Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

Dr. Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr. Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. Február 12-én a Házasság Világnapja című rendezvény lesz a Közösségi Házban. Részletek a plakátokon. A Betegek Világnapja alkalmából február 13-án vasárnap a fél 11-es szentmisén lesz a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása templomunkban. Szeretettel várjuk erre az alkalomra beteg testvéreinket, akiket arra kérünk, hogy a szentség felvétele előtt végezzék el szentgyónásukat.
button_read_more

A NAP SZENTJE: BOLDOG HRABANUS MAURUS bencés apát

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BOLDOG HRABANUS MAURUS bencés apát
*Mainz, 780 körül. +Mainz, 856. február 4 A Karolingok korában ért véget a korai kereszténység patrisztikus virágzását követő kulturális hanyatlás. A válság, illetve átmenet időszaka 500-tól 700-ig tartott. A frankok nemcsak új politikai rendet alkottak meg, hanem egy új lelki rend határköveit is lerakták. Azok a régi szellemi értékek tették ezt lehetővé, amelyeket a 8. században utolérhetetlen érzékenységgel fogadtak be és hagyományoztak át. Saját teljesítményekre még nem volt érett e kor; hagyományok befogadása a jellemzője. E befogadás és közvetítés hordozója a korai középkorban csak az Egyház lehetett. A 8--9. században, tehát Hrabanus idejében valósult meg kultúránk döntő összetevőinek, az ókori, az ókeresztény és a germán szellemi örökség szintézise. Egyetemes történeti szempontból nem vitatható a keresztény népek Nagy Károly által megvalósított politikai egységesítésének továbbható ereje; megteremtette az európai kultúra fogalmának feltételét. Károly halála (814) után azonban kortársai az új birodalomból kinőtt nagy problémákkal találták szemközt magukat. A birodalom egysége Jámbor Lajos és fiai, valamint ezek egymás közti kíméletlen hatalmi harcaiban megszűnt. A verduni szerződés (843) megpecsételte a politikai egység szétesését.
button_read_more

Napi Evangélium - "Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és börtönbe vetette."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és börtönbe vetette.
Heródes Antipász király is értesült Jézus tetteiről, mert híre messze földön elterjedt. Azt gondolta, hogy Jézusnak azért van csodatevő ereje, mert Keresztelő János támadt fel benne a halálból. Voltak azonban, akik azt állították Jézusról, hogy ő Illés. Ismét mások azt hirdették, hogy próféta; olyan, mint egy a többi próféta közül. Ennek hallatára Heródes továbbra is azt gondolta magában: „Ő János, akinek fejét vétettem. Ő támadt fel a halálból.” Heródes volt ugyanis az, aki embereivel elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét.” Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz! Megadom neked”. Sőt meg is esküdött: „Bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is”. A leány kiment, és megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?” Anyja ezt felelte: „Keresztelő János fejét”. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését: „Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Mk 6,14-29
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A hét ünnepei, szentjei: csütörtök: Szent Skolasztika szűz péntek: Szűz Mária Lourdes-i megjelenése, A betegek világnapja A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja vagy születésnapja. A jó Isten áldása legyen életükön! Hétfőn 9 órától baba-mama-papa klub van a babaszobában. Nyílt napok az érdeklődő szülők számára a Szent Imre Óvodában szerdán a Szent Imre utca 9-ben, csütörtökön a Teleki László u. 1. szám alatt. Részletek a hirdetőtáblán.
button_read_more

Kecskeméti kérdés: mit lehet tenni a randalírozás ellen?

Feltöltés időpontja: |

Kecskeméti kérdés: mit lehet tenni a randalírozás ellen?
A Kecskemét belvárosában működő szórakozóhelyek üzemeltetőit hívta beszélgetésre Vörösmarty Attila tanácsnok, a városrész önkormányzati képviselője. A cél egyebek között az volt, hogy elinduljon egy közös gondolkodás: mi a megoldás arra a jelenségre, hogy a fiatalok éjszakánként ittasan randalíroznak a környező utcákban, zavarva a lakók nyugalmát. A tanácsnok úgy fogalmazott: a hatóságoknak és az üzemeltetőknek közösen kell megtalálniuk a választ a régóta húzódó problémára, akár egy közös program elindításával. A beszélgetés másik témájának apropóját a budapesti tragédia adta: kellően biztonságosak-e a kecskeméti szórakozóhelyek.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT BALÁZS

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT BALÁZS
+316 táján Vincéhez, a vértanú diákonushoz hasonlóan Balázs is a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemreméltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők. Többféle változatban tudósít a legendás Szent Balázs szenvedéstörténete arról, hogy szentünk örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, jóllehet tette nem éppen egyezett a kor püspök-eszményével. Innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.
button_read_more

Napi evangélium "Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot.
Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Mk 6,7-13
button_read_more

Rákosi Vipera kiállítás a Porta Díszteremben

program ajánló

Feltöltés időpontja: |

Rákosi Vipera kiállítás a Porta Díszteremben
Szerdán a Porta Egyesület Dísztermében (a Barátok Temploma udvara) megnyílt a Kiskunsági Nemzeti Park Rákosi Viperáról szóló kiállítása. A hungarikumnak számító védett állatról Herbót Erzsébet a Rákosivipera-védelmi Központ oktatásszervezője, és Tóth Endre a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa tartott előadást. Immár nyolcadik éve tart a Kiskunsági Nemzeti Park, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület összefogásával kezdeményezett Európai Uniós támogatottságot elnyerő rákosi vipera védelmi LIFE program. A program mára, nem csupán a faj megmentésére hivatott, egyre fontosabb szerepet kap az ismeretterjesztés, és a szemléletformálás. Ennek kapcsán született meg a mobil kiállítási anyag. Ennek segítségével szeretnék bemutatni, miért is fontos ez a védelmi tevékenység, melyek a program céljai, és mit kell tudnunk magáról a rákosi viperáról. A kiállítás február végéig tekinthető meg.
button_read_more

Szerzetesek világnapja: vendégünk volt Bozók Ferenc piarista tanár, költő

Feltöltés időpontja: |

Szerzetesek világnapja: vendégünk volt Bozók Ferenc piarista tanár, költő
Gyertyaszentelő ünnepe - az elkötelezett élet emléknapja, a szerzetesek világnapja is egyben. A Wojtyla Házban évről-évre megemlékeznek az Úr szolgálóiről és szolgálóleányairól. Ma délután a Piarista Közösség jeles képviselője, Bozók Ferenc atya járt közösségünkben. A vendéget Farkas P. József igazgató mutatta be a testvériségünknek. Pap, tanár, szerzetes, és költő Bozók Ferenc egyszemélyben. A jeles alkotó mindenek előtt bemutatta Kalazanczi Szent József által alapított kegyes-tanítórendet. Azt a közösséget amelynek Kecskemét is oly sokat köszönhet. A történelmi áttekintést követően a mai szerzetesek illetve rendi közösségek sajátos problémáiról is beszélt.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT PIONIOSZ vértanú

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT PIONIOSZ vértanú
+Szmirna, 250. március 12. Életével és halálával példát adott a hithirdetőknek, hogy amit másoknak hirdetnek, maguk is váltsák tettekre. Körülbelül egy évszázaddal később született, mint Szmirna szent vértanú püspöke, Polikárp (lásd: A szentek élete,108. o.), akinek a szelleme élt benne. Szmirnában működött papként, és nemcsak tanultsága, hanem szerénysége és életmódja miatt is nagy tekintélyben állt a hitetlenek előtt. A keresztények pedig apostolukként szerették, mert példamutató buzgósággal fáradozott azon, hogy a lelkeket megnyerje Krisztusnak. Vértanúságáról a közösségének egy tagja által szerkesztett tudósításában ez áll: ,,Pioniosz vértanút mindenki másnál jobban megilleti maradandó emlékezésünk. Amíg élt ugyanis, sokakat megtérített a tévutaikról. Úgy tevékenykedett közöttünk, mint egy apostol. Amikor végül magához hívta az Úr, vértanúságában hagyta nekünk hátra a végrendeletét folytonos oktatásunkra, és ebben őrizzük meg most is tanításának emlékezetét.''
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés