly kihívást jelent számukra a mindennapokban.

– Kalocsán lassan elkészülnek a főtéri felújítással. Örülnek a városban?

– Többségében örömmel veszi a lakosság a főtér megújulását, ám természetesen mindig akadnak fanyalgók, akik a beruházás egyes részeinek, esetleg teljes egészének tekintetében ellenérzéseket fogalmaznak meg. Olykor érvek és ellenérvek csapnak össze, javarészt a közösségi médiában. Ahol emberek élnek, ott mindig vannak és lesznek is elégedetlenkedők. Azonos témában egységes megítélés sohasem fog kialakulni. A sértő, gyalázkodó megjegyzéseket azonban nem veszem figyelembe, a névtelen leveleket pedig olvasatlanul a szemétkosárba dobom.

– Miként alakul az Érsek úr adventi programja?

– Szokás szerint rendkívül zsúfolt napok várnak rám. Országszerte szolgálok szentmiséken, lelkigyakorlatokon, tanácskozásokon. A naptáram sokat tudna mesélni. Nem tartok tehát attól, hogy megöl az unalom.

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés