Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4769 db bejegyzés

Dr. Bábel Balázs prédikációja Mons. Anisich Jenő Béla temetésén

Feltöltés időpontja: |

A 95 éves korában elhunyt Mons. Anisich Jenő Béla temetése a kalocsai Főszékesegyházban kezdődött a temetési szentmisével, melyet Dr. Bábel Balázs érsek úr a papsággal bemutatott, majd a helyi temető papi kriptájába helyezték el a feltámadásig nyugalomra. Az Érsek úr beszédét meghallgathatjuk a Charitas rádióban. Fogadják szeretettel és imádkozzunk közösen az egyházmegye legidősebb papjának lelkiiüdvért.

Szentek asztalához ültek a Wojtyla Házban Gábriel arkangyal ünnepén

Feltöltés időpontja: |

Szentek asztalához ültek a Wojtyla Házban Gábriel arkangyal ünnepén
Következő állomásához érkezett a "Szentek asztala" című ismeretterjesztő és lelki sorozat a Karol Wojtyla Barátság Központban. A kezdeményezés lényege, hogy mindig valaki más látja vendégül a ház gondozottjait egy finom ebédre, vagy süteményre, gyümölcsre. A közös étkezés alkalmat ad arra, hogy a nap szentjéről, történetének üzenetéről beszélgessenek. Gábriel arkangyal ünnepén Dr. Szepes Andrea fül-orr-gégész, audiológus főorvos hozta a „jó hírt” és az ünnepi finom ebédet.
button_read_more

Napi Evangélium - „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.”
Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?” A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.”
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT LIUDGER

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT LIUDGER
*Zuylen, 742. +Billerbeck, 809. március 26. Liudger életműve Nagy Károly idejére esik. A frízek és szászok térítésével mindaddig az angolszászok és frankok foglalkoztak. Nagy Károly a kard erejével külsőleg legyűrhette ugyan ezeket a törzseket, a szívüket azonban nem tudta meghódítani. Ezért olyan szentre volt szükség, aki mint hazai apostol meg tudta találni az utat a nép szívéhez. Ez volt Szent Liudger történeti küldetése.
button_read_more

A NAP SZENTJE: GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
Hogyha Jézus élete József és Mária szerelmének gyümölcse lett volna, csupán emberi élet lenne. Kétségtelen, ezt az emberi gyümölcsöt Isten adoptálhatta volna, de ebben az esetben is csak egy Isten fiává lett embert ünnepelhetnénk. Márpedig a titok, amit a Szentírás és a hit megvall éppen az, hogy Isten saját egyszülött Fia lett emberré a megtestesülés által. Jézus az örök Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az egyszülött Fiát adta nekünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szűz Mária válasza az isteni megszólításra.
button_read_more

Napi Evangélium - „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
button_read_more

„Krisztus követségében”

A jezsuiták és kalocsai iskolanővérek kínai missziója 1922-1950 között

Feltöltés időpontja: |

„Krisztus követségében”
A Kalocsai Érseki Kincstár egy újabb izgalmas, nagy volumenű tárlatnak ad otthont 2010. április 8. és október 31. között. 2010-ben kettős jubileumot ünnepel a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye: a jezsuiták és kalocsai iskolanővérek Kalocsára érkezésnek 150. évfordulóját. Ez alkalomból nyílik ez az időszaki kiállítás, mely a két szerzetesrend érdekes, eseményekben gazdag kínai missziójának történetét eleveníti fel.
button_read_more

Megszentelt étel a rászorulók asztalára

Feltöltés időpontja: |

Megszentelt étel a rászorulók asztalára
Ezer tojást, száz kalácsot és ugyanennyi sonkát ad át dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek április 3-án, a kecskeméti Wojtyla Barátság Központban a rászorulóknak.
button_read_more

Dr. Bábel Balázs gondolatai a kecskeméti Nagytemplomban

Feltöltés időpontja: |

A nagyböjt tartama azért pontosan negyven nap, mert a Szentírásban és az ezt alapul vevő keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.)Ez az idő alkalmas a mélyebb felkészülésre, kontemplációra. Gyakoriak ilyentájban az úgynevezett "Nagyböjti lelkigyakorlatok/ lelki konferenciák". Immár hagyománnyá vált, hogy a megye első papja, Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a kecskeméti Nagytemplomban elmélkedéseket tart ezen időszakban. A papság évére való tekintettel, az érsek atya mindhárom beszéde a papságról szólt. Fogadják szeretettel az utolsó, a harmadik nap (március 21.) tanítását, itt, a Charitas Rádióban.

Nagypénteki program a Wojtyla Házban

Feltöltés időpontja: |

Nagypénteki program a Wojtyla Házban
Húsvéti keresztúttal kezdi a nagypénteki megemlékezést április 2-án a kecskeméti Porta Egyesület. A Wojtyla Barátság Központ gondozottaival közösen az Arborétumban, a Mária kápolna melletti stációk imádságos végigjárásával emlékeznek Krisztus kereszthalálára, majd közösen fogyasztják el a böjti ebédet.
button_read_more
Összesen: 4769 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés