Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: MAGYAROK NAGYASSZONYA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: MAGYAROK NAGYASSZONYA
Röviddel II. János Pál pápa második lengyelországi zarándokútja előtt az egyik budapesti buszmegállóban középkorú házaspárral találkoztam, térkép volt a kezükben, s meglehetősen tanácstalanul tanulmányozták... Kérdésemre, segíthetek-e valamiben, idegenszerű kiejtéssel beszélt német nyelven adták elő tájékozódási nehézségüket. Miután elmagyaráztam nekik a helyes útirányt, a busz indulásáig maradó néhány percben beszélgetés alakult ki köztünk. Kiderült, hogy lengyelek és sietnek haza, mert lakóhelyükön, Poznanban akarnak lenni, mire a pápa odalátogat... Szóba került Czestochowa is, és egyszerre csak nekem szegezték a kérdést: -- Hol van a magyarok nemzeti kegyhelye?
button_read_more

Napi evangélium "Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!
Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál! Lk 1,26-28
button_read_more

Napi evangélium "Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.
Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle. Lk 11,5-13
button_read_more

A NAP SZENTJE: KARTHAUZI SZENT BRÚNÓ

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: KARTHAUZI SZENT BRÚNÓ
*Köln, 1030 körül +S. Maria della Torre (Dél-Itália), 1101. október 6. Brúnó családjáról csak annyit tudunk, hogy az alsó-rajnai tartomány nemességéhez tartozott. A késői hagyomány -- alaptalanul -- a Hartenfaust családból származtatta. Egy testvéréről biztosan tudunk, de ezenkívül a gyermekkorról semmi adatunk nincsen. Egy 12. századi krónika annyit mond, hogy Brúnó alapos műveltségre tett szert a vallásos és a világi irodalomban.
button_read_more

Napi Evangélium - „Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod.”
Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vígy minket kísértésbe. Lk 11,1-4
button_read_more

BARBÁR MÓDON ELPUSZTÍTOTTAK EGY MŰVÉSZIEN FARAGOTT ÚTSZÉLI KERESZTET - KI A TETTES? KI A FELELŐS?

Feltöltés időpontja: |

BARBÁR MÓDON  ELPUSZTÍTOTTAK  EGY MŰVÉSZIEN FARAGOTT ÚTSZÉLI  KERESZTET - KI A TETTES? KI A FELELŐS?
Ősz elején Városföld határában egy elhagyatott keresztet szabadítottak ki a Wojtyla ház önkéntesei az ember nagyságú parlagfűből, és napraforgó táblából. A Herczeg és Társai Kft. vállalta, hogy beszállítja a keresztet, és felújítja. Tegnap került rá sor, de borzalmas látvány fogadta őket. A keresztet valaki ledöntötte. Kinek lehetett útjában? Nem tudni. Lehet, hogy a gazda? Vagy egy idegen? Rejtély. A tettet - bárki is csinálta – a Wojtyla házban sokan megvetették.
button_read_more

Napi evangélium "Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.
Abban az időben: Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: Uram - méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt: Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Lk 10,38-42
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: Hétfő: Assisi Szent Ferenc Szerda: Szent Brúnó áldozópap Csütörtök: Rózsafüzér Királynője Péntek: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Szombat: Szent Dénes püspök és társai vértanúk.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT JEROMOS

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT JEROMOS
*Stridon, 347 körül +Betlehem, 419/420. szeptember 30. Jeromos (Hieronymus) 347-ben, a Dalmácia és Pannónia határán fekvő Stridon városában született. Szülei ugyan keresztények voltak, de őt kiskorában nem keresztelték meg. Iskoláit szülővárosában kezdte, s mindjárt az első időkben kitűnt, hogy tehetséges, de fegyelmezetlen, nehezen kezelhető, büszke lélek lakik benne. Eleven ésszel és jó gondolkodókészséggel volt megáldva, ám rendkívül érzékeny, szenvedélyes, gyanakvó és rátarti jellem volt. Egész fiatalon Milánóba, majd Rómába küldték retorikát és filozófiát tanulni. Róma, a birodalom fővárosa elbűvölte a vidéki ifjú lelkét.
button_read_more

Napi evangélium "Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut.
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa! De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa! Bizony, mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Lk 10,1-12
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés