Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

„Építsd újjá, romokban hever…”

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__6243
Assisi Szent Ferenc ezt a felszólítást hallva kezdett neki az Assisi-béli romos kápolnák helyreállításának, és ez lett a kiindulópontja mindannak, amivel akkor, máig ható módon megújította az egyházat. 800 év után, ma, nemzeti szentélyünk, a ferencesek gondozásában lévő Mátraverebély-szentkúti templom 18. századi kegyoltára is roskadozik, újjáépítésre szorul. Ha a közeljövőben nem kezdjük meg a helyreállítást, le kell zárnunk azt a helyet, amely évente több százezer ember számára jelenti az Istennel, önmagával és a közösséggel való találkozás lehetőségét, és amely az imameghallgatások kitüntetett pontja.
Kérjük a jólelkű egyéni és közösségi adakozókat, az egyházközségeket, a különböző társulásokat, hogy nagylelkű adományukkal segítsék a kegyoltár újjáépítését: - egyéni, akár szerény adományok is a felújítás részköltségeire; - az oltár egy-egy szobrának – Szentháromság, angyalok, Keresztelő Szent János, Szent Antal – és egyéb alkotórészének pártfogásába vétele (kb. 500.000 és 2 millió Ft közötti összegek). Minden jólelkű segítő nevét megfelelő módon megjelenítjük; a 200.000 Ft feletti adományozó egyének és közösségek nevét külön emléktáblán örökítjük meg (ha csak ettől eltérően nem rendelkeznek). Adjuk együtt ajándékba Szűz Máriának ezt az oltárt a ferencesek 800. születésnapjára! Segítségét hálásan köszönjük! Imádságos szeretettel: a szentkúti ferencesek Számlaszám: Erste Bank Hungary Nyrt. 11600006-00000000-30458365 – „Kegyoltár” megjelöléssel. További információk: szentkut@ofm.hu vagy 06-32/471-559. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint egyéni vagy társasági közcélú adománya adóalap-kedvezmény igénybevételére jogosítja. Kérjük, hogy az ehhez szükséges Igazolás kiállításához a befizetési csekken vagy átutaláskor a közlemény rovatban szíveskedjen megadni nevét, lakcímét és adószámát! Köszönjük! Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés