Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Alapítónk dr. Bábel Balázs beszédei " bejegyzések listázása
Összesen: 447 db bejegyzés

Újabb izgalmas Gong Rádiós beszélgetés dr. Bábel Balázs érsekkel

Feltöltés időpontja: |

Hogy áll a kalocsai főszékesegyház felújítása? Járt-e az érsek az ÉLET MENETÉN? A kereszténység és az antiszemitizmus! A többi között ezekről a témákról is volt szó szombaton, a Gong Rádió stúdiójában, ahol - egyenes adásában - a hallgatóság már a héten megadott kérdéseire is kereste a választ az egyházmegye első papja, excellenciás dr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek. (A beszélgetést Farkas P. József szerkesztő vezette.) Hallgassák meg a szombati vita felvételét....

ÉRSEKI BIBLIA-KURZUS KALOCSÁN: MEGEMLÉKEZÉS A MÁSODIK VATIKÁNUM EGYIK IRÁNYMUTATÓ TEOLÓGUSÁRÓL, A JELENLEGI PÁPÁRÓL

Feltöltés időpontja: |

Ismét sokat gyültek össze a kalocsai Katona István Házban, az érseki biblikus-csütörtök délutánon. Dr. Bábel Balázs érsek a mai találkozón megemlékezett a második vatikánum igen fontos dokumentumáról, amely "A püspökök pásztori szolgálata az egyházban" címmel foglalta össze a pontifex maximus kötelezettségeit. Tisztelettel szólt a zsinat egyik meghatározó teológusáról - arról a jeles, iskola alapító főpap-professzorról - aki megközelíten fél évszázad óta dominens szerepet vállalt a katoklikus, dogmatikai eszmélődés/ megújulás előmozdításában. A nagyformátumú karizmatikus személyiséget ma XVI. Benedek pápaként tiszteli a világ. A katolikusok pedig a bibliaóra napján ünneplik a regnáló Péter utód megválasztásának hetedik évfordulóját. Hallgassák meg az érsek atya magvas gondolatait a német származású egyházfőről....

Bábel Balázs érsek ismét a Gong Rádióban-a nép kérdéseire válaszol

Feltöltés időpontja: |

Bábel Balázs érsek ismét a Gong Rádióban-a nép kérdéseire válaszol
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke szombat délelőtt 10 órától ismét a Gong Rádióban elmélkedik Farkas P. József szerkesztővel. Kérdéseiket nemcsak a beszélgetés közben tehetik fel sms-ben, hanem már most is a titkarsag@civilnaplo.hu e-mail címen. A kérdésekre élőadásban érsek úr válaszol. Várjuk kérdéseiket, hozzászólásaikat, észrevételeiket.

Dr. Bábel Balász köszöntötte a 75 éves Leányfalusi Vilmos orgonaművészt a kalocsai Zárdatemplomban

Beszélgetés Leányfalusi Vilmos orgonaművész-karnaggyal

Feltöltés időpontja: |

Április 16-án ünneplte 75-dik születésnapját Leányfalusi Vilmos tiszteletbeli kanonok, karnagy, zeneigazgató. Életútját mindvégig a hit és az egyház iránti elkötelezettség, valamint a zene szeretete hatotta át.
button_read_more

Kiskunmajsán bérmált az egyházmegye főpásztora

Feltöltés időpontja: |

Az egyik legszebb püspöki föladat fiatalok, ifjak/lányok beiktatása a felnött hívek sorába. Ego Te confimo.... mondja a főpásztor amikor megkeni a jelőlt homlokát a Szentlélek megerősítő krizmájával. Kiskunmajsa a katolikus diákváros szeretettel fogadta a pontifex maximust, a felkészítő lelkipásztor fölkérte a jeles vendéget, hogy hívja le a Szentlelket a bérmálandókra. De tanított is dr. Bábel Balázs, hirdette az igét az izgalmasság vasárnapján. Hallgassák meg a lelkesült főpapi gondolatokat.

Dr. Bábel Balázs sándoregyházi (Bánát) előadásai (2.)

Feltöltés időpontja: |

Kalocsa érseke mindíg haza megy a Bánátba, ahol a templomok homlokzatán igen gyakran, sok helyen elődeinek érseki címere hirdeti az ősiséget. A főpásztort Sándoregyházára hívták a dél-bánát-i Háló Mozgalom találkozójára. Hallgassák meg hogy tanította a kalocsa-bácsi egyház egykori lelkiségének örököseit dr. Bábel Balázs metropolita. (2. előadás.)

Bábel Balázs missziós útja Bánátban

Feltöltés időpontja: |

Kalocsa érseke mindíg hatza megy a Bánátba, ahol a templomok homlokzatán igen gyakran, sok helyen elődeinek érseki címere hirdeti az ősiséget. A főpásztort Sándoregyházára hívták a Dél-Bánát Háló Mozgalom találkozójára. Hallgassák meg hogy tanította a kalocsa-bácsi egyház egykori lelkiségének örököseit dr. Bábel Balázs metropolita.

Mindszenthy jubíleum: a 120 éve született mártír bíborosra emlékezett a kalocsai kiállítás megnyitón dr. Bábel Balázs

Feltöltés időpontja: |

Csütörtökön délután rendhagyó biblia-óra keretében - kiállítás-megnyitón - emlékezett a százhúsz évvel ezelőtt született mártír bíborosra Kalocsa-Kecskemét érseke, dr. Bábel Balázs. A magyar egyház huszadik-századi csillaga volt Mintszenthy József, esztergomi-érsek, hercegprímás - aki/amely fényével a XXI. században is megvilágítja az utunkat. Az a krisztusi 'jó pásztor volt' aki életét adta nyájért, aki jól tudta: a pápától kapott bíbor nem dekoráció, de a vértanúság vállalásának a bátorító szimbóluma. A Charitas Rádió most közreadja a metropolita mementóját... Fogadják nyitott szívvel....

HÚSVÉT HÉTFŐN A HAGYOMÁNYOK SZERINT FÓTON MISÉZETT DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK

Feltöltés időpontja: |

A fóti templomban mindíg szeretettel várják, örömmel üdvözlik régi-régi ismerősüket, plébánosuk, Sebők Sándor atya lelki barátját, dr. Bábel Balázs érsek urat. Húsvét hétfőn rendszeres vendég ott Kalocsa első papja. A Charitas Rádió is elkísérte a főpásztort a Pest melletti településre. Hallgassák meg a főpásztor homiliáját. Gazdagítsa mindannyiónk lelkét aZ IGE....

"Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is..." - dr. Bábel Balázs érsek úr húsvéti homiliája székhelyvárosában

Feltöltés időpontja: |

"A hívô ember a keresztség által öltözik be Krisztus Jézus halálába és feltámadásába. Ezért mondja az apostol, hogy ,,Isten vele együtt minket is feltámasztott.'' A vele való új közösség arra ösztönöz, hogy életünket az égi értékek felé irányítsuk, mert csak így lehetünk azok örökösei.... " A szentlecke gondolatai is fölújúltak, föltöltődtek eleven hitet adó lélekkel, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek kalocsai, húsvéti homiliájában, merlyet most a Charitas Radió is közread, hogy teljesebbé véáljon a hallgatóságunk számára a föltámadás ünnepe.... Fogadfják nyitott szívvel a metropolita üzenetét.
Összesen: 447 db bejegyzés
Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés