Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Január 24: katolikus újságírók védőszentjének ünnepe

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__7201
Szalézi Szent Ferencre, az újságírók védőszentjére emlékeznek 2010. január 24-én, vasárnap 11.30 órakor a kecskeméti Szent Miklós (Barátok) templomban. A Római Katolikus Egyház vezetői évtizedek óta hangsúlyozzák a tömegmédia evangelizációs jelentőségét. Főpapok törekszenek arra, hogy jó kapcsolat alakuljon ki az újságírók, a szerkesztők és a klérus között.

A dialógus jegyében szerveződik az ünnepi találkozó is, ahol Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, metropolita koncelebrál Mayer Mihály pécsi püspökkel a Justicia et Pax magyarországi igazgatójával. Az ünnep alkalmával nyitják meg a Porta Galériában kecskeméti fotóriporterek által készített alkotásokból a „Szolidaritás és a türelem városa” című fotókiállítást, melyet az ezeréves Pécs püspöke, Mayer Mihály nyit majd meg. A találkozó alkalmat nyit arra, hogy a résztvevők felköszöntsék a neve napján dr. Bábel Balázs érseket.

FERENC, SZALÉZI SZENT /Francois de Sales de Boisy/(1567, Thorens - 1622, Lyon): savoyai születésű francia katolikus teológus, lelkiségi író és egyházszervező, a Tridenti Zsinat utáni katolikus szellemi, lelkiségi és intézményi megújulás jelentős alakja, egyházmegyés pap, 1602-től Genf püspöke, több pápa személyes tanácsadója. Az 1590-es évektől Chablais vidékén látott hozzá a reformáció által megtépázott egyházszervezet és hitélet ujjászervezéséhez, püspökként pedig ugyanezt a munkát Annecy környékén folytatta. Itt ¤ R. Bellarmini katekizmusára és saját szentbeszédeire hagyatkozva ért el komoly eredményeket, később Dijonban, Grenobleban és Párizsban tartózkodva pedig a francia katolicizmus megerősítésének ügyét és a szerzetesi élet, a katolikus spiritualitás megújítását mozdította elő. F. a távolság ellenére is aktívan vett részt a pápai udvar egyházkormányzati lépéseinek kialakításában; egyike volt azoknak a főpapoknak, akik a jezsuita rend tevékenységét hatékonyan támogatták, teológiai tanácsainak pedig komoly része volt abban is, hogy Róma elvetette a molinista kegyelemtan elmarasztalásának lehetőségét. F. irodalmi működésének - többezer fennmaradt levele mellett - legjelentősebb darabja Filótea című lelki kalauza volt, amelyben az elmélkedés és az ima világába, a mindennapok erkölcsös életvezetésének elveibe igyekezett beavatni olvasóit. Ezzel a művével F. nem pusztán a barokk kor lelki megújulásának, de a katolikus morálteológiai és spirituális irodalomnak is az egyik klasszikusává vált. Kisebb írásai között hitvitázó műveket, elmélkedéseket, konferenciabeszédeket, a hit fő kérdéseiről szóló értekezéseket is találunk. Szentté avatására 1661-ben került sor; 1887-től egyháztanító, 1923 óta pedig ő a katolikus újságírók védőszentje. Fő művei: Opera omnia 1-27., Annecy: 1892-1932. Magyarul: Filótea vagyis a jámborság útja, Szent István Társulat, Budapest: 1924.; Válogatott levelek, Szent István Társulat, Budapest: 1924. (HP)

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés