Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium - „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek."

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__8182
Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen!

Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”
Jn 14,27-31a


Elmélkedés:

A Krisztus által elhozott béke egészen különbözik a világ békéjétől. Az utóbbi sokszor csak az egyik fél által a másikra kényszerített béke, amely újabb viszályok, sőt háborúk forrása lehet. A Jézus áldozatából fakadó békesség más természetű. Már nem is Jézus jelenlétéhez kötődik, hanem inkább az ő győzelméhez a halál és a bűn felett, amely győzelem minket reménnyel és békével tölt el. Nem kell már attól félnünk, hogy a gonosz örökre győzedelmeskedik felettünk, nem kell attól tartanunk, hogy feltétlenül a kárhozatra jutunk, mert Jézus győzött a rossz felett, s vele együtt mi is győzedelmeskedhetünk. A béke a megváltó Jézus ajándéka számunkra, ezért a megváltott ember a békesség állapotában él.
© Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés