Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Adományok" bejegyzések listázása
Összesen: 4209 db bejegyzés

UTASSY JÓZSEF KOSSUTH-DÍJAS KÖLTŐ RAVATALÁNÁL TISZTELGETT A BARÁTSÁG HÁZA DELEGÁCIÓJA

Feltöltés időpontja: |

 UTASSY JÓZSEF KOSSUTH-DÍJAS KÖLTŐ RAVATALÁNÁL TISZTELGETT A BARÁTSÁG HÁZA DELEGÁCIÓJA
UTASSY JÓZSEF (1941 - 2010) Zúg március Én szemfedőlapod lerántom: kelj föl és járj, Petőfi Sándor! Zúg Március, záporos fény ver, suhog a zászlós tűz a vérben, Hüvelyét veszti, brong a kardlap: úgy kelj föl, mint forradalmad! Szedd össze csontjaid, barátom: lopnak a bőség kosarából, a jognak asztalánál lopnak, népek nevében! S te halott vagy?! Holnap a szellem napvilágát roppantják ránk a hétszer gyávák. Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: szólj még egyszer a Szabadságról ------------------- A napokban a Barátság Központ delegációja Rédicsen járt, Utassy József, Kossuth-díjas költő temetésén. A síron a kecskeméti versbarátok koszorúját is elhelyeztük. József testvérünk, köszönjük életműved kincseit. Nyugodj békében!
button_read_more

DR. BÁBEL BALÁZS PRÉDIKÁLT - A PÁPAI NUNCIUS KÖSZÖNTÖTTE A KALOCSAI ISKOLANŐVÉREK RENDJÉT

150 évvel ezelőtt érkeztek Kalocsára

Feltöltés időpontja: |

Nincs megjeleníthető média állomány!
Őexcellenciája Mons. Dr. Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius úr köszöntötte a jeles iskolaalapítókat, Isten és az Egyház hűséges szolgáit, Kalocsán, az Iskolanővérek az érseki városba érkezésének 150. évfordulóján, 2010. szeptember 9.-én XVI. Benedek pápa KÉPVISELŐJE A KÖVETKEZŐ SZAVAKKAL LAUDÁLTA A TISZTELENDŐ ANYÁKAT: Excellenciás Érsek Úr, Tisztelendő Anya és Kedves Nővérek, Krisztusban kedves Testvérek! Ennek az ünnepi szentmisének a kezdetén szívélyesen köszöntöm Őexcellenciája Mons. Dr. Bábel Balázs érsek urat, valamint meg szeretném köszönni a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata általános főnöknőjének, hogy meghívott a Társulat alapítása százötven éves jubileumi ünnepére. Ezzel a jubileummal Magyarország és a világ történelmének százötven évét is ünnepeljük, mivel karizmátoknak és evangéliumi bátorságotoknak köszönhetően eljutottak a világ határaihoz is, hogy elvigyétek az igazságot a szeretetben. Tiszteletreméltó Isten Szolgája II. János Pál pápa a Vita Consecrata kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításában megerősíti, hogy „finoman érzékeny megbecsüléssel és missziós bátorsággal kell az Istennek szentelt személyeknek világossá tenniük, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit a nevelés egész területét megvilágosítja azáltal, hogy nem kisebbíti, hanem inkább megerősíti és fölmagasztalja az emberi értékeket… Ezért a szinódus nyomatékosan fölszólította az Istennek szentelt személyeket, hogy ahol csak lehetséges, új elkötelezettséggel vállalják a nevelés feladatát mindenfajta iskolában, főiskolákon és egyetemeken” (VC 97). A karizmátokhoz hűen érkeztetek Kalocsára, hogy növekedést hozzatok a magyarok számára, de a távoli Kínába is, annak tudatában, hogy Krisztus igazsága az ember fejlődését nem zavarja, hanem csak segíthet nekik abban, hogy méltó módon élhessenek. XVI. Benedek pápa a Caritas in Veritate kezdetű enciklikájában így tanít: „Isten nélkül nem tudja az ember, merre kell mennie, és nemegyszer annak a megértéséről is megfeledkezik, kicsoda is ő valójában... Arra kell gondolnunk, hogy… új erőfeszítéseket tegyünk a valódi teljes körű humanizmus szolgálatában, amely megeleveníti a szeretetet, engedi, hogy az igazság vezesse, miközben az egyiket is, a másikat is úgy fogadja, mint Isten maradandó adományát... Ellentétben áll ezzel, az Istennel szembeni ideológiai elzárkózás és a közömbösség ateizmusa, amely megfeledkezik a Teremtőről, és ezzel azt kockáztatja, hogy az emberi értékeket is elfelejti: ez a szemlélet ma Istent a fejlődés legfőbb akadályaként mutatja be. Az a humanizmus, amely kirekeszti Istent, embertelen humanizmus” (CiV 78). Nagy elismeréssel tartozunk Társulatotoknak, hogy nem hagyta magát tönkretenni sem a kommunizmus, sem az ellenséges ideológiák által, hanem tovább szolgálja a magyarokat és más nemzeteket, hogy emberi humanizmusban élhessenek. Kérlek benneteket, hogy folytassátok ezt a nemes nevelői tevékenységet akkor is, ha nem mindig elegendőek az emberi erők. Egy kínai közmondás úgy tartja: Hwo dau lau swye dau lau, ha you san fen swye pu tau. Vagyis: Az ember egész életében tanul, és még a végén is hiányzik neki három perc arra, hogy valamit megtanulhasson. Kínában a nővérek az egész életet tanítják az embereknek, hiszen a szegényeknek, a leprásoknak szolgálnak és mindenkinek, aki Istent keresi. Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát és jegyesét, Szent Józsefet, hogy esdjenek hivatásokat a számotokra, és segítsenek nektek, hogy hűséges hordozói lehessetek a Krisztusról szóló igazságnak a szeretetben, és így elvihessétek az embereknek az igazi boldogságot. A VATIKÁNI NUNCIUS szavait követő szentmisén dr. Bábel Balázs érsek beszélt. (Barotai Imre főmunkatárs most is fölvette és elküldte a CCharitas Rádiónak a jeles szónok gondolatait.)

A NAP SZENTJE: CLAVER SZENT PÉTER jezsuita misszionárius

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: CLAVER SZENT PÉTER jezsuita misszionárius
*Verdú, 1580. június 25. +Cartagena, 1654. szeptember 8. Juan Pedro Claver 1580-ban született. Szülei egyszerű és jóravaló, mélyen vallásos parasztok voltak. 1593-ban meghalt az anyja, s ő röviddel ezután megkezdte teológiai tanulmányait. Az első bevezetéseket a tudós vichi püspöktől, Pedro Jaimétől kapta; ő adta fel aztán neki a tonzúrát is. Ezt követően a barcelonai egyetemen tanult, majd 1602. augusztus 7-én felvételét kérte a Jézus Társaságba. Tarragonai noviciátusa után 1604. augusztus 8-án tette le fogadalmát. Elöljárói elismerték értelmességét, az átlagot meghaladó ítélőképességét s kiemelkedő jámborságát és felebaráti szeretetét. 1605-ben tanulmányai folytatására Mallorcába küldték. Ez az idő iránymutató lett egész további életére. Itt, a pálmai Montesión jezsuita kollégiumában ismerte meg a fiatalember Rodriguez Szent Alfonzot (1531--1617), a rendház kapusát. A nyolcvanéves szerzetes példájából tanulta meg a legnagyobb hősiességet kívánó szentség kemény és szeretettől áthatott útját.
button_read_more

Napi evangélium "Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket.
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gy?lölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér t?led, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istent?l? Hisz a b?nösök is szeretik azokat, akik ?ket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a b?nösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A b?nösök is kölcsönöznek a b?nösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ? is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Lk 6,27-38
button_read_more

Ruha halmok ajándékba a Wojtylában

Feltöltés időpontja: |

Ruha halmok ajándékba a Wojtylában
Ma két ruhaadományt is ki tudtunk osztani gondozottjaink számára. A felajánlást Csertő Béla, és az Alfa Szövetség adta. Ezúton is köszönjük a nagylelkű felajánlást, továbbra is várjuk a felajánlásokat.
button_read_more

NYOLCEZER ZARÁNDOKNAK PRÉDIKÁLT: KISASSZONY NAPJÁN, DOROSZLÓN DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK MONDOTT BÚCSÚI SZENTBESZÉDET

Feltöltés időpontja: |

KISASSZONYNAPI BÚCSÚ VOLT MA DOROSZLÓN az ősi bácskai kegyhelyen. Ezrek jöttek el a szentkúthoz, a csodatevő Mária képhez, hogy könyörögjenek az Istenanyához. A szentbeszédet dr. Bábel Balázs érsek úr mondta. Halgassák meg a kedves olvasóink is.

WOJTYLA CSALÁD: a szeretet és a hálaadás adománya a nagyon szép alma

Feltöltés időpontja: |

WOJTYLA CSALÁD: a szeretet és a hálaadás adománya a nagyon szép  alma
A Wojtyla Barátság Központba szinte minden nap érkezik szezonális gyümölcs. Felajánlóink között vannak magánszemélyek, cégek, termelők. Adományaikat mindig szívesen fogadjuk. Ma is felajánlásként a Család egy nagy láda, igen szép, csemege almát kapott ebédre, egy kedves segítőnktől. A vitaminokban gazdag, jó ízű szép gyümölcsöt sokan még az ebédhez elfogyasztották, mások haza vitték, és azt mondták, majd este lefekvés előtt megeszik. Köszönjük a felajánlást, továbbra is szívesen várjuk a segítségüket.

VODICA-MÁRIAKÖNNYE: EZREK ÉRKEZTEK A HÍRES KEGYHELYRE - HALLGASSÁK MEG DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK ÚR HOMILIÁJÁT

Feltöltés időpontja: |

Sokezer hívő, Mária tisztelő lélek érkezett a hétvégén Bajára, a Vodica-Máriakönnye búcsújáróhelyre. A Boldogasszonyt dícsérték a búcsúsok - imával, énekkel, áldozattal. Százak érkeztek délvidékről, a határon túlról; gyakorta hallottunk horvát, bunyevác, szerb dicséretet is. Megtisztelte a hűséges hívő népet dr. Bábel Balázs érsek is aki lelkesítő beszédével maradó, léleképítő búcsúfiát adott a zarándokoknak. Barotai Imre atya jóvoltából most a szélesebb nyilvánosság is megismerheti a főpapi tanítást.... Kérjük szíves figyelmüket....
button_read_more

JULIÁNUS JANUS ÉRSEK, PÁPAI NUNCIUS KALOCSÁN: jubilálnak a kalocsai iskolanővérek

Feltöltés időpontja: |

 JULIÁNUS JANUS ÉRSEK, PÁPAI NUNCIUS KALOCSÁN: jubilálnak a kalocsai iskolanővérek
A Kalocsai Iskolanővérek Társulata alapításának (Kalocsára érkezésének), zárdájuknak és a zárdatemplomnak a 150 éves évfordulója alkalmából ünnepi szentmisét mutat be Juliusz Janusz érsek, Magyarország apostoli nunciusa szeptember 9-én 10 órakor a Szent József-zárdatemplomban (Kalocsa, Asztrik tér 6.). A szentmise szónoka Bábel Balázs érsek.
button_read_more

AZ ÉRSEK TERÁPIÁT JAVASOL: ERKÖLCSI VÁLSÁG EURÓPÁBAN/MAGYARORSZÁGON II. rész

Előadás a Polgárok Házában, a CIVIL AKADÉMIÁN

Feltöltés időpontja: |

A Polgárok Háza egyik legrangosabb előadás sorozata a CIVIL AKADÉMIA. Különösen az előadók és a témák jelölik ki igazi rangját az akadémiai kurzusnak. Sok kitűnőség mellett nemrég dr. Bábel Balázs érsek, a Kalocsa-kecskeméti katolikusok első papja beszélt a jelenlevő értő közönségnek. A metropolita szavait közreadta az ECHO Tv is. Közkívánatra most a Charitas Rádió is fölvette műsorára - és két részletbe közreadja - a Civil Akadémián elhangzott Bábel téziseket. Hallgassák meg nyitott szívvel, befogadó nszeretettel. Ez a második rész....
Összesen: 4209 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés