Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Beszámoló a KAROL WOJTYLA BARÁTSÁG KÖZPONT munkájáról

A tájékoztatót 2009. november 18-án elfogadta a Szociális Bizottság

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__81/i__6804
A KAROL WOJTYLA BARÁTSÁG KÖZPONTOT, mint NÉPKONYHÁT, a Kecskemét, Egressy utca 5. szám alatti volt családsegítő szolgálat épületében működtetjük 2006. július 26-tól; az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján. Működési engedély száma: 28.127-8/2006. A működési engedélyében meghatározott kapacitás 100 fő/nap 1. Célkitűzések, valamint a szakmai tevékenység fő irányvonala: napi egyszeri meleg étel biztosítása 100 fő részére helyben fogyasztással illetve elvitelre.
2. Feladatok és a szakmai munka bemutatása: Szakmai feladat: a Karol Wojtyla Barátság Központ/ népkonyha szolgáltatás biztosítása Kecskeméten a szociálisan rászorulók részére. Az ellátást a családsegítő szolgálatok szakmai javaslata alapján veszik igénybe a rászorulók. A szakmai javaslatokat a beutaló intézmények az idevonatkozó hatályos jogszabályok szerint végzik el. A KWBK NÉPKONYHA elfogadja továbbá az egyházak javaslatait is. Ezeknél az ellátottaknál a környezettanulmányokat a katolikus és baptista egyház szeretet munkásai végzik a népkonyha munkatársaival karöltve. Az Önkormányzat intézményei által beutaltak esetében a környezettanulmányokat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Családsegítő Szolgálat munkatársai saját hatáskörében végzik. A gondozottakról nyilvántartást vezetünk / törzskönyv , kérelem, megállapodás kötése/. A rászorulókat az étel biztosításán kívül más módon is próbáljuk segíteni. (időszakos orvosi vizsgálatok, tanácsadások, ruha és élelmiszer adományok osztása, tartós háztartási eszközök, bútorok biztosítása, információszolgáltatás, közművelődési szolgáltatás, spiritualitás stb. ) A népkonyhában naponta egytálételt biztosítunk/ zárt étel csomagholásban. Szúrópróbaszerűen megkóstoljuk, véleményezzük a minőséget. A mennyiséggel és a minőséggel is elégedettek vagyunk, az igénybevevők is ezt közölték velünk. Étel vásárlás: A meleg ételt - szállítási szerződéssel - a Menza Food Kft. biztosítja. A heti menüsort mindig előre közlik és erről tájékoztatjuk az étkezőket az ebédlő faliújságján. A menüsor kalória értéke megfelel a rendeletekben előírtnak. Elvégzett munkák: - Az ANTSZ által engedélyezett melegítő konyha kiépítése és berendezése - Étkező festése, díszítése - Az ebédlő berendezése étkező bútorokkal - Mosdók, vécék vízvezetékének javítása. Igénybevétel szabályai: - önkéntes - ingyenes - a jogszabályban meghatározott minimális jövedelem, és a szociális munkás javaslata szerint A beutalók: - családsegítő szolgálat - hajléktalanokat ellátó intézmény - Baptista és katolikus egyház Szakmai Együttműködés Családsegítő Szolgálat Kecskemét, Fecske utca Hajléktalanokat Ellátó Szolgálat Kecskemét Táncsics M. utca Évente több alkalommal szakmai egyeztetés, látogatás az intézményekben. Halottak napi megemlékezés a névtelenek parcellájában. Rendszeres telefonos munkakapcsolat az intézmények között. 3. Ellátotti kör jellemzői – célcsoport és jellemzői, létszám alakulása Már 2006.-ban megteremtettük a népkonyhai ellátás feltételeit. Júliusban 50 rászoruló étkeztetésével kezdtük a szolgáltatást. Fokozatosan töltöttük fel az ellátotti létszámot. Év végén már 130 főt elérte a népkonyhai ellátást igénybevevők száma. Decemberben adventkor és karácsonykor is biztosítottunk ételt a rászorulóknak, igaz nem az Egressy utcán, hanem a főtéren felállított sátorban. Természetesen itt az ellátottakon kívül más szegények is részesültek az ételből. Nagy sikernek találjuk, hogy akciónkhoz csatlakoztak más jótékonysági szervezetek (pl. Vöröskereszt), jó szándékú vállalkozók, magánszemélyek, a kecskeméti médiák. Így közös erővel a meleg ételen kívül takarókat, ruhákat, konzerveket, üdítőket, gyümölcsöt, édességet stb. is tudtunk adni a város szegényeinek. 2009-ben is - a januári napokat is beszámítva 11 alkalommal szerveztük - meg ezt a város jó hírnevét is öregbítő akciót, melyen pártállástól függetlenül több országos vezető politikus is részt vett. Szerveztünk a Népkonyhán különbféle ünnepségeket: lengyel nagykövet látogatása, a pápa születésnapja, anyák napja, fotókiállítás a pápa magyarországi látogatásáról stb. Az ellátottak korösszetételére jellemző, hogy legalább 25% kisgyerekes anyuka, aki vagy egyedül neveli több gyerekét munkanélküliként, vagy szellemileg, fizikailag sérült, lakhatása megoldatlan. A középkorúak között sok a súlyosan egészségkárosodott, munkára alkalmatlan személy. Aki gyakran képtelen magáról gondoskodni, munkát vállalni. Közöttük gyakori a szenvedélybetegség, elsősorban alkoholizmus, játékszenvedély formájában. Legelesettebbek azok a 60-70 év körüliek, akik magukra hagyva tengetik nyomorúságos életüket. Gyakran ők gondoskodnak drogozó gyermekük magatehetetlen csecsemőiről is. Életmódjukból adódóan alultápláltak, könnyen áldozatául esnek fertőzéseknek, megbetegedéseknek. Az ellátásban részesülők mintegy 35 %-a rendelkezik rendszeres jövedelemmel, melynek formája általában szociális segély, járadék, családi pótlék, alkalmi segély. A Népkonyha ellátottjainak helyzetét a lakhatási körülmények is súlyosbítják: gyakran a hajléktalan szállón, kalyibákban, szívességi lakáshasználóként, ill. igen rossz minőségű albérletben esetleg az utcákon élnek. A rendszeres jövedelemmel és lakással nem rendelkezők igen rossz mentális állapotú emberek számára fontos, hogy legalább naponta egyszer meleg ételhez jussanak. Tapasztalataink szerint a hideg idő beálltával még inkább szükséges számukra a magasabb kalória értékű, változatosabb tápanyagértékű élelem biztosítsa. Ellátási kör: Hajléktalanok, és a jogszabályban meghatározott feltételek szerint, szociális és hátrányos helyzetű személyek. Az év vége felé kialakult az a rászorulói kör, akik igénybe veszik az étkezést. Ha a sorsuk jobbra fordul, problémáik megoldódnak, állást kapnak, kikerülnek az ellátotti körből és újabb rászorulókon segíthetünk. A népkonyhán 2008. évben 15 716 adag ételt szolgáltunk ki. 4. Szakmai munka dokumentációi, adminisztrálása A népkonyhán étkezők névsorát napra készen tartjuk nyilván. Az étel elfogyasztását az ellátott aláírásával igazolja. Az igénybevevők legfontosabb adatait a törzskönyvben vezetjük. 5. Személyi feltételek, beiskolázások Személyi és tárgyi feltételek megfelelnek az MSZ 04-211-88, 80/1999.XII. Gm. Eüm FVM rendelet alapján előírt HACCP rendszerben foglaltaknak. Szakmai létszám: Igazgató 1 fő/ egyetemi végzettség/népművelő-szociológus Intézményvezető. 1 fő hittanári szakmai végzettség Szociális munkás 1 fő szociális asszisztens A dolgozók rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, illetve folyamatban van a szakképesítés megszerzése. 6. Tárgyi feltételek A kiszolgáló konyha az előírásoknak megfelelő eszközökkel működik (rozsdamentes tálaló edények, külön hűtő az ételminta tárolásához) Az ÁNTSZ engedély alapján használja a mosogató és tisztítószereket, az elkészített használati terv alapján. A személyi, tárgyi feltétek megfelelnek az Msz 04-211-88, 80/199.XII:22 GM. EüM. FVM rendelet alapján előírt jogszabályban foglaltaknak. A városközpontban, könnyen megközelíthető helyen, családias formánban működik. A dolgozók rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel . 7. A népkonyhai szolgáltatás indokoltsága, fejlesztési tervek A népkonyha az év minden munkanapján kiszolgálja vendégeit. Az étel minőségével és mennyiségével is elégedettek a rászorulók és az üzemeltetők, ezért valószínűleg nem változtatunk a szolgáltatón. Az ellátottak köre 110 fő körül állandósult. Sajnos most nem tudunk újabb rászorulókat felvenni, csak ha valaki kilép az ellátotti körből. Az elkövetkező időben is törekszünk arra, hogy a szegények támogatásába bevonjunk olyan jó szándékú, jó anyagi körülmények között élő embereket, akik felelősséget éreznek az elesettek iránt. Szeretnénk „kihasználni” az emberek természetes jóságát, szociális érzékenységét. A WOJTYLA HÁZAT 2008-2009-ben fölújítottuk. Minden tekintetben megfelel a vállalt feladat elvégzésére/szolgálatára. Nemzetközileg jegyzett szolgáltatási központ. KECSKEMÉT, WOJTYLA HÁZ, 2009. november 18. Farkas P. József ügyvezető igazgató
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés