Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Adományok" bejegyzések listázása
Összesen: 3681 db bejegyzés

A Gong Mikulás járt a Wojtyla Házban

Feltöltés időpontja: |

A Gong Mikulás járt a Wojtyla Házban
December 6-án Szent Miklós püspök napján a Wojtyla Barátság Központba érkezett a Gong Mikulás. Ebéd előtt a Mikulástól és segítőjétől szaloncukrot és csokit kapott a Wojtyla család. A gondozottak hálájuk jeléül elénekelték a „Hull a pelyhes fehér hó” kezdetű dalt. Sajnos nem túl sok időt tudott itt tölteni a Gong Mikulás, mert még sok helyre várták. De a Wojtyla család ennek a rövid időnek is nagyon örült. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Gong Mikulás látogatását.
button_read_more

A FERENCES HAGYOMÁNY - HATVAN ÉVVEL ELŰZETÉSÜK UTÁN IS - ÉL, HAT, ÉPÍT, BARÁTSÁGOKAT SZERVEZ - EGY BOLDOG NAP KÉPES KRÓNIKÁJA

Feltöltés időpontja: |

A FERENCES HAGYOMÁNY - HATVAN ÉVVEL ELŰZETÉSÜK UTÁN IS - ÉL, HAT, ÉPÍT, BARÁTSÁGOKAT SZERVEZ - EGY BOLDOG NAP KÉPES KRÓNIKÁJA
Kecskemét legősibb temoplomában ma több szentmisén, szentelésen, imaórán a városért, a jövőnkért, a békéért, a testvériségért imádkoztak a hívek. Búcsú volt - a barátok portáján, a barátság nemes ünnepe. Sokan jöttek el a hívő közösség invitálására. Voltak jeles lengyel vendégek. Volt aki Veszpréből jött el, hogy friss süteményeket osszon szét a rászorultak között.
button_read_more

GYEREKÖRÖM EGYÜTT AZ ÉRSEKKEL: AZ ESTI MISE VÉGÉN MEGJÖTT A MIKULÁS A SZENT MIKLÓS (BARÁTOK) TEMPLOMÁBA

Feltöltés időpontja: |

A Szent Miklós Napi Búcsú fontos záróeseménye volt az esti érseki mise. Megtelt a népszerű templom ifjú és idősebb hívekkel. Mindenki lelkesen várta a metropolita buzdító szentbeszédét - a Charitas Rádió felvételét Önök is meghallgathatják, csak egy klikk kell - és most sem csalódott. Szépen szóltak az énekek is, de a gyermek szívek igazán akkor kezdtek gyorsabban dobogni amikor - a mise végén - megérkezett a nagyszakállú, püspökruhás Mikulás. Persze krampusz nélkül - mert templomba a még a süldő ördögök sem mernek bekukkantani. Képgalériánk az öröm perceit idézi....

MARGARÉTA OTTHON: SZENT MIKLÓS MAI UTÓDA HOZTA A LELKI VIGASZT ÉS A MEGLEPETÉS CSOMAGOT

Feltöltés időpontja: |

A kecskeméti Margaréta Időskorúak Otthona lakói, nagy várakozással készültek a vasárnap délelőtti nagy találkozásra. Immár hagyomány, hogy Szent Miklós napján eljön hozzájuk a kitűnő püspök mai utóda, Mikulás püspök kollégája, akit Bábel Balázsnak hívnak, és Kalocsa-Kecskemét érseke. Nem várta hiába. A 10 órai mise idejére meg is érkezett az utazó lelkipásztor. A szentmisén - amint azt hangfölvételünk bizonyítja - az érsek úr a szeretetről, a szegényekről, a krisztusi példáról beszélt. Biztatta a résztvevőket: próbálják fölfedezni életükben az Isten személyes jóságát, szeretetét. A mise végén a áldás után, most sem maradt el a meglepetés csomag, az ünnep fontos kelléke, melyet a főpásztor mindenkinek, személysesen - jó szavak kíséretrében - adott át.

FIGYELEM! FIGYELEM! ÉRKEZIK A GONG MIKULÁS - IGAZI FESZTIVÁLI HANGULAT ÍGÉRKEZIK

Feltöltés időpontja: |

FIGYELEM! FIGYELEM! ÉRKEZIK A GONG MIKULÁS - IGAZI FESZTIVÁLI HANGULAT ÍGÉRKEZIK
A Gong Rádió a hagyományokhoz hűen ebben az évben is megrendezi Mikulás napi ünnepségsorozatát. 2010. december 6-án, hétfőn délelőtt a Gong mikulása és a Gong rádió munkatársai ajándékot visznek a Juhar utcai gyógypedagógiai iskola, a Nyíri Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Szalag utcai Autista tagozat tanulóinak, az S.O.S. Gyermekfalu és a Faragó Béla Gyermekotthon lakóinak, a megyei kórház gyermekosztályán fekvő beteg gyerekeknek, a Humán Rehab Egyesület tagjainak, a Napsugár Gyermekotthon, a Csongrádi úti Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona lakóinak, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának Idősgondozó Szolgálatának gondozottjainak, a Wojtyla Barátság Központ ellátottainak, a Vörösmarty Általános és a Református Iskola diákjainak. A Gong rádió munkatársai a mikulással együtt mintegy 3 ezer fő ajándékoznak meg.
button_read_more

ÉRSEKI ÁLDÁS A MEGÚJÍTOTT APOSTAGI TEMPLOMRA

Feltöltés időpontja: |

Délelőtt még dolgozott a templomban és környéken az apostagi katolikus hívek apraja-nagyja. Végre és pontban délig be szerették volna fejezni a felújítás utolsó munkafázisait. Délután négy órára ugyanis jeles vendéget vártak a hálás és lelkes apostagi hívek. Mindennek kész kellett tehát akkorra lennie. A főpásztor érkezését várták. A hálaadó szentmise kezdetére azonban már nem csak a templom volt szép ruhában, hanem a boldog közösség is. Lelkendezve fogadták dr. Bábel Balázs tanítását és áldását. Nyitott szívvel kapcsolódhattak így - egy munkás időszak után - a szentmise misztériumához. Barotai Imre atya, a Charitas Rádió főmunkatársa jóvoltából, - aki szerkesztőségünket is képviselt az áldozati oltárnál - most közreadhatjuk a metropolita homiliáját. Fogadják szeretettel.

PORTA KERESZT KÖR: MEGÚJÚL A SOLTVADKERTI ZSIKLA KERESZT

Feltöltés időpontja: |

PORTA KERESZT KÖR: MEGÚJÚL A SOLTVADKERTI ZSIKLA KERESZT
Dermesztő hideg reggel volt Soltvadkerten is, szombaton. A Kecskeméti úton az arra járóknak föltűnt egy hat fős csapat, akik egy kereszt előtt álltak, fölnéztek a Megfeszítettet ábrázoló rozsdás korpuszra. Az öreg fakereszt, egyszerűségében is megragadó. Rajta - a fában - szerény üzenet. A kereszt-állító Zsikla Család följegyzése 1928-ból. A korai látogatók azért jöttek, hogy fohászkodjanak a szeretet Istenéhez: adjon erőt a jószándékú soltvadkertieknek és a Porta Kereszt Körének is, hogy sikerüljön megmenteni a hit nemes emlékét. Ha a Jóisten is úgy akarja és megadja az áldást ez a mentő szándék, kora tavaszra realizálódhat; minden remény meg van arra, hogy a munka sikerrel jár majd. Garancia erre Lehocki Ferenc, polgármester, aki egyike volt a reggeli keresztlátogatóknak. Ő az, aki igazán szívén viseli az értékes szakrális emlék megmentésének ügyét. Vele van ebben az ügyben az egész város. Amint azt megtudtuk: a felújítás minden munkafázisát lejegyzték már előre a helyi iparosok, kereskedők. A keresztmentés segítője a Porta Katolikus Munkacsoprt is. A szervezet alapítója Farkas P. József szintén ott volt a találkozón. A munkálatok koordinátora a város főépítésze Gáspár Zsolt lett. Hamarosan visszatérünk a témára. Bemutatjuk a segítőket, a programtervet és az újraszentelés időpontjáról is tájékoztatást adunk olvasóinknak.
button_read_more

A Szent Koronára esküdtek a világi vezetők Kalocsán

Bábel Balázs előtt újították meg esküjüket a politikusok

Feltöltés időpontja: |

A Bács-Kiskun megyei önkormányzat tagjai, a megye településeinek polgármesterei, a választott világi vezetők újították meg esküjüket a kalocsai Székesegyházban Bábel Balázs a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye érseke és a Kalocsán őrzött Szent Korona másolata előtt. A megyei politikusok szent esküt tettek arra, hogy minden igyekezetükkel a polgárok javát szolgálják, az Alkotmányt és az Alkotmányos jogszabályokat megtartják, munkájuk során pártatlanul, és lelkiismeretesen járnak el. A kalocsai Székesegyházban megismételt szent esküt Kovács Antal, Csátalja polgármestere javaslatával egyetértve a megyei önkormányzat kezdeményezte.
button_read_more

Xavéri Szent Ferenc napján a Korda nővérek hozták az ebédet

Feltöltés időpontja: |

Xavéri Szent Ferenc napján a Korda nővérek hozták az ebédet
Xavéri Szent Ferenc napja a Jézus Szíve Népleányai Társaság ünnepe. Ebből az alkalomból a Korda Nővérek hozták a pénteki ebédet a Wojtyla Barátság Központba. Ima előtt Gabi testvér bemutatta társaságukat, és ünnepüket. A Jézus Szíve Népleányai Társaságot Bíró Ferenc jezsuita alapította Budapesten 1921-ben az Egyház és a magyar nép szolgálatára. A megalakulásban és a közösség életének formálásában az első alapító tagok közül Lafranco Margitnak volt jelentős szerepe. A közösség az apostoli élet társaságainak formáját fogadja el. A mai menü keménylebbencs kolbásszal, P&P péksütemény, alma, borsó és kukorica konzerv volt. A finom ebédet a Hollógasztro készítette. Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlásokat.
button_read_more

A Bozsó Gyűjteményben járt a Wojtyla család

Feltöltés időpontja: |

A Bozsó Gyűjteményben járt a Wojtyla család
A Karol Wojtyla Ház amit azt már sokszor megírtunk nem csak étellel szolgálja a rászorultakat. Igyekszik hasznos közművelődési, egészségügyi és egyéb programokat is kínálni a közösséghez tartozó személyeknek. Ezúttal is kitűnő programot iktatott be a Wojtyla család pénteki napjába Farkasné Judit animátor. A közösség érdeklődő tagjaival fölkeresték a Bozsó Gyűjteményt. A kiállításon az alföldi nép, és a főúri, nemesi emberek használati tárgyai láthatók. Így helyet kapott a tájegységre jellemző tulipános láda, vasgereben, kenderfésű, sulykoló, mángorló, díszes zsíros bödön, 1898-ban készült borotvatokok, titok szekrény, kígyóbőrrel tapétázott szekrény, velencei tükör. A Wojtyla családtagok izgalmasnak, és érdekesnek találták a kiállítást, és osztatlan elismeréssel szóltak a látottakról. Tisztelettel gratulálunk a Bozsó Gyűjtemény vezetőségének - és köszönjük a szíves fogadást.
button_read_more
Összesen: 3681 db bejegyzés
Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés