Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Adományok" bejegyzések listázása
Összesen: 4167 db bejegyzés

ÉGI SEGÍTŐNK E HETI ÜZENETE: NON ABBIATE PAURA! NE FÉLJETEK!

Feltöltés időpontja: |

 ÉGI SEGÍTŐNK E HETI ÜZENETE: NON ABBIATE PAURA! NE FÉLJETEK!
A BiBLIA legtöbbet ismételt szószerkezete, kifejezése. Mindenünk égi segítőnk közreműködésével született! Semmik vagyunk, semmink sincsen - mégis tisztes bőségben szolgáljuk testvéreinket egy szép kecskeméti házban. A napokban számoltuk ki; évente negyvenezer tál/adag meleg ételt szolgálunk föl a rászorulóknak. Öt év óta munkálkodunk. 200.000 adag szeretet-ebéd - azoknak, akiknek dönteniük kell, hogy mire jut a pénzükből: gyógyszerre vagy élelmiszerre? Non abbiate paura! Nem félünk! Csodában élünk!
button_read_more

ÖNTEVÉKENY ÁLDOZAT: a Wojtyla család összefog

Feltöltés időpontja: |

ÖNTEVÉKENY ÁLDOZAT: a  Wojtyla család összefog
Rendszeresen hírdetjük: ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK! És jönnek mindíg segítők, áldozatos emberek. Legnagyobb örömünk persze az, ha a családtagok közül, a nálunk étkezők csapatában találunk segítőket. Kertészkednek, takarítanak, rendezik a környezetet. Nemcsak mi adunk a rászorultaknak, hanem ők is vállalnak szolgálatot - a közösségért. A Wojtyla Család egyik tagja, Kasza Istvánné példáúl rendszeres segítőnk. Minden ebéd után kitakarítja az ebédlőt, az előteret és a mellékhelyiségeket. Hálásan köszönjük a sok segítséget....
button_read_more

IDŐSEK VILÁGNAPJA: ajándék a városi rendezvényre a Wojtyla Háztól

Feltöltés időpontja: |

IDŐSEK VILÁGNAPJA: ajándék a városi rendezvényre  a Wojtyla Háztól
Az Idősek Világnapját október 18-án az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Idősgondozó Szolgálat és a Városi Nyugdíjas Szövetség rendezi. A rendezvényt a Wojtyla Barátság Központ is támogatotjaí már évek óta. Most is - megkeresésükre - minden telhetőt megtettünk, hogy sikerüljön az ünnep. A rendezvény a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban október 18-án 15 órakor lesz megtartva.
button_read_more

CSODÁBAN ÉLÜNK: megújul a Wojtyla Ház térsége

Feltöltés időpontja: |

CSODÁBAN ÉLÜNK: megújul a Wojtyla Ház térsége
Megújul a Wojtyla Ház térsége Nagyban folyik a Wojtyla térrel határos Horog és Ilona utcák burkolatának felújítása. Kasza Gábortól, a Városüzemeltetési Osztály munkatársától megtudtuk, hogy teljes körű burkolat felújítás és átépítés történik. Ennek során a Horog utcán – a meglévő betonburkolat helyett, illetve annak részbeni felhasználásával – egy új aszfaltburkolat készül, továbbá az utca ki lesz nyitva a rendőrség felé. Ez egyrészt teresedéssel jár, másrészt pedig összeköttetést teremt a Batthyány utca mögött, a rendőrséget megkerülve a Horváth Döme körútra vezető szilárd burkolatú úttal.
button_read_more

A kitüntett kecskeméti díszkovács készíti a ladánybenei Szent Mihály emlékhely rácsát

Feltöltés időpontja: |

A kitüntett kecskeméti díszkovács készíti  a ladánybenei Szent Mihály emlékhely rácsát
A ladánybenei Szent Mihály emlékhely kialakítása, felújítása a végéhez közeledik. Lassan elfoglalja méltó helyét a tűzzománcból készült Szent Mihály kép. A Porta Egyesület katolikus munkacsoportja anyagi segítségével díszkovács kerítés kerül a kép elé, amely védi és díszíti a szakrális emléket. A mű Molnár Imre, a nemrég kitüntett kecskeméti kovácsmester és munkatársa Pogány Lajos keze munkáját dicséri. A szakrális emlékhely szentelését Dr. Bábel Balázs érsek úr végzi szeptember 18-án, szombaton 13 órakor. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
button_read_more

AKI TUD SEGÍTSEN! TERMÉNYÁLDÁS LESZ SZENT FERENC SZOBRÁNÁL

Feltöltés időpontja: |

AKI TUD SEGÍTSEN! TERMÉNYÁLDÁS LESZ SZENT FERENC SZOBRÁNÁL
Assisi Szent Ferencre, a ferences rend megalapítójára emlékezünk október 4-én. Ebből az alkalomból felélesztünk egy újabb nagy múltú szertartást: a terményáldást. Nem cseng ismeretlenül a terményáldó ima Kecskemét főterén. Ott, ahol a templomok ölelte központi terület adott otthont generációkon át a terménypiacnak, ahol falakon belül, s kívül egyaránt gyakran hangzott el az istenhez intézett könyörgés vagy hálaadás a termés védelméért, gazdagításáért. Szeretnénk, ha ismét életünk részévé válhatna ez a csodálatos szokás, mert Isten áldására a ma kistermelői, családi gazdaságai, az őstermelők, a zöldség, gyümölcs és virágtermesztők is vágynak. Őket (is) elvárjuk a Szent Ferenc napi terményáldásra. A kisebb-nagyobb gazdaságok terményeiből származó mintát, zöldséget, gyümölcsöt, virágot a Szent Ferenc napi ünnepséget megelőző napokban, lehetőleg október 2.-án, 3-án egész nap, és október 4-én déli 12 óráig várjuk. Átadásukra a Barátok temploma udvarában van lehetőség.
button_read_more

Ismételten ruhaosztás a Wojtyal Házban

Feltöltés időpontja: |

Ismételten ruhaosztás a Wojtyal Házban
Két nap egymás után. Ez hihetetlen. Mindkétszer szinte rögtön elfogytak a ruhák kapunyitás után. A felajánlásokat ezúton is köszönjük, és továbbra is várjuk a ruhaadományokat.
button_read_more

UTASSY JÓZSEF KOSSUTH-DÍJAS KÖLTŐ RAVATALÁNÁL TISZTELGETT A BARÁTSÁG HÁZA DELEGÁCIÓJA

Feltöltés időpontja: |

 UTASSY JÓZSEF KOSSUTH-DÍJAS KÖLTŐ RAVATALÁNÁL TISZTELGETT A BARÁTSÁG HÁZA DELEGÁCIÓJA
UTASSY JÓZSEF (1941 - 2010) Zúg március Én szemfedőlapod lerántom: kelj föl és járj, Petőfi Sándor! Zúg Március, záporos fény ver, suhog a zászlós tűz a vérben, Hüvelyét veszti, brong a kardlap: úgy kelj föl, mint forradalmad! Szedd össze csontjaid, barátom: lopnak a bőség kosarából, a jognak asztalánál lopnak, népek nevében! S te halott vagy?! Holnap a szellem napvilágát roppantják ránk a hétszer gyávák. Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: szólj még egyszer a Szabadságról ------------------- A napokban a Barátság Központ delegációja Rédicsen járt, Utassy József, Kossuth-díjas költő temetésén. A síron a kecskeméti versbarátok koszorúját is elhelyeztük. József testvérünk, köszönjük életműved kincseit. Nyugodj békében!
button_read_more

DR. BÁBEL BALÁZS PRÉDIKÁLT - A PÁPAI NUNCIUS KÖSZÖNTÖTTE A KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK RENDJÉT

150 évvel ezelőtt érkeztek Kalocsára

Feltöltés időpontja: |

Nincs megjeleníthető média állomány!
Őexcellenciája Mons. Dr. Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius úr köszöntötte a jeles iskolaalapítókat, Isten és az Egyház hűséges szolgáit, Kalocsán, az Iskolanővérek az érseki városba érkezésének 150. évfordulóján, 2010. szeptember 9.-én XVI. Benedek pápa KÉPVISELŐJE A KÖVETKEZŐ SZAVAKKAL LAUDÁLTA A TISZTELENDŐ ANYÁKAT: Excellenciás Érsek Úr, Tisztelendő Anya és Kedves Nővérek, Krisztusban kedves Testvérek! Ennek az ünnepi szentmisének a kezdetén szívélyesen köszöntöm Őexcellenciája Mons. Dr. Bábel Balázs érsek urat, valamint meg szeretném köszönni a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata általános főnöknőjének, hogy meghívott a Társulat alapítása százötven éves jubileumi ünnepére. Ezzel a jubileummal Magyarország és a világ történelmének százötven évét is ünnepeljük, mivel karizmátoknak és evangéliumi bátorságotoknak köszönhetően eljutottak a világ határaihoz is, hogy elvigyétek az igazságot a szeretetben. Tiszteletreméltó Isten Szolgája II. János Pál pápa a Vita Consecrata kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításában megerősíti, hogy „finoman érzékeny megbecsüléssel és missziós bátorsággal kell az Istennek szentelt személyeknek világossá tenniük, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit a nevelés egész területét megvilágosítja azáltal, hogy nem kisebbíti, hanem inkább megerősíti és fölmagasztalja az emberi értékeket… Ezért a szinódus nyomatékosan fölszólította az Istennek szentelt személyeket, hogy ahol csak lehetséges, új elkötelezettséggel vállalják a nevelés feladatát mindenfajta iskolában, főiskolákon és egyetemeken” (VC 97). A karizmátokhoz hűen érkeztetek Kalocsára, hogy növekedést hozzatok a magyarok számára, de a távoli Kínába is, annak tudatában, hogy Krisztus igazsága az ember fejlődését nem zavarja, hanem csak segíthet nekik abban, hogy méltó módon élhessenek. XVI. Benedek pápa a Caritas in Veritate kezdetű enciklikájában így tanít: „Isten nélkül nem tudja az ember, merre kell mennie, és nemegyszer annak a megértéséről is megfeledkezik, kicsoda is ő valójában... Arra kell gondolnunk, hogy… új erőfeszítéseket tegyünk a valódi teljes körű humanizmus szolgálatában, amely megeleveníti a szeretetet, engedi, hogy az igazság vezesse, miközben az egyiket is, a másikat is úgy fogadja, mint Isten maradandó adományát... Ellentétben áll ezzel, az Istennel szembeni ideológiai elzárkózás és a közömbösség ateizmusa, amely megfeledkezik a Teremtőről, és ezzel azt kockáztatja, hogy az emberi értékeket is elfelejti: ez a szemlélet ma Istent a fejlődés legfőbb akadályaként mutatja be. Az a humanizmus, amely kirekeszti Istent, embertelen humanizmus” (CiV 78). Nagy elismeréssel tartozunk Társulatotoknak, hogy nem hagyta magát tönkretenni sem a kommunizmus, sem az ellenséges ideológiák által, hanem tovább szolgálja a magyarokat és más nemzeteket, hogy emberi humanizmusban élhessenek. Kérlek benneteket, hogy folytassátok ezt a nemes nevelői tevékenységet akkor is, ha nem mindig elegendőek az emberi erők. Egy kínai közmondás úgy tartja: Hwo dau lau swye dau lau, ha you san fen swye pu tau. Vagyis: Az ember egész életében tanul, és még a végén is hiányzik neki három perc arra, hogy valamit megtanulhasson. Kínában a nővérek az egész életet tanítják az embereknek, hiszen a szegényeknek, a leprásoknak szolgálnak és mindenkinek, aki Istent keresi. Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát és jegyesét, Szent Józsefet, hogy esdjenek hivatásokat a számotokra, és segítsenek nektek, hogy hűséges hordozói lehessetek a Krisztusról szóló igazságnak a szeretetben, és így elvihessétek az embereknek az igazi boldogságot. A VATIKÁNI NUNCIUS szavait követő szentmisén dr. Bábel Balázs érsek beszélt. (Barotai Imre főmunkatárs most is fölvette és elküldte a CCharitas Rádiónak a jeles szónok gondolatait.)
Összesen: 4167 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés