Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Vitézi ebédet kaptak a wojtylások

| Feltöltve: | Tódor Norbert | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__80/i__30180
A Történelmi Vitézi Rend idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Több ágon folytatják tevékenységüket, ettől függetlenül az egyes oldalágak legfőbb sajátossága, hogy egyöntetűen a magyar haza feltétel nélküli, hűséges szolgálatát tekintik elsődlegesnek. Közülük talán a Kárpát-medencei Vitézi Rend, illetve az 56-os Vitézi Rend a legközismertebb, de mellettük más közösségek is öregbítik a vitézség jó hírét. Az egyes szervezetek között tárgyalások kezdődtek az egyesülésről, a folyamat végleges lezárása azonban még várat magára. A Történelmi Vitézi Rend Dél-Közép Magyarországi Törzsszéke Bács-Kiskun Megyei Alcsoportjának „bakái” a historikus hagyományok ápolása mellett hátrányos helyzetű embertársaik megsegítésére is komoly hangsúlyt fektetnek. Hosszú ideje kapcsolatban állnak a kecskeméti Wojtyla Barátság Központtal, ahol rendszerint évente négy alkalommal szociális ebédet osztanak. Ennek megfelelően péntek délben ismét asztalhoz hívták a népkonyha gondozottjait. Az étkezdében Tiszavölgyi István törzskapitány és Szajkiné Bánó Eszter rendtárs osztotta ki a mára rendelt ízletes, tartalmas menüt, mégpedig százhúsz adag tejfölös székelykáposztát kenyérrel, süteménnyel.

A Vitézek Tízparancsolata – Történelmi Vitézi Rend

1. A vitéz élete végéig ragaszkodik a magyarsághoz.

2. A vitéz tudatosan hirdeti a Magyar Szent Korona jogi személyiségét és országtartó hatalmát.

3. A vitéz a keresztény magyarság védelmezője és támogatója, ezért nem lehet sem szekta, sem ateista társaság, sem szélsőségesen liberális, kommunista vagy fasiszta eredetű párt, illetve egyéb ilyen szervezet, csoportosulás tagja.

4. A vitéz vállalja és védi a család intézményét, a gyermekeit magyar szellemben és keresztény módon neveli.

5. A vitéz becsületes, következetes és bátor, kötelessége a gyengébbek, elesettek védelme.

6. A vitéz szereti és védi hazáját, a Kárpát-medence népeit, tiszteli és ápolja az ősi jogi és katonai erényeket.

7. A vitéz testvérileg önfeláldozó, ezért az önző érdekérvényesítést háttérbe szorítja.

8. A vitéz vallja a Szent Korona-tan alapján álló alkotmányosság elvét, amely biztosítja az egyén egyenlő jogait és kötelességeit.

9. A vitéz szembeszáll minden olyan politikai felfogással, amely nem az egységes magyar nemzet érdekeit szolgálja, ezért nem ismeri el az 1920. évi Trianoni diktátum igazságtalanságait sem.

10. A vitéz törekszik önmaga és családja felemelkedésére, ezért támogatja az emberiség sorsának jobbrafordulását elősegítő folyamatokat.

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés