Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Adományok" bejegyzések listázása
Összesen: 4171 db bejegyzés

ÚJ MUNKÁK A PORTA-BARÁTSÁG KÖNYVMŰHELYBŐL

Feltöltés időpontja: |

ÚJ MUNKÁK A PORTA-BARÁTSÁG KÖNYVMŰHELYBŐL
A mai napon vehette át kiadónk megbízottja, Mátyus István, a PRINT 2000 Kft. igazgatóságán, Kovács András alapító-igazgatótól a Porta-Barátság Központ három új kötetének vizsga-példányait. Ezek már a kész műről készültek, de a kötészeti mű nélkül, azzal a céllal, hogy a szerzők és a szerkesztők még egyszer áttekintsék a levonatokat a teljes megrendelt példányszám kinyomtatása és bekötése előtt. Nagy a várakozás, de nagy az öröm is ilyenkor. Néhány nap és a könyvespolcokra kerülhetnek az új művek....
button_read_more

A ZÖLDÉRT AJÁNDÉKOKKAL A RÉGI KECSKEMÉT, A MEZŐVÁROS SZOLIDÁRIS HAGYOMÁNYAIRA IS EMLÉKEZTEK

Feltöltés időpontja: |

A ZÖLDÉRT AJÁNDÉKOKKAL A RÉGI KECSKEMÉT, A MEZŐVÁROS SZOLIDÁRIS HAGYOMÁNYAIRA IS EMLÉKEZTEK
Kedden, október negyedikén Assisi Szent Ferencre emlékezve gyömölcsel/zöldséggel volt ékes a Barátok Temploma Fioretti kertje. A kecskeméti székhelyű Zöldért Kft, a megtermett kincsekből csodaszőnyeget terített a máig világszerte népszerű Ferenc testvér, Bicskei Kerle István által ihletetten megfaragott (1939.) szobra elé. A vízuális csodát - amely Isten áldását, és az emberi munkát dícsérte; miután megáldotta dr. Bábel Balázs, metropolita- hamar szétbontották a Wojtyla Ház aktivistái. Étkerült a teljes mennyiség a II. János Pál pápa tiszteletére alakult intézménybe, a Wojtyla térre. A nemzetközileg is jegyzett Zöldért ugyanis, az árút fölajánlotta a szegények javára.
button_read_more

Búcsúi szentmise a műkerti Szent Ferenc templomban - szerzetesek érkeztek Mátraverebély-Szentkútról

Feltöltés időpontja: |

Assisi Szent Ferenc napján, október 4-én, reggel szentmisét mutattak be a kecskeméti Szent Miklós Templomban. A mise után a gyülekezet megkoszorúzta a templom udvarán álló Szent Ferenc szobrot(Bicskei Kerle István alkotása/1939) és elmondták a zsolozsmát is. Este a 2006-ban épült műkertvárosi Szent Ferenc templomban koncelebrált szentmisét mutatott be Dr. Bábel Balázs érsek, Bárkányi Ernő Templom Igazgató, dr. Jeney Gábor plébános, Páter Kálmán Peregrin ferences rendi szerzetes, és Hadházi Róbert káplán. A szentmise után a templom búcsún megajándékozták a rászorulókat, és szerény agapét is tartottak. (Kérjük hallgassa meg Páter Kálmán Peregrin, OFM a Szent Ferenc templom búcsúján elmondott megemlékezését.)
button_read_more

MEGEMLÉKEZTEK A 60 ÉVVEL EZELŐTT ELŰZÖTT SZERZETESEKRŐL - TERMÉNY ÁLDÁS SZENT FERENC SZOBRÁNÁL

Feltöltés időpontja: |

MEGEMLÉKEZTEK A 60 ÉVVEL EZELŐTT ELŰZÖTT SZERZETESEKRŐL - TERMÉNY ÁLDÁS SZENT FERENC SZOBRÁNÁL
Két emléktáblát is szentelt dr. Bábel Balázs érsek, Kecskemét központjában, a főtéri Barátok Temploma udvarán. Az egyik a Ferences Rend kecskeméti szolgálataira és barbár elűzettetésére hívja föl az utokór figyelmét. A másik - a sok- sok újjávarázsolt mirákulum tábla között - azt a helyet jelöli meg, ahol megszületett a Karol Wojtyla Barátság Központ alapítói gondolata, öt évvel ezelőtt. (Természetesen mindez nem véletlenül esik/ett egybe. A kolostor-kerítés által behatárolt templom és udvar/grotta, a város szíve, lelki központ is - szent hely.)
button_read_more

Roman Kowalsky, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének látogatása a Wojtyla Házban

Feltöltés időpontja: |

Roman Kowalsky, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének látogatása a Wojtyla Házban
Szent Ferenc égi hazatérésére emlékezve köszöntötték hétfőn Wojtyla Házban, a látogatóba érkezett jeles vendégeket, a többi között Roman Kowalskyt, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érseket valamint a zeneművész PUSKER CSALÁD két tagját, Pusker Ágnest (hegedű) és Pusker Imrét (zongora). Nem tudott jelen lenni de tisztelettel szóltak Walter Gábor festőművészről is, akinek egy döbbenetes erejű festmánye - melyet fölajánlásként készített az intézmény névadója iránti tiszteletből - ott volt elhelyezve a díszasztalnál. Wadowicét - Kecskemétet valamint II. János Pál pápát és Teréz anyát hordozza az igen erős művészi alkotás.
button_read_more

DÖNTŐ FÖLÉNNYEL NYERT DR. ZOMBOR GÁBOR A VÁLASZTÁSON

Feltöltés időpontja: |

DÖNTŐ FÖLÉNNYEL NYERT DR. ZOMBOR GÁBOR A VÁLASZTÁSON
Négyszer annyi voksot kapott a vasárnapi önkormányzati megmérettetésen dr. Zombor Gábor polgármester. A kecskeméti választók erős bizalmából vezetheti a hírös várost, otthonunkat a következő négy évben. Gratulálunk dr. Zombor Gábor győzelméhez, örömünkre szolgál, hogy a Karol Wojtyla Barátság Központ egyik alapítója, pártolója, barátja a nép fölhatalmazását is bírja. Isten segítse nehéz feladatainak ellátásánál.

Érseki beszéd a kalocsai jezsuita templom jubíleumán

Feltöltés időpontja: |

Rendkívűl mozgalmas volt dr. Bábel Balázs főpásztor hétvégéje: sok felé járt és szolgált a régióban és fogadta a pécsről érkezett zarándokokat is. Kiskunfélegyháza, Szeremle, Fajsz - mindenütt építő, lelkesítő gondolatokat, buzdítást vártak től. Különösen is jelentős volt az a beszéde amelyet a 150 éves kalocsai jezsuita templom jubíleumi miséjén mondott, amelyet most Barotai Imre atya közvetítésével itt a Charitas rádión is meg tudunk hallgatni.

ÜNNEPRE KÉSZÜLNEK SZENT FERENC HÍVEI KECSKEMÉTEN

Feltöltés időpontja: |

ÜNNEPRE KÉSZÜLNEK SZENT FERENC HÍVEI KECSKEMÉTEN
Kecskeméten október 4.-én 15.30-kor a Barátok templomának udvarán emléktáblát állítanak az elűzött ferencesek tiszteletére, melyet dr. Bábel Balázs érsek áld meg. Emlékbeszédet mond Kálmán Peregrin ferences egyháztörténész. A templomkertben lévő Szent Ferenc-szobor környékét – régi kecskeméti hagyomány szerint – gazdagon megrakják zöldséggel és gyümölccsel, mert termény megáldást is tartanak. Ezt követően a műkertvárosi Szent Ferenc-templomban lesz a búcsúi nagymise, melyen az érsek mond beszédet.
button_read_more

ÉRSEKI KÖSZÖNTÉS A KISKUNFÉLEGYHÁZI JUBÍLEUMON

Feltöltés időpontja: |

Alapítása 125. éves jubíleumát ünnepli a kiskunfélegyházi Szent István plébánia. Dr.Bábel Balázs érsek idézte és méltatta az egykori váci püspököt, elődjét, aki úgy látta, hogy a szépen fejlődő mezővárosban megérett egy új katolikus közösség, egy plébánia és templom megszervezésére. Halgassák meg a Charitas Radió fölvételét, az érseki üzenetet, amelyet főmunkatársunk Barotai Imre atya rögzített.

A HŰSÉGES FAJSZ KÖSZÖNTÖTTE 100 ÉVES TEMPLOMÁT ÉS ÉRSEKÉT

Feltöltés időpontja: |

Amikor már mindegyik település református lett Kalocsa környékén, még volt egy katolikus közösség amelyik nem reformált. Melyik tehát az érsekhez való hűség minta települése? Fajsz. Ez a historiális adalék mindíg meghatározta a két szomszédos település barátságát; a fajszi plébános rangját az aulánál. Különleges nagy ünnep volt tehát a tegnapi Fajszon. A száz éves templomukat köszöntötték allalújázva, körmenettel a Duna menti település katolikusai. Hálát adtak az ősök gerinces buzgóságáért és nagy figyelemmel követték dr. Bábel Balázs, érsek, metropolita karizmákban gazdag beszédét. A Kalocsai Főszékesegyház kórusa énekelt Leányfalusi Vilmos atya és Zsebics Ilona közreműködésével. Barotai Imre atya, a Charitas Rádió főmunkatársa ez alkalommal is elkísérte főpásztorát a búcsúba. Neki is köszönjük, hogy szerte a nagyvilágban megismerhetik a fölemelő igéket, és az ünnepi szentmise égi hangulataira is ráérezhetünk.
Összesen: 4171 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés