Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Alapítónk dr. Bábel Balázs beszédei " bejegyzések listázása
Összesen: 447 db bejegyzés

Bibliaóra Kalocsán: a II. Vatikáni Zsinat és az Egyház XX. századi újjászületése

Feltöltés időpontja: |

A Szentlélek eleven és hatékony munkálkodása volt tapasztalható a fél évszázaddal ezelőtt megnyíló második vatikánum apostoli munkájában. Nagyon nehezen indult, sok nehézség terhelte a működését, a Pontifex Maximus, aki meghirdette és vezette - Boldog XXIII. János pápa - nem érhette meg a záró-hálaadást. Mindezek ellenére bizonyíthatóan az Isten földi műve lett, amely képes volt megreformálni, megújítani a katolikus világegyházat. Dr. Bábel Balázs érsek, csütörtöki expozéja a liturgikus megújulás lényegi elemeit, dogmatikai vonatkozásait elemezte a nagyszámú érdeklődő hallgatóság előtt. Hallgassák meg a metropolita gondolatait....

Térjetek meg, imádkozzatok, böjtöljetek...itt közeleg az Isten országa! Hirdette a megyés főpásztor az újteleki templomban

Feltöltés időpontja: |

A Szentkereszt Fölmagasztalása emlékére szentelt újteleki templomban szolgálta az Urat és a híveket dr. Bábel Balázs, a nagyböjt első vasárnapján. Már 1920-as adatok szólnak arról, hogy Keserűteleken az istentiszteleteket családoknál, majd az iskolában tartották. A lakosság 99 százaléka római katolikus volt (és ma is az). A templomépítés szükségessége már 1929-ben felvetődött. A vázlattervet 1929-ben Petrovácz Gyula budapesti építész készítette, azonban a templom valamilyen oknál fogva nem épült fel. A jelenlegi templom tervezését 1939-ben vállalta el Möller Károly műépítész. Krisztus Király vasárnapján, 1941. október 26-án Zichy Gyula érsek áldotta meg a nagyjából felépült templomot. Azóta persze teljesen be is fejeződött a munka, sőt a felújítások msem maradtak el. Hallgassák dr. Bábel Balázs érsek atya újteleki gondolatait.

Négy egyház dícséri az Istent a balotaszállási imaházban - Dr. Bábel Balázs kistelepülési misszója

Feltöltés időpontja: |

Itt van a húsvéti fölkészülés áldásos időszaka, a nagybőjt. A megyésfőpásztor a mai vasárnapon három mini-egyházközséget látogatott meg Kiskunhalas környékén. Balotaszálláson is járt, ahol nincs is önálló temploma a katolikusoknak, de a lélek él és a megtérésre buzdító erősítő szó ott is, a szorványban is nagyon kell. Az 1996-ban épült római katolikus templomot a történelmi egyházak közösen használják. Az ezredforduló tiszteletére felújított haranglábat a templomkertben állították fel. A község honfoglalást követő korból származó templomhelyeit, emlékoszloppal jelölték meg a millennium tiszteletére. Hallgassák meg a megyés püspök.érsek gondolatait....

Az egyházmegye legkisebb katolikus közösségénel járt a főpásztor

Feltöltés időpontja: |

Az egykori halasi pusztaságon alapult falucska - a csodás természeti környezetben található - Harkakötöny,a Szent Keresztről nevezett templomában beszélt a lelkekhez dr. Bábel Balázs érsek, vasárnap délelőtt. Hallgassák meg hogy tanította a puszták népét a böjti-misszóját járó metropolita.

Érseki tanítás hitoktatóknak a kalocsai dispután

Feltöltés időpontja: |

Fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére! - ez volt a fő témája a megyésfőpásztor, dr. Bábel Balázs érsek előadásának, melyet a mai, szombati hitoktatói továbbképzés hallgatóságának mondott. Ez a cim megegyezett az érsek úr 2012-es körlevelének címével, vagyis egy már megísmert tematika szóbelő kiegészítéseként ismerhették meg a résztvevők. Hallgassák nyitott szívvel....

Milyen legyen a jó hitoktató? Bábel Balázs érsek szentbeszéde, Kalocsán

Feltöltés időpontja: |

Hitoktatók szentmiséjén, a Szent József templomban, szentmise keretében is szolt a hitoktatókhoz a főpásztor, elemezve XVI. Benedek pápa a nagybőjre irt körlevelét. Hallgassák nyitott szívvel....

Dr. Bábel Balázs: a II. Vatikáni Zsinat konstitúciója a liturgia megújításáról

Feltöltés időpontja: |

A főegyházmegye első papja, a szokott időben, Bibliaóra keretében a II. Vatikáni Zsinat liturgikus újításairól beszélt. Tanítása nyomán megismerhetjük: mit veszítettünk és mit nyertünk a reformmal? Hallgassák meg a Charitas Rádió felvételét - megéri....

Hazatért a fiú: dr. Bábel Balázs érsek vasárnapi pásztori szolgálata Gyónon, a szülőfaluja templomában

Feltöltés időpontja: |

József vagyok, a Ti testvéretek….- nyugodtan kezdhette volna ezzel az ószövetségi idézettel a vasárnapi prédikációját dr. Bábel Balázs érsek. Hiszen Gyónon, a szülőfalu templomában misézett. Mostanában gyakrabban hazajár és lelkipásztori szolgálatot is vállal. Két korábbi plébánossal sem volt szerencséjük a jámbor híveknek. A főpásztor különös missziójával arra vállalkozott, hogy minden nehézség – botrány és kétség ellenére is – tartsa a lelket a testvéreiben. A vasárnap elhangzott beszéd fogadtatása megdöntötte azt a bibliai elvet, mely szerint: senki sem lehet próféta a saját hazájában…. Hallgassák a beszédet nyiotott szívvel….

ÉRSEKI SZENTMISE A KÉTSZÁZ ÉVES, BELÜL IS FELÚJÍTOTT TISZAKÉCSKEI TEMPLOMBAN

Feltöltés időpontja: |

Az Isten Háza, a templom, legyen az otthonunk, lekünk-testünk gyógyulhat ott, ha az Istent teljes szívvel dicsérjük. - mondotta a megyés főpásztor, dr. Bábel Balázs érsek, a nagyon szépen, belülről is megújult tiszakécskei katolikus templom megáldásakor, az ünnepi szentmise homíliájában. A templombelső rekonstrukciója megközelítően tíz millió forintba került. A főpásztor tanítását hamarosan meghallgathatják a Charitas Rádió vasárnapi műsorában. (Farkas József képriportja)

Ünnep a Felső-Kiskunságban - főpásztori látogatás Kunadacson

Feltöltés időpontja: |

Nagy várakozással készültek a kunadacsi hívek a vasárnapi szentmisére. Főpásztoruk, földijük a Felső-Kiskunság szülötte, dr. Bábel Balázs érsek érkezett a 60-as években épült templomocskába, hogy ünnepi szentmise keretében szóljon a lelkekhez. A Charitas Rádió szeretettel kínálja a főpásztor gondolatait. Fogadják nyitott szívvel.
Összesen: 447 db bejegyzés
Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés