Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Vitézi ebédet kaptak a wojtylások

| Feltöltve: | Tódor Norbert | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__80/i__30180
A Történelmi Vitézi Rend idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Több ágon folytatják tevékenységüket, ettől függetlenül az egyes oldalágak legfőbb sajátossága, hogy egyöntetűen a magyar haza feltétel nélküli, hűséges szolgálatát tekintik elsődlegesnek. Közülük talán a Kárpát-medencei Vitézi Rend, illetve az 56-os Vitézi Rend a legközismertebb, de mellettük más közösségek is öregbítik a vitézség jó hírét. Az egyes szervezetek között tárgyalások kezdődtek az egyesülésről, a folyamat végleges lezárása azonban még várat magára. A Történelmi Vitézi Rend Dél-Közép Magyarországi Törzsszéke Bács-Kiskun Megyei Alcsoportjának „bakái” a historikus hagyományok ápolása mellett hátrányos helyzetű embertársaik megsegítésére is komoly hangsúlyt fektetnek. Hosszú ideje kapcsolatban állnak a kecskeméti Wojtyla Barátság Központtal, ahol rendszerint évente négy alkalommal szociális ebédet osztanak. Ennek megfelelően péntek délben ismét asztalhoz hívták a népkonyha gondozottjait. Az étkezdében Tiszavölgyi István törzskapitány és Szajkiné Bánó Eszter rendtárs osztotta ki a mára rendelt ízletes, tartalmas menüt, mégpedig százhúsz adag tejfölös székelykáposztát kenyérrel, süteménnyel.

A Vitézek Tízparancsolata – Történelmi Vitézi Rend

1. A vitéz élete végéig ragaszkodik a magyarsághoz.

2. A vitéz tudatosan hirdeti a Magyar Szent Korona jogi személyiségét és országtartó hatalmát.

3. A vitéz a keresztény magyarság védelmezője és támogatója, ezért nem lehet sem szekta, sem ateista társaság, sem szélsőségesen liberális, kommunista vagy fasiszta eredetű párt, illetve egyéb ilyen szervezet, csoportosulás tagja.

4. A vitéz vállalja és védi a család intézményét, a gyermekeit magyar szellemben és keresztény módon neveli.

5. A vitéz becsületes, következetes és bátor, kötelessége a gyengébbek, elesettek védelme.

6. A vitéz szereti és védi hazáját, a Kárpát-medence népeit, tiszteli és ápolja az ősi jogi és katonai erényeket.

7. A vitéz testvérileg önfeláldozó, ezért az önző érdekérvényesítést háttérbe szorítja.

8. A vitéz vallja a Szent Korona-tan alapján álló alkotmányosság elvét, amely biztosítja az egyén egyenlő jogait és kötelességeit.

9. A vitéz szembeszáll minden olyan politikai felfogással, amely nem az egységes magyar nemzet érdekeit szolgálja, ezért nem ismeri el az 1920. évi Trianoni diktátum igazságtalanságait sem.

10. A vitéz törekszik önmaga és családja felemelkedésére, ezért támogatja az emberiség sorsának jobbrafordulását elősegítő folyamatokat.

Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés