Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Örömünnep volt vasárnap a kecskeméti Rávágy téren - 500 tál friss csemege a gulyás ágyúból

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__80/i__10261
Kecskemét a szolidaritás városa! - Advent idején országszerte így emlegetik városunkat. Jó okkal hiszen ilyenkor hétről-hétre a főtéren de a város különböző szegények lakta térségében is állnak a szeretett sátrai, szorgoskodó egyházak, civilek szolgálják a szegényeket. December 19.-én így történt ez Kecskeméten a Rávágy téren is.

Frankó János izsáki vállalkozónak, a Kunbaracsi Polgárőröknek, Kiskunfélegyházi Malom Kft.-nek , a Cseh Pékségnek, a Bács-Zöldértnek, illetve a Fornettinek köszönhetően mintegy fél ezer embert tudtak megvendégelni a Wojtyla Barátság központ aktivistái. A tartalmas forró étel katonai gulyáságyúba főtt. Külön köszönet illeti a jószolgálati akcióban résztvevő Vöröskereszteseket, akik értékes játékokat és alig használt ruhaneműket osztottak a szegények körében. A legfontosabb üzenetét a napnak Bajkó atya pálmonostori plébános hirdette: Jézus megszületett Betlehembe, de nem a hatalmasságokért, a gazdagokért, hanem a szegény Lázár testvéreinkért a rászorulókért. – mondotta a neves lelkipásztor Ezért is okunk van az örömre és reményre.   Kemény fagy volt, viharos szél, de aki ott volt érezhette a szív melegét is és ez egy jó gulyás kanalazása közben éppen elég.

 

Közkívánatra az alábbiuakban közreadjuk Bajkó zoltán atya beszédét:

 

Kedves  Jézust váró Testvérek - Tisztelt vendégek jó szándékú barátaim!
 
Amikor meghívást kaptam, jeles napra hogy megosszam gondolatimat , hosszasan töprengtem miről is beszéljek ami nem általános , hanem  aktuális akkor jutott eszembe egy nagyon nehéz idő pápájának üzenete.
 
1943 nehéz karácsonyán XII. Piusz
pápa így üzent a világ keresztényeinek: „Ahol mások megijednek, ahol a lesújtottság  és a kétségbeesés keserű vizeiben elmerülnek a kicsinyhitűek, ott azok a lelkek, kikben él Krisztus, mindent elbírnak s mindig egyforma bátorsággal és hévvel emelkednek a világ zűrzavara és viharai fölé, Isten rendelkezéseinek, igazságosztásának és nagyszerűségeinek dicsőítésével.”
 
 
 
Egymáshoz való hozzáállásunk nemcsak a mellettünk élő emberek jó közérzetét, de talán nem túlzás, ha azt mondom a mi életünk sikerességét is, eldöntheti.
Elég, ha a rövid nappalokra, a későn érkező reggelekre és a korán leszálló estékre gondolunk.
Mindennapjainkban is elég nagy a zűrzavar:  karácsonyi nagybevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. Mégis a hozzánk közelítő ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk a megérkezését, csendességét még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát a karácsony titka?
 Hogy megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. A szeretet nem forradalmakkal és törvényerejű rendeletekkel, határozatokkal, nem többségi szavazatokkal jön létre, hanem úgy, hogy rájövünk, szükségünk van egymásra. Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős személyre, akinek elintéztünk egy-egy ügyet, gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni egy-egy nézeteltérést. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömöt adunk egymás életének. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket.
 
Sütő András gondolatait idézve:
 
„ Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal,hogy tudomásul veszi :  a világ nem vele kezdődik.
Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, ha tiszteli és becsüli az időseket és a társadalom szegényeit.
 
Karácsony mindenekelőtt a szeretet ünnepe, mégpedig azé a szereteté, amellyel Isten szeret minket.
Minden család életében fontos szerepet kapnak az ünnepek, ki-ki az, maga módján ünnepel, máskén éli meg ezeket a napokat.
Ha karácsony közeledik, mindannyiinkat örömteli várakozás tölt el.
Várjuk az ünnepélyes szép estét, a szép fát, az ajándékokat, az együttlétet.
 
 
De mindannyiinknak szüksége van a szeretet ajándékaira is, mert szeretet nélkül a boldogságunkat nem találjuk meg.
Hányszor és hányszor kívántunk békés –boldog karácsonyt egymásnak?
 
 
S vajon volt-e valami foganatja? Tiszta szívből kívántuk-e vagy csak megszokásból? És közben pedig egészen mást kívánok magamban.
Ha nem megszokásból tennénk, akkor megváltozna a világ.
Isten bennünket arra int, legyen békesség köztünk mindenkor.
 
Ha jók vagyunk szavainkban: bizalmat ébresztünk.
Ha jók vagyunk gondolkodásmódunkban: másokat is gondolkodásra késztetünk.
Ha jók vagyunk az önzetlenségben: szeretetet ébresztünk”
 
 
 Álmainkat eltemeti a valóság, de imáinkat meghallgatja az Isten.
Tévelygő sóhajaink szárnya lehull a csendes alkonyattal, de fohászaink Isten szívéhez érnek.
Istenhez szállnak a mindenség kék egén át, és mint ezerszínű réti virág beborítják fohászaink a mindenség egét.
Isten kitárja karját eléjük és magához öleli őket mind.
A hit fehér, a remény zöld, a bánat lila, és a szeretet piros szárnyú fohászait.
Minden fohász levelet visz Istennek.
Rövid üzenetet a földről: hálát, imádatot, kérdést, megnyugvást, bánatot, örömöt.
Imáink hozzákötnek Istenhez.
Útra kell kelnünk mi is el kell, induljunk…
Tudjuk, hogy hová, nem ismerjük az utat hegyek között, a közönyösség a gúnyok, a félelem hegyei között.
Ismerjük, a célt tudjuk, hogy vár bennünket valaki vár, mint atya és anya gyermekét.
Milyen jó hazaérni oda ahol várnak és szeretnek, ott megpihenni ahol megkérdezik mi történt veled, hogy vagy és megértik aggályaid, félelmeid, szomorúságod.
 
Mi nem veszíthetjük el reményünket , nem lehetünk elkeseredett céltalan keresztények.
Szenthelyi – Molnár István gondolatát ajánlom mindenki figyelmébe.
 
Elkeseredhetsz :
 
Ha nem kell fel többé a nap.
Ha nem találsz többé becsületes embert.
Ha a szülők nem ragaszkodnak többé gyermekeikhez.
Ha nem lesz több hálás gyerek.
Ha már nem akad munka a földön.
Ha nem  lesz többé ünnep a világon.
Ha már senkinek sem hihetsz.
Ha nem lesz több dal a világon.
Ha az emberekből minden szeretet kihalt.
 
Ha majd ez mind bekövetkezik,akkor elkeseredhetsz, addig azonban légy jókedvű és mosolygós!
 
 
 
Most amikor itt próbáljuk feledni a mindennapok gondját és ünnepelni a szívek és szeretet ünnepét akkor nem szabad elfelednünk azt, hogy szeretetet kell adnunk azoknak, akik nem, ismerik.
 
 
 
Wass Albert gondolatait szeretném mindenki figyelmébe ajánlani:
 
„ Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőle minden sötétséget ezen a karácsonyon.
Civakodás, pártoskodás nemzetéből változzatok át a szeretet nemzetévé, s lássátok meg attól a pillanattól kezdve veletek lesz az Isten.”
 
 
 
Kívánom, hogy az ünnepi idő akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt, segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük a gondviselő  Isten segítségével.

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés