Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4728 db bejegyzés

A MAI ÜNNEP: APRÓSZENTEK

Feltöltés időpontja: |

A MAI ÜNNEP: APRÓSZENTEK
+Betlehem Kr. e. 7--6. Azok a gyermekek viselik ezt a kedves nevet, akiket Jézus, a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt öletett meg Heródes, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát, és dinasztiát alapíthat a zsidók országában. A rómaiak Kr. e. 43-ban ültették a fejedelmi székbe az idegen, idúmeus származású Heródest, akinek a történelem a Nagy jelzőt ajándékozta. Mi elismerő megbecsülést hallunk e jelzőben, a kortársak számára azonban csak annyit jelentett, hogy ,,az idősebb'' Heródes. Akik ismerték, meglehetősen rossz véleménnyel voltak róla, mert ravaszsággal, vesztegetésekkel, szónoki ügyességgel és erőszakkal szerezte hatalmát. Mindezek következtében Kr. e. 40-ben a rómaiak kegyéből királyi címet kapott, de azt mondták róla, hogy ,,úgy került trónra, mint egy róka, úgy uralkodott, mint egy tigris, és úgy halt meg, mint egy kutya''. S ez a vélemény nem a rosszindulat szülötte volt!
button_read_more

Napi Evangélium - "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba!
Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.” Mt 2,13-18
button_read_more

Csúszásmentesítés

Feltöltés időpontja: |

Csúszásmentesítés
Kecskeméten a Wojtyla Barátság Központ előtti járdán a gyalogos közlekedés biztonságos lett a hó eltakarítását követően.
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei:: hétfő: Szent János apostol és evangélista, kedd: Aprószentek, péntek: év végi hálaadás 18.00, szombat: Újév, Szűz Mária Isten anyja szentmisék: 9.00 és 18.00, vasárnap: Urunk megjelenése, Vízkereszt.
button_read_more

Lapszemle - Szabad Föld: Feltálalt szeretet - Borzák Tibor riportja

Feltöltés időpontja: |

Lapszemle - Szabad Föld: Feltálalt szeretet - Borzák Tibor riportja
Kecskemét szívében az adventi hétvégeken immár tíz éve oszt meleg ebédet egy civil szervezet. Az idén konkurenciájuk is akadt, sátruktól karnyújtásnyira a város karitatív szervezetei is kitelepültek. Az biztos, nem maradt éhes ember a legutóbbi vasárnapon, kétszer is ebédelhettek.
button_read_more

A NAP SZENTJE: CABRINI SZENT FRANCISKA apáca, alapítónő

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: CABRINI SZENT FRANCISKA apáca, alapítónő
*Sant'Angelo Lodigiano, 1850. július 15. +Chicago, 1917. december 22. A polgárháború után az Egyesült Államok számos nemzet fiainak otthonává vált. A nem angolul beszélők bevándorlása már az Atlanti- tengerpart gyarmatosításának idejében megkezdődött, a bevándorlók azonban többségükben Észak-Európából érkeztek. 1880-tól elsősorban a dél- és közép-európaiak áramlottak be. Ez a helyzet az USA katolikus egyházára is súlyos feladatokat rótt. Mivel ezek az új bevándorlók rendszerint csak alig, vagy egyáltalán nem tudtak angolul, saját anyanyelvükön kellett őket oktatni és gondozni. Az angolul beszélő többség nem törődve azzal, hogy legnagyobb részük hihetetlenül szegény, megvetette és kizsákmányolta őket.
button_read_more

Napi Evangélium - "Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért otthonába. Lk 1,46-56
button_read_more

Érseki szentmisével emlékeztek Kiskunfélegyháza nagy szülöttjének első közszereplésére

Karácsonyi történet

Feltöltés időpontja: |

Érseki szentmisével emlékeztek Kiskunfélegyháza nagy szülöttjének első közszereplésére
Ünnepi szentmisével emlékeztek Móra Ferenc író első, 1888 karácsonyi nyilvános közszereplésére vasárnap, a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony templomban. A szentmisét Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye érseke, metropolita pontifikálta, Talapka István Apát-plébános koncelebrálásával. A százhuszonkét évvel ezelőtti eseményről így írt Móra Szép karácsony szép zöld fája… című elbeszélésében:
button_read_more

AZ ÉRSEK ÚR A VILÁG MAGYARJAIHOZ SZÓLHAT: A KALOCSAI ÉJFÉLI MISÉT A NEMZETI FŐADÓ IS KÖZVETÍTI

Feltöltés időpontja: |

AZ ÉRSEK ÚR A VILÁG MAGYARJAIHOZ SZÓLHAT: A KALOCSAI ÉJFÉLI MISÉT  A  NEMZETI FŐADÓ IS KÖZVETÍTI
A Betlehemmel 'rokon' Kalocsa főszékesegyházából, december 24.-én éjfélkor a Magyar Televízió is közvetíti az éjféli misét; az örvendező ünnepet – hiszen megszületett az Üdvözítő! A mise egyház-zenei részét Leányfalusi Vilmos atya, főszékesegyházi karnagy állítja össze. Nagy lehetőség a ilyen kiterjedt nyilvánosság, hogy a főpásztor, az érseki mise hívőseregén túl, a világ magyar nyelven értő közösségéhez is szóljon. Nagy várakozás övezi a – máskülönben is meghatóan szép, fenséges – katolikus szertartást és a homiliát. Az érsek szentbeszéde a nevezetes testvérvárosi szerződést is idézi: „A keresztény ember előbb ismeri Betlehem városát, mintha földrajzból tanulná. A mi testvérvárosi kapcsolatunkat nem csupán két település szimpátiája, hanem elsősorban Jézus Krisztus adja. Ő minden ember testvére lett.” December 25.-én, Urunk Jézus születésének ünnepén 10 órakor kezdődik az érseki nagymise a főszékesegyházban. December 26.-án, Karácsony másnapján, a Kecskemét széchenyivárosi Szent Család Templom búcsúnapján ismét dr. Bábel Balázs érsek vezeti a szertartást. Ezen a szentmisén nyitja meg a főpásztor a családok egyházmegyei évét. Ezt követően siet vissza Kalocsára. Ahol – immár a hagyományok szerint – a délután 3 órakor kezdődő szentmisén lesz a diakónus szentelés. A jövendő papjainak befogadása - természetesen szintén érseki föladat.
button_read_more
Összesen: 4728 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés