Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4771 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: NAGY SZENT LEÓ PÁPA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
+Róma, 461. november 10. Szent Leó, aki az Egyházban a ,,Nagy'' megtisztelő jelzőt kapta, már jóval pápasága előtt jelentős hivatalokat töltött be a római klérusban. Azok a tulajdonságok, amelyek annyira kiemelkedővé teszik a pápák sorában, már I. Celesztin és III. Sixtus fődiákonusaként kibontakoztak benne: alapos teológiai képzettség, spekulatív készség, biztos ítélőképesség, érzékenység az idők jelei iránt, gyors reagáló képesség, s mindehhez józan tekintélytudat. Egyszóval belső dinamizmussal teljes jellem volt, ugyanakkor mély hivatástudat hatotta át egész személyiségét.
button_read_more

Napi evangélium "Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.
Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak: ?Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!? Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: ?Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.? Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: ?Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?? Aztán hozzá fordult: ?Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.? Lk 17,11-19
button_read_more

Wojtyla gondozottak kirándulás Kelemen-székre

Feltöltés időpontja: |

Wojtyla gondozottak kirándulás Kelemen-székre
November 9-e gyönyörű őszi napsütéses reggelén kirándulni indult a Wojtyla Barátság központ gondozottainak csapata A Kiskunsági Nemzeti Park vendégeként az 52 –es főút melletti természetvédelmi területére a Kígyósi Csatornához.valamint a Kelemen-széki madárvártához invitálták a természetszeretőket. Tóth Endre valamint Utassy Tibor a nemzeti park szakemberei fogadták a lelkes kirándulókat, hogy a nap további részét minél tartalmasabban és hasznosabban töltsék el. A program a Kígyósi-csatorna melletti természetvédelmi terület bemutatásával kezdődött ahol megismerkedhettek az érdeklődők a terület madárvilágával a csatorna hasznos és fontos szerepével. A gondozottak igyekeztek hasznossá tenni magukat, ha már ezen a területen járnak a horgászok és más gondatlan turisták által hátrahagyott szemetet, összeszedték, bezsákolták, és egy helyre gyűjtötték. Utassy Tibor elmondta mekkora kárt okoznak évről-évre a természetvédelemre fittyet hányó személyek. Rendkívül sok feladat van még, hogy rendet tegyenek nem csak a területeken hanem a fejekben akik ilyen szemetes területeket hagynak maguk után. A megérdemelt munka után következett a megérdemelt ebéd melyet, Hodován Úr a Kígyósi Csárda tulajdonosa ajánlott fel a csapatnak. Ezúttal slambrucz azaz kemény lebbencs volt a menü Kígyósi Csárda módra. A finom ételt elfogyasztását követően a Kelemen- Szék fokozottan védett területére kaptak bebocsátást a kirándulók. Itt megismerkedhettek a táj szépségével, madárvilágával, hasznos és kevésbé hasznos állataival. Időközben az időjárás szomorúbbra váltott, így elérkezett a búcsúzás pillanata, amikor megköszönve a vendéglátóknak a tartalmas és élményekben gazdag napot, hazafele vette az irányt a Barátság Központ környezetvédő csapata.
button_read_more

Napi evangélium "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!
Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: ?Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!? Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: Emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak: ?Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta: Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem! A zsidók azt felelték: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. Jn 2,13-22
button_read_more

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. November 9-én kedden lesz a kecskeméti esperesi kerület papjainak a találkozója plébániánkon, mely 9 órakor szentmisével kezdődik. A szentmisére mindenkit szeretettel várunk.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT IMRE HERCEG

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT IMRE HERCEG
*Székesfehérvár, 1000--1007 között +Veszprém közelében(?), 1031. szeptember 2. Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és feleségének, Boldog Gizellának a hagyomány szerint több gyermeke volt. Így a Képes Krónika több fiúról tesz említést. A gyermekek azonban nagyobbrészt már kiskorukban meghaltak, nevét is csak kettőnek ismerjük. Volt egy Ottó nevű fiuk, aki valószínűleg még 1000 előtt született és korán elhunyt. A másik fiú, Imre nevét anyai nagybátyjától, II. Szent Henrik császártól vette (Henricus, Enricus, Emericus, Emreh, Imreh, Imre). Hogy melyik évben született, nem tudjuk biztosan. Általában az 1007-es évet szokták elfogadni, de a legújabb történetírás az 1000 és 1007 közötti évekre teszi születésének idejét, helyét pedig Székesfehérvárra.
button_read_more

Napi evangélium "Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ?Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.? Lk 12,35-40
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: kedd: A Lateráni Bazilika felszentelése szerda: Nagy Szent Leó pápa csütörtök: Szent Márton püspök péntek: Szent Jozafát püspök és vértanú szombat: Magyar szentek és boldogok.
button_read_more

A NAP SZENTJE: BORROMEI SZENT KÁROLY

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BORROMEI SZENT KÁROLY
*Arona, 1538. október 2. +Milánó, 1584. november 3. Borromei Károly a milánói hercegség egyik legnevezetesebb családjából származott, amelynek a Lago Maggiore mentén kastélyai és földbirtokai voltak. A család alapítója, egy bizonyos Padovából való Vitaliani, a milánói herceg tanácsosa, miután anyjától fölvette a Borromei nevet, 1445-ben Arona grófja lett. Politikai hatalmuk és tekintélyük nem utolsó sorban a nagy vagyonból fakadt, mert a Borromeiek között bankárok is voltak, és Londonban meg Barcelonában fiókintézetük volt. Ugyanakkor a családtagok a diplomáciában és a politikában is tevékenykedtek, és jól szerepeltek a franciákkal vívott háború idején.
button_read_more

Napi evangélium "Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre.
Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: ?Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.? Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: ?Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: ?Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat.? Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: ?Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.? Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.? Lk 15,1-10
button_read_more
Összesen: 4771 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés