Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Személyi változások: Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyében - Új helynököt iktatnak be Kalocsán

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__80/i__8783
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek augusztus elsejével a következő személyi változásokat rendelte el az egyházmegyében. Kanonoki kinevezés Bábel Balázs érsek Fülöp Ernő kerületi esperes, Kalocsa-Belvárosi plébánost a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan mesterkanonokává nevezte ki. Káptalani kinevezések Az Anisich Jenő Béla olvasókanonok úr halálával megüresedett főszékesegyházi káptalani stallumot az érsek betöltötte, így a testület ismét teljessé vált. A Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan a jelenleg a következő tagokból áll:

 

augusztus 2. 13:07  nagyprépost: Farkas László;
olvasókanonok: Szlanka József;
éneklőkanonok: Tassi László;
őrkanonok: Fejes László;
bácsi kisprépost: Bergmann János;
főszékesegyházi főesperes: Talapka István;
bácsi főesperes: Süveges István;
bodrogi főesperes: Szeghalmi Ambrus;
kiskunsági főesperes: Puskás Mihály;
mesterkanonok: Fülöp Ernő.

Oldallagos ellátások

Kalocsa-Szent Imre Plébániát augusztus elsejei hatállyal az érsek felmentette Kalocsa-Szent Péter Plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása alól.
Kalocsa-Szent Péter Plébániát augusztus elsejei hatállyal a Kalocsa-Belvárosi Plébániához csatolta oldallagos lelkipásztori ellátásra.
A Kalocsa-Belvárosi Plébániát augusztus elsejei hatállyal felmentette a Drágszéli Lelkészség oldallagos lelkipásztori ellátása alól.
A Drágszéli Lelkészséget augusztus elsejei hatállyal Kalocsa-Szent Imre Plébániához csatolta oldallagos lelkipásztori ellátásra.

Felmentések, kinevezések

Schindler Mátyás püspöki helynök, érseki tanácsos plébánost Bábel Balázs érsek augusztus elsejei hatállyal, köszönetének nyilvánítása mellett felmentette püspöki helynöki megbízatása alól.
Polyák Imre érseki tanácsost, a hercegszántói plébánia plébánosát augusztus elsejei hatállyal kinevezte a főegyházmegye nemzetiségi és kisebbségi püspöki helynökévé.
Fülöp Ernő kanonok, kerületi esperes, plébános kalocsai esperesi kinevezését 2013. július 31-ig meghosszabbította.
Havris György öregcsertői adminisztrátort köszönetnyilvánítás mellett augusztus elsejei hatállyal felmentette Kalocsa város kórházában betöltött kórházlelkészi megbízatása alól.
Sebők Norbertet augusztus elsejei hatállyal felmentette a Kiskunhalas-Alsóvárosi Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal a Kalocsa-Szent Péter Plébánián történő lakhatással kinevezte a Kalocsa-Belvárosi Plébánia káplánjává, ezzel együtt rábízta Kalocsa város kórházában a kórházlelkészi megbízatást is.

Személyi változások

Jeney Gábort augusztus elsejei hatállyal az érsek felmentette a kalocsai Szent József templomigazgatóságon betöltött templomigazgatói megbízatása alól és kinevezte Kecskemét-Főplébánia plébánosává.
Farkas László pápai prelátust, általános érseki helynököt, ny. plébánost, megköszönve lelkiismeretes szolgálatát, korára és egészségi állapotára való tekintettel augusztus elsejei hatállyal felmentette általános érseki helynöki megbízatása alól.
Mészáros István irodaigazgató urat köszönetnyilvánítás mellett augusztus elsejei hatállyal felmentette irodaigazgatói megbízatása alól.
Fülöp Ernő kanonokot, kerületi esperest, plébánost egyéb megbízatásainak megtartása mellett augusztus 1-i hatállyal kinevezte a Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal irodaigazgatójává.
Nyirő Ferenc plébánost augusztus elsejei hatállyal felmentette a garai plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kinevezte a madarasi plébánia plébánosává. Feladata lesz a katymári plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása is.
Gál Jenő plébánost saját kérésére augusztus elsejei hatállyal felmentette a Baja-Belvárosi Plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kinevezte az Érsekcsanádi Plébánia plébánosává.
Binszki József plébánost augusztus elsejei hatállyal felmentette a jánoshalmi plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal, kérését méltányolva kinevezte a Baja-Belvárosi Plébánia plébánosává.
Nagyidai Zsolt plébánost augusztus elsejei hatállyal felmentette a bácsbokodi plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kinevezte a jánoshalmi plébánia plébánosává. Feladata lesz a borotai és kéleshalmi plébániák, valamint a Kunfehértói Lelkészség oldallagos lelkipásztori ellátása is.
Pata Jenő Gábort augusztus elsejei hatállyal felmentette a lajosmizsei plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kinevezte a bácsbokodi plébánia plébániai kormányzójává. Feladata lesz a bácsborsódi plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása is.
Hatházi Róbertet augusztus elsejei hatállyal felmentette a Kecskemét-Széchenyivárosi Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal a kecskeméti Szent Miklós templomigazgatóságra küldte kápláni megbízással.
Harbula Istvánt augusztus elsejei hatállyal felmentette Kiskunfélegyháza-Óplébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal a Kecskemét-Széchenyivárosi Plébániára küldte kápláni megbízással.
Mezei Ferencet  augusztus elsejei hatállyal felmentette a Főpásztor a Kecskemét-Hetényegyházi Plébánián betöltött plébánosi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kinevezte a Tázlári Plébánia plébánosává.
Szappanos Tibort augusztus elsejei hatállyal felmentette a kecskeméti Szent Miklós templomigazgatóságon betöltött kisegítő lelkészi megbízatása alól és ugyanezen hatállyal kinevezte a Kecskemét-Hetényegyházi Plébánia plébánosává.
Molnár Zsoltot augusztus elsejei hatállyal felmentette a soltvadkerti plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal a szalkszentmártoni lelkészségre küldte plébánosi megbízással. Feladata lesz a dunavecsei lelkészség és a tassi plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása is.
Sebők Norbertet augusztus elsejei hatállyal felmentette a Kiskunhalas-Alsóvárosi Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól és ugyanezen hatállyal a Kalocsa-Szent Péter Plébánián történő lakhatással kinevezte a Kalocsa-Belvárosi Plébánia káplánjává.

Kitüntetés

Farkas László pápai prelátust, nagyprépostot, ny. plébánost, megköszönve hűséges szolgálatát, személye iránti nagyrabecsülése jeleként az érsek augusztus elsejei hatállyal Kalocsa Szent Ágostoni apáti címmel tüntette ki.

Új általános helynök kinevezése

Mészáros Istvánt egyéb megbízatásainak megtartása mellett augusztus elsejei hatállyal az érsek kinevezte a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általános helynökévé. Az új helynök ünnepélyes eskütételére és beiktatására augusztus 15-én délelőtt 10 órakor a kalocsai főszékesegyházban kezdődő érseki szentmise keretében kerül sor, amely egyben a Főegyházmegye Anyatemplomának búcsúja is lesz.

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés