Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Szabó Antal a Miatyánkról – Előadás a Wojtyla Házban

| Feltöltve: | Tódor Norbert | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__82/i__23167
Krisztus főpapi imádsága volt Szabó Antal vállalkozó, a Wojtyla Ház kezdetektől való híve, támogatója előadásának mai témája a kecskeméti népkonyha ebédlőjében. Az időközben párbeszéddé alakult esemény végén bibliai témában kérdezhettek is a bócsai Poli-Farbe Kft. tulajdonosát a Wojtyla sorsközösség szegényei. (Fotók: Mátyus István)

Máté Evangéliuma így idézi Jézus szavait az imádkozásról:

„Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.” „Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.” „Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Máté 6,5-14)

A Miatyánk szerkezetileg hét kérés köré épül fel, amelyekben a hívő a Mennyei Atyához fordul. Az első három Isten jogainak és hatalmának a világban való megjelenéséért, érvényesüléséért fohászkodik ("szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod"), a másik négy pedig az ember legfontosabb szükségleteit adja elő ("mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket,... ne vigy minket a kísértésbe... szabadíts meg a gonosztól").

Miért kell nekünk imádkozni? – tette fel a kérdést hallgatóságának Szabó Antal. Hogy Isten előtt nyilvánvalóvá tegyük vele kapcsolatos szándékunkat; őt válasszuk vagy a „széles utat”, amelyen az emberek döntő többsége jár, mert a világot szereti, nem az Atyát. Ő pedig János apostol szavaival megüzente nekünk:

„Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1János 2,15-17).

Egyedül Krisztus volt, aki emberi testbe bújva megmutatta, milyen valójában Isten. Az első emberpár óta mindenki bűnben fogan, abban is él. A bűn teljesen eltorzítja jellemünket, ez elválaszt minket Istentől; vagyis a bűn fogságában vagyunk, függünk tőle, meg vagyunk tőle kötözve. Egyedül Krisztus tudja rólunk levenni a bűn bilincsét; Krisztusban van tehát a szabadulás. Aki elfogadja az ő szabadítását, általa újra hasonlatossá lesz az Atyához, vele istenarcú lesz. Emberi eszközökkel tehát nincs szabadulás, csakis Krisztus által – hangoztatta összegzésül a gyártulajdonos. 

Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés