Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Beszámoló a KAROL WOJTYLA BARÁTSÁG KÖZPONT munkájáról

A tájékoztatót 2009. november 18-án elfogadta a Szociális Bizottság

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__81/i__6804
A KAROL WOJTYLA BARÁTSÁG KÖZPONTOT, mint NÉPKONYHÁT, a Kecskemét, Egressy utca 5. szám alatti volt családsegítő szolgálat épületében működtetjük 2006. július 26-tól; az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján. Működési engedély száma: 28.127-8/2006. A működési engedélyében meghatározott kapacitás 100 fő/nap 1. Célkitűzések, valamint a szakmai tevékenység fő irányvonala: napi egyszeri meleg étel biztosítása 100 fő részére helyben fogyasztással illetve elvitelre.
2. Feladatok és a szakmai munka bemutatása: Szakmai feladat: a Karol Wojtyla Barátság Központ/ népkonyha szolgáltatás biztosítása Kecskeméten a szociálisan rászorulók részére. Az ellátást a családsegítő szolgálatok szakmai javaslata alapján veszik igénybe a rászorulók. A szakmai javaslatokat a beutaló intézmények az idevonatkozó hatályos jogszabályok szerint végzik el. A KWBK NÉPKONYHA elfogadja továbbá az egyházak javaslatait is. Ezeknél az ellátottaknál a környezettanulmányokat a katolikus és baptista egyház szeretet munkásai végzik a népkonyha munkatársaival karöltve. Az Önkormányzat intézményei által beutaltak esetében a környezettanulmányokat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Családsegítő Szolgálat munkatársai saját hatáskörében végzik. A gondozottakról nyilvántartást vezetünk / törzskönyv , kérelem, megállapodás kötése/. A rászorulókat az étel biztosításán kívül más módon is próbáljuk segíteni. (időszakos orvosi vizsgálatok, tanácsadások, ruha és élelmiszer adományok osztása, tartós háztartási eszközök, bútorok biztosítása, információszolgáltatás, közművelődési szolgáltatás, spiritualitás stb. ) A népkonyhában naponta egytálételt biztosítunk/ zárt étel csomagholásban. Szúrópróbaszerűen megkóstoljuk, véleményezzük a minőséget. A mennyiséggel és a minőséggel is elégedettek vagyunk, az igénybevevők is ezt közölték velünk. Étel vásárlás: A meleg ételt - szállítási szerződéssel - a Menza Food Kft. biztosítja. A heti menüsort mindig előre közlik és erről tájékoztatjuk az étkezőket az ebédlő faliújságján. A menüsor kalória értéke megfelel a rendeletekben előírtnak. Elvégzett munkák: - Az ANTSZ által engedélyezett melegítő konyha kiépítése és berendezése - Étkező festése, díszítése - Az ebédlő berendezése étkező bútorokkal - Mosdók, vécék vízvezetékének javítása. Igénybevétel szabályai: - önkéntes - ingyenes - a jogszabályban meghatározott minimális jövedelem, és a szociális munkás javaslata szerint A beutalók: - családsegítő szolgálat - hajléktalanokat ellátó intézmény - Baptista és katolikus egyház Szakmai Együttműködés Családsegítő Szolgálat Kecskemét, Fecske utca Hajléktalanokat Ellátó Szolgálat Kecskemét Táncsics M. utca Évente több alkalommal szakmai egyeztetés, látogatás az intézményekben. Halottak napi megemlékezés a névtelenek parcellájában. Rendszeres telefonos munkakapcsolat az intézmények között. 3. Ellátotti kör jellemzői – célcsoport és jellemzői, létszám alakulása Már 2006.-ban megteremtettük a népkonyhai ellátás feltételeit. Júliusban 50 rászoruló étkeztetésével kezdtük a szolgáltatást. Fokozatosan töltöttük fel az ellátotti létszámot. Év végén már 130 főt elérte a népkonyhai ellátást igénybevevők száma. Decemberben adventkor és karácsonykor is biztosítottunk ételt a rászorulóknak, igaz nem az Egressy utcán, hanem a főtéren felállított sátorban. Természetesen itt az ellátottakon kívül más szegények is részesültek az ételből. Nagy sikernek találjuk, hogy akciónkhoz csatlakoztak más jótékonysági szervezetek (pl. Vöröskereszt), jó szándékú vállalkozók, magánszemélyek, a kecskeméti médiák. Így közös erővel a meleg ételen kívül takarókat, ruhákat, konzerveket, üdítőket, gyümölcsöt, édességet stb. is tudtunk adni a város szegényeinek. 2009-ben is - a januári napokat is beszámítva 11 alkalommal szerveztük - meg ezt a város jó hírnevét is öregbítő akciót, melyen pártállástól függetlenül több országos vezető politikus is részt vett. Szerveztünk a Népkonyhán különbféle ünnepségeket: lengyel nagykövet látogatása, a pápa születésnapja, anyák napja, fotókiállítás a pápa magyarországi látogatásáról stb. Az ellátottak korösszetételére jellemző, hogy legalább 25% kisgyerekes anyuka, aki vagy egyedül neveli több gyerekét munkanélküliként, vagy szellemileg, fizikailag sérült, lakhatása megoldatlan. A középkorúak között sok a súlyosan egészségkárosodott, munkára alkalmatlan személy. Aki gyakran képtelen magáról gondoskodni, munkát vállalni. Közöttük gyakori a szenvedélybetegség, elsősorban alkoholizmus, játékszenvedély formájában. Legelesettebbek azok a 60-70 év körüliek, akik magukra hagyva tengetik nyomorúságos életüket. Gyakran ők gondoskodnak drogozó gyermekük magatehetetlen csecsemőiről is. Életmódjukból adódóan alultápláltak, könnyen áldozatául esnek fertőzéseknek, megbetegedéseknek. Az ellátásban részesülők mintegy 35 %-a rendelkezik rendszeres jövedelemmel, melynek formája általában szociális segély, járadék, családi pótlék, alkalmi segély. A Népkonyha ellátottjainak helyzetét a lakhatási körülmények is súlyosbítják: gyakran a hajléktalan szállón, kalyibákban, szívességi lakáshasználóként, ill. igen rossz minőségű albérletben esetleg az utcákon élnek. A rendszeres jövedelemmel és lakással nem rendelkezők igen rossz mentális állapotú emberek számára fontos, hogy legalább naponta egyszer meleg ételhez jussanak. Tapasztalataink szerint a hideg idő beálltával még inkább szükséges számukra a magasabb kalória értékű, változatosabb tápanyagértékű élelem biztosítsa. Ellátási kör: Hajléktalanok, és a jogszabályban meghatározott feltételek szerint, szociális és hátrányos helyzetű személyek. Az év vége felé kialakult az a rászorulói kör, akik igénybe veszik az étkezést. Ha a sorsuk jobbra fordul, problémáik megoldódnak, állást kapnak, kikerülnek az ellátotti körből és újabb rászorulókon segíthetünk. A népkonyhán 2008. évben 15 716 adag ételt szolgáltunk ki. 4. Szakmai munka dokumentációi, adminisztrálása A népkonyhán étkezők névsorát napra készen tartjuk nyilván. Az étel elfogyasztását az ellátott aláírásával igazolja. Az igénybevevők legfontosabb adatait a törzskönyvben vezetjük. 5. Személyi feltételek, beiskolázások Személyi és tárgyi feltételek megfelelnek az MSZ 04-211-88, 80/1999.XII. Gm. Eüm FVM rendelet alapján előírt HACCP rendszerben foglaltaknak. Szakmai létszám: Igazgató 1 fő/ egyetemi végzettség/népművelő-szociológus Intézményvezető. 1 fő hittanári szakmai végzettség Szociális munkás 1 fő szociális asszisztens A dolgozók rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, illetve folyamatban van a szakképesítés megszerzése. 6. Tárgyi feltételek A kiszolgáló konyha az előírásoknak megfelelő eszközökkel működik (rozsdamentes tálaló edények, külön hűtő az ételminta tárolásához) Az ÁNTSZ engedély alapján használja a mosogató és tisztítószereket, az elkészített használati terv alapján. A személyi, tárgyi feltétek megfelelnek az Msz 04-211-88, 80/199.XII:22 GM. EüM. FVM rendelet alapján előírt jogszabályban foglaltaknak. A városközpontban, könnyen megközelíthető helyen, családias formánban működik. A dolgozók rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel . 7. A népkonyhai szolgáltatás indokoltsága, fejlesztési tervek A népkonyha az év minden munkanapján kiszolgálja vendégeit. Az étel minőségével és mennyiségével is elégedettek a rászorulók és az üzemeltetők, ezért valószínűleg nem változtatunk a szolgáltatón. Az ellátottak köre 110 fő körül állandósult. Sajnos most nem tudunk újabb rászorulókat felvenni, csak ha valaki kilép az ellátotti körből. Az elkövetkező időben is törekszünk arra, hogy a szegények támogatásába bevonjunk olyan jó szándékú, jó anyagi körülmények között élő embereket, akik felelősséget éreznek az elesettek iránt. Szeretnénk „kihasználni” az emberek természetes jóságát, szociális érzékenységét. A WOJTYLA HÁZAT 2008-2009-ben fölújítottuk. Minden tekintetben megfelel a vállalt feladat elvégzésére/szolgálatára. Nemzetközileg jegyzett szolgáltatási központ. KECSKEMÉT, WOJTYLA HÁZ, 2009. november 18. Farkas P. József ügyvezető igazgató
Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés