Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4728 db bejegyzés

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: Hétfő: Szent Miklós püspök, Kedd: Szent Ambrus püspök és egyháztanító, Szerda: A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, Vasárnap: Advent 3. vasárnapja
button_read_more

A NAP SZENTJE: XAVÉRI SZENT FERENC

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: XAVÉRI SZENT FERENC
*Javier vára, 1506. április 7. +San-Csao (Kanton mellett), 1552. december 3. Ha valaki a baszk származású nemes ifjúnak, Francisco de Jassu y Javiernek, aki 1530-ban a párizsi egyetemen éppen magiszteri fokozatot szerzett, azt mondta volna, hogy nevét évszázadokon át emlegetni fogják az egész világon, lelkének legérzékenyebb pontját érintette volna. Don Francisco ugyanis büszke ember volt, nagyra tartotta nemesi származását, és dicsőségre, megbecsülésre vágyott.
button_read_more

Napi evangélium "Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?
Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!” Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken. Mt 9,27-31
button_read_more

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. Megkezdődött az adventi idő, a karácsonyi felkészülés ideje. A következő programokkal készülhetünk Krisztus születésének ünnepére:
button_read_more

A NAP SZENTJE: BOLDOG RUYSBROEK JÁNOS ágostonos kanonok

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BOLDOG RUYSBROEK JÁNOS ágostonos kanonok
*Ruysbroek, 1293. +Groenendaal, 1381. december 2. Már fiatal éveiben vonzódott a tanuláshoz és az imádsághoz és ahhoz, amit később ,,fölséges bölcsességnek'' nevezett, a tapasztalati istenismerethez. A brüsszeli káptalani iskolában tanult, s nagybátyjánál, Jan Hinkaert kanonoknál lakott. Miután pappá szentelték, egy idő múlva a Szent Gudula székesegyházban egy kanonok helyettese lett. Bár fő feladata nem a lelkipásztorkodás volt, tevékenységét nem korlátozta csupán a misézésre és a zsolozsmázásra. Távol maradt ugyan Brabant nyugtalan fővárosának, Brüsszelnek társadalmi és politikai eseményeitől, de hivatásának tekintette hogy szoros kapcsolatot tartson kora vallási és szellemi áramlataival. Ebből pedig gyakran adódott az alkalom, hogy Brüsszel szellemi elitjének irányítója legyen.
button_read_more

Napi evangélium "Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! ? jut be a mennyek országába."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! ? jut be a mennyek országába.
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.” Mt 7,21. 24-27
button_read_more

Viszonozzák a segítséget

Feltöltés időpontja: |

Viszonozzák a segítséget
A Szenteste Alapítvány „A Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év” civil programjainak keretében olyan programokat bonyolít le, amelyben a társadalom és a döntéshozók figyelmét szeretné felhívni a szegénység problémájára, illetve olyan felzárkóztató programokat, aktivitásokat, támogatásokat szervez, amelyek elősegítik a szegények kilábalását reménytelen helyzetükből. Igyekszik öntevékenységüket, öngondoskodásukat fokozni. Ennek eredménye, hogy a sok önzetlen segítséget, ingyen ebédet, adományokat viszonozva a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ gondozottjai a Kiskunsági Nemzeti Park területén szemetet szedtek. A Kígyós-csatorna környékén, a Kelemenszékre tett kirándulásuk része volt a munkát követően a Kígyósi Csárda tulajdonosa, Hodován László által felajánlott ebéd.

Keresztszentelés Városföldön

Feltöltés időpontja: |

Keresztszentelés Városföldön
Dr. Bábel Balázs érsek szentelte fel a Városföld határában közelmúltban felújított keresztet. A fölfeszített Jézus jelét Veszelka Mihály, Városföld polgármestere, valamint Herczeg Antal vállalkozó és a Porta Egyesület keresztköre újíttatta meg, mentette meg az enyészettől. A fölszentelését követően a helyi egyházközség, valamint Polyák Imre vállalkozó vigyázza majd, hogy még nagyon sokáig hirdesse a kegyelmes Isten Evangéliumát.

Bem tábornokról tartottak előadást

Feltöltés időpontja: |

Bem tábornokról tartottak előadást
A lengyel–magyar barátság erősítése is fő célkitűzése a Wojtyla Barátság Központnak. Ennek jegyében a közelmúltban kiállítást rendeztek a lengyel származású Bem apóról, melyet első alkalommal a Piarista iskola nyolcadikosai láthattak. A kiállítást megnyitó ceremónián Kozicz János, a Piarista Általános Iskola igazgatója megnyitóbeszédében szólt a lengyel és magyar kapcsolatokról, Bem tábornok példaértékű életéről. Ezt követően dr. Jósa Iván egykori középiskolai tanár ecsetelte a jeles tábornok életútjának különböző szakaszait, benne az 1848–49-es szabadságharc győzedelmes haditetteit. A rendhagyó történelemóra lehetőségével azóta több általános és középiskola is élt.

A fiatalok is segítenének a megtört életeken

Feltöltés időpontja: |

A fiatalok is segítenének a megtört életeken
„Szegények mindig lesznek veletek” – olvasható a Bibliában is. Sajnos a probléma nem új társadalmi jelenség hazánkban. Az elmúlt időszakban a fiatalok részéről egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az önkéntes és a szociális munka iránt, jelezve részükről, hogy a segítségnyújtásból ők is kivennék részüket. Ezen az irányvonalon elindulva a Wojtyla-ház szakintézményekkel karöltve jelenleg is dolgozik egy új oktatási projekten, egy módszertani leíráson, mely segít a mai fiatalokkal elfogadtatni a szegénységet, és megtanítja számukra, hogyan lehet a megtört életekről gondoskodni.
Összesen: 4728 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés