Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Adományok" bejegyzések listázása
Összesen: 3267 db bejegyzés

Újabb felajánlás a Wojtyla család gondozottjainak

Feltöltés időpontja: |

Újabb felajánlás a Wojtyla család gondozottjainak
A tegnapi napon egy újabb nagylelkű felajánlásban lehetett része a Wojtyla Barátság Központnak. 2 doboz ruhát hozott a nevét elárulni nem kívánó felajánló a barátság házába, melyet a holnap 10 órától el is kezdtük önkénteseink segítségével kiosztani gondozottjaink számára. Ez úton is szeretnénk megköszönni a névtelen felajánlást, továbbra is szívesen várjuk a segítségüket.

Új általános helynököt nevezett ki dr. Bábel Balázs - beiktatás a főszékesegyház búcsú napján

Feltöltés időpontja: |

Új általános helynököt  nevezett ki  dr. Bábel Balázs - beiktatás a főszékesegyház  búcsú napján
Dr. Bábel Balázs érsek, egyéb megbízatásainak megtartása mellett augusztus elsejei hatállyal kinevezte a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általános helynökévé dr. Mészáros Istvánt. Az új helynök ünnepélyes eskütételére és beiktatására augusztus 15-én délelőtt 10 órakor, a kalocsai főszékesegyházban kezdődő érseki szentmise keretében kerül sor, amely egyben a Főegyházmegye Anyatemplomának búcsúja is lesz. Az új általános helynök 1976. február 24-én született Győrben, egy testvéröccse van. A győri Gyárvárosi Általános Iskola elvégzését követően Sopronban, a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában érettségizik. Ébredező papi hivatására egy hivatástisztázó lelkigyakorlaton szabadon válaszol igennel. Szemináriumi éveit és egyetemi tanulmányait 1996-tól ösztöndíjjal Rómában folytatja tovább.
button_read_more

ÚJ PORTA KÖTET A KISKUNSÁG PROFESSZORÁRÓL - RENDELJE MEG MOST!

Feltöltés időpontja: |

ÚJ PORTA KÖTET A KISKUNSÁG PROFESSZORÁRÓL - RENDELJE MEG MOST!
Tálasi István néprajzprofesszor születésének 100. évfordulójára állítottak össze tanulmánykötetet egykori tanítványai. A Bárth János szerkesztésében megjelent könyv a kiskunsági tájon nevelkedett legendás egyetemi tanár emléke előtt tiszteleg.
button_read_more

25 év szolgálat: a CSEH PÉKSÉGET ünnepelték a Wojtyla Házban - Jakó Lajos meglepétés fagyijával

Feltöltés időpontja: |

25 év szolgálat:  a CSEH PÉKSÉGET ünnepelték a Wojtyla Házban - Jakó Lajos meglepétés fagyijával
Vienne-i Szent Jánosra emlékeztek szerdán a Karol Wojtyla Barátság Központban. A szeretet plébánosa vendégelte meg - gazdag, terített asztalon - a ház gondozottjait. Kik voltak a munkatársai? Mindenek előtt a Cseh Pékség tulajdonosai. Rájuk emlékezetek az imádkozók és az Úr áldását kérték a Családra. Közismert, hogy a Cseh Pékség évtized óta segíti a Szenteste Alapítvány valamint a Wojtyla Ház rendezvényeit, gondozottjait.
button_read_more

A kecskeméti katolikus közösség tisztelegve búcsúzik a plébánosától

Feltöltés időpontja: |

A kecskeméti katolikus közösség tisztelegve búcsúzik a plébánosától
Szerdán délután ünnepi alkalommal fogadta a római katolikus egyház búcsúzó plébánosa azokat - egyháztanács képviselőit, civil szervezetek vezetőit, intézmények képviselőit - akikkel évekig együtt munkálkodott. Az alkalmon természetesen jelen volt a Porta Egyesület, valamint a Karol Wojtyla Barátság Központ képviselője is. Rövid meghitt megemlékezésen szó esett a kecskeméti Nagytemplom élén eltöltött plébánosi tevékenység főbb mozzanatairól. A különböző szervezetek kisebb nagyobb ajándékokkal lepték meg a búcsúzó plébánost, akinek Kalocsa - Kecskemét Érseke, dr. Bábel Balázs apáti címet adományozott. Az ünnepség keretén belül köszöntötték az újonnan kinevezett plébánost Dr. Jeney Gábor atyát, aki rövid beszédében, és köszöntőjében ki emelte, hogy szeretné folytatni elődje tartalmas munkásságát. Fontosnak tartja a kialakult közösségek egységes összefogását és egyben támogatja az új közösségek létrejöttét. Az ünnepség végén a búcsúzó és megérkező plébános közösen vágta fel a „Köszönjük! és a Köszöntünk” felirattal díszített tortát.
button_read_more

A GLADIOLUS KFT. AJÁNDÉKA A WOJTYLA CSALÁD SZÁMÁRA

Feltöltés időpontja: |

A GLADIOLUS KFT. AJÁNDÉKA A  WOJTYLA  CSALÁD SZÁMÁRA
A tisztaság fél egészség! A Karol Wojtyla Barátság Központ családja is vallja ezt a nézetet. A mai napon a GLADIOLUS KFT a központ részére különböző tisztasági eszközöket szállított. A szállítmány tartalmazott többek között folyékony szappant, pissouar tablettát, papír kéztörlőt, WC papírt, extra kéztörlőt és egészségügyi papírt. A társaság illóolaj gyártásával foglalkozik. De sikeres kereskedő is. Papír- és vegyi árú nagykereskedelemi láncok és kiskereskedelemi boltok ellátásával is eredményes üzleti tevékenységet végez. .
button_read_more

A NAP SZENTJE: EYMARD SZENT PÉTER-JULIÁN pap, rendalapító

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: EYMARD SZENT PÉTER-JULIÁN pap, rendalapító
*La Mure-d'Isčre, 1811. február 4. +La Mure-d'Isčre, 1868. augusztus 1. Pierre-Julien Eymard 1811. február 4-én született a franciaországi La Mure-ben. Apja szegény, szorgalmas késkovács és jó keresztény volt, de túlságosan pénzvágyó. Anyja viszont rendkívüli jámborságot tanúsított, és fiát már élete első hónapjaiban magával vitte az istentiszteletekre. Péter már gyermekkorában különlegesen érzékelte az Úr eucharisztikus jelenlétét, és gyakran töltött hosszú időt a szentségház előtt. 1822- ben megbérmálkozott, egy évvel később első szentáldozáshoz járult, és már ebben az időben kinyilvánította szándékát, hogy papnak készül. Apja elutasította ezt a gondolatot, kivette az iskolából, és kiképeztette az olajsajtolás mesterségére. Nem veszítette kedvét. A lans-i kegyhelyen tett zarándoklata után egy régi nyelvtankönyv segítségével saját erejéből kezdett el latinul tanulni; tizenhat évesen kapott egy ösztöndíjat, s ez egy évi tanulást tett számára lehetővé. Mélyen érintette anyjának 1828-ban bekövetkezett halála. Apja végül engedett, és 1829 júniusában beléphetett a Szeplőtelen Fogantatás oblátusainak noviciátusába. Egy súlyos betegség azonban csakhamar hazatérésre késztette. Apja halála után, 1831 szeptemberében belépett a grenoble-i szemináriumba. Jámborsága és tiszta jelleme megbecsülést és szeretetet, szorgalma és lelkiismeretes munkája pedig jó tanulmányi eredményt szerzett számára.1834. július 20-án pappá szentelték, majd októberben segédlelkésznek nevezték ki Chatte-ba.
button_read_more

Napi Evangélium - "Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.
Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle: ?Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet.? Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt: ?Halljátok és értsétek meg: Nem az teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, az teszi tisztátalanná.? Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak: ?Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon?? Jézus ezt válaszolta: ?Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett. Hagyjátok őket! Vak létükre vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.? Mt 15,1-2. 10-14
button_read_more

Személyi változások: Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyében - Új helynököt iktatnak be Kalocsán

Feltöltés időpontja: |

Személyi változások: Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyében - Új helynököt iktatnak be Kalocsán
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek augusztus elsejével a következő személyi változásokat rendelte el az egyházmegyében. Kanonoki kinevezés Bábel Balázs érsek Fülöp Ernő kerületi esperes, Kalocsa-Belvárosi plébánost a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan mesterkanonokává nevezte ki. Káptalani kinevezések Az Anisich Jenő Béla olvasókanonok úr halálával megüresedett főszékesegyházi káptalani stallumot az érsek betöltötte, így a testület ismét teljessé vált. A Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan a jelenleg a következő tagokból áll:
button_read_more

DR. BÁBEL BALÁZS BEIKTATTA DR. JENEY GÁBORT, A KECSKEMÉTI NAGYTEMPLOM ÚJ PLÉBÁNOSÁT

Feltöltés időpontja: |

Fontos ünnepre gyülekezett Kecskemét hívő népe vasárnap délelőtt a Nagytemplomban. Most búcsúzott a plébánosi szolgálattól - nyugdíjba vonulása okán - Mons. Farkas László, helynök, kanonok. A Főpásztor pedig beiktatta a 39 éves dr. Jeney Gábort, a kecskeméti főplébánia vezetői tisztébe. Mindez a fél 11-es nagymisén történt nagyszámú hívő közösség részvételével. Az érsek baráti, kedves szavakkal köszönte meg Farkas László áldozatát, szolgálatát, hűségét. Egyben - a fölolvasott bulla szerint, elismeréseként - apáti címet adományozott a Czollner téri Szent Erzsébet templomba távozó, ott templomigazgató-plébánosként tovább munkálkodó főpapnak. Megható pillanatai voltak a ceremóniának, amikor a metropolita átnyújtotta dr. Jeney Gábornak, a plébánosi stallum legfontosabb rekvizitumait: a stólát, a templom kulcsát, a tabernákulum kulcsát valamint a Bibliát. A hívő közösség tapssal üdvözölte a cselekményt. Dr. Bábel Balázs érsek beiktatási homiliáját most közreadjuk honlapunkon. Kérjük olvasóink megtisztelő figyelmét.
Összesen: 3267 db bejegyzés
Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés