Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium - "Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik."

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__80/i__8795
Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle: ?Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet.? Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt: ?Halljátok és értsétek meg: Nem az teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, az teszi tisztátalanná.? Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak: ?Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon?? Jézus ezt válaszolta: ?Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett. Hagyjátok őket! Vak létükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.? Mt 15,1-2. 10-14

Elmélkedés: Az evangéliumokat olvasva észrevehetjük, hogy Jézus tetteinek látása számtalan esetben ébreszt hitet az emberekben. Azt, hogy a látás és a hit mennyire összekapcsolódik, mi sem bizonyítja jobban, mint az az eset, amikor húsvét hajnalán a sírhoz futó Péter és János a Jézus testét takaró lepleket és az üres sírt látva hisznek a feltámadásban.
A farizeusokat azért nevezi Jézus vakoknak, mert nem látják meg Jézus tettei mögött az isteni er?t, s nem ébred bennük hit. Süketek, akik nem hallják meg Jézus szavaiban az isteni igazságokat. A törvényeket nézik, s azok szigorú, bet? szerinti betartására törekszenek, de sajnos nem az Istenre figyelnek, aki a törvényeket adta.
Meg kellene tanulnunk látni, s mindenben Isten jóságát felfedezni! S ne hagyjuk magunkat olyanok által vezetni, akik vakok, mert nem Istenre figyelnek!
© Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés