Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

KÖSZÖNJÜK A KECSKEMÉTI KÖZGYÜLÉSNEK: TERET NEVEZTEK EL WOJTYLA ATYÁNKRÓL

ELISMERJÜK: DR. ZOMBOR GÁBOR POLGÁRMESTER BETARTJA A SZAVÁT!

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__80/i__7927
A csütörtöki közgyűlésen döntött a kecskeméti önkormányzat képviselőtestülete. Meghallgatták a Wojtyla Barátság Központ alapítóinak, barátainak, támogatóinak és kedvezményezettjeinek a kérését. Végre KECSKEMÉT IS azon büszke városok közé tartozhat, ahol közterületet viseli a történelmet formáló egyházfő Karol Wojtyla, II. János Pál pápa nevét. A hírt újjongó örömmel fogadta a kecskeméti katolikusok közössége. A tér névadójára 2010. április 2.-án lesz, Karol Wojtyla halálának (égi születésnapjának) ötödik évfordulóján, a nevét viselő intézmény búcsúnapján,

Nézzük dr. Zombor Gábor polgármester úr, a Wojtyla Ház egyik alapítójának és fővédnökének előterjesztését, a közgyülés elé - 115748-1/2010 számon - került kérését. E L Ő T E R J E S Z T É S Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 25-én tartandó ülésére Tárgy: Kecskemét Horog utcát érintő telekhatár-rendezés és közterület elnevezése Tisztelt Közgyűlés! Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a kecskeméti 212/9 hrsz-ú, Horog utca megnevezésű kivett közterület, valamint a Horog utca és Zápolya János utca által körbezárt 226 hrsz-ú kivett beépítetlen terület és a 227/1 hrsz-ú kivett közterület (közpark) megnevezésű ingatlan. Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005. (VI.1.) sz. rendelet (továbbiakban: HÉSZ) szerint a Horog utca és Zápolya János utca által bezárt új kialakításra váró terület „gépjármű várakozó (parkoló) közlekedési-közmű-hírközlési zóna (Köp)” besorolású. Területén épületnek nem minősülő, fásított gépjármű várakozóhely alakítható ki. Elkészíttettük az előterjesztés mellékletét képező 15/2009. munkaszámú változási vázrajzot, amely a HÉSZ előírásai szerint tartalmazza az érintett ingatlanok telekalakítását. A változási vázrajzot a Kecskeméti Körzeti Földhivatal záradékolta és a Közgyűlés döntését követően a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése érdekében benyújtásra kerül a Körzeti Földhivatalhoz. A változási vázrajz alapján a • 227/1 hrsz-ú ingatlanból, a 226 hrsz-ú ingatlan egy részéből és a 212/9 hrsz-ú ingatlan egy részéből kialakul az új 226 hrsz-ú kivett közterület. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterület elnevezések megállapításáról, változásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás rendjéről szóló többször módosított 19/1996. (IV. 9.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján az újonnan kialakult közterületeket el kell nevezni. Fentieknek megfelelően a telekhatár rendezés során kialakuló 226 hrsz-ú közterület esetében javaslom, hogy az ingatlant Karol Wojtyla tér-nek nevezze el a Közgyűlés. Az elnevezés célszerűségét az alátámasztja, hogy az Egressy utca – Ilona utca által határolt épületben működő Wojtyla Barátság Központ is Karol Wojtyláról kapta nevét. Mint az intézmény elnevezéséből is kitűnik, nevét a néhai pápáról kapta, aki a szegények gyámolítójaként az egész világnak példát mutatott, vallási hovatartozástól függetlenül képes volt közeledni minden emberhez. Ezért méltán viselheti a tér a Karol Wojtyla elnevezést. A Rendelet értelmében személyről közterületet elnevezni halála után 5 év elteltével lehet, amely Karol Wojtyla (1920. május18.-2005. április 2.) esetében 2010. április 2-a, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 11. §-a alapján a szavazás végéig utcát nem lehet elnevezni. Az ingatlan elnevezését a választókerületi képviselő is támogatja. A telekalakítással érintett közterületi ingatlanok továbbra is az Önkormányzat tulajdonában maradnak. Az ingatlanok tervezett telekalakításához, a változási vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges az Önkormányzat, mint tulajdonos döntése. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 25/2003. (VI.2.) sz. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdései szerint a közterületeket érintő telekhatár-rendezés a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A fentiek alapján döntött úgy a KÉPVISELŐTESTÜLET, hogy teljesüljön régi kérésünk. Deó Gratias!

 

Köszönjük a képviselők és Zombor Gábor polgármester mellett ezt az örömteli elhatározást minden hívatal, minden illetékes munkatársának. Külön köszönet illeti  dr. Iványosi Szabó András alpolgármester  úrat és Metzinger Éva jegyző úrasszonyt  és dr. szeberényi Gyula Tamás képviselőt az ügy kiemelt pártolásáért.

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés