Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Alapítónk dr. Bábel Balázs beszédei " bejegyzések listázása
Összesen: 447 db bejegyzés

Hazatért a fiú: érsek plébánosi szerepben - gyóni főpapi szentmise

Feltöltés időpontja: |

Sok nehézséggel kell megküzdeni mostanában a gyóni híveknek. Jönnek-mennek a papok, gond-gond hátán. Ilyenkor jól jön a fiúi segítség. Ezesetben Kalocsáról az érsekségről. Dr. Bábel Balázs érsek úr ismét haza tért, hogy segítsen egybetartani a közösséget. Szülőhelyén misézett. Szentbeszédét szeretettel kínáljuk a hallgatóinknak. Szolgáljon épülésükre.

A házasság ünnepén áldotta meg a Főpásztor az új pasztorációs-központ munkatársait

Feltöltés időpontja: |

Az intézmény sose ölheti meg a lelket. A szabályokat és törvényeket felül kell hogy írja a krisztusi szeretet. Erről is beszélt dr. Bábel Balázs érsek Kecskeméten a Széchenyivárosi Plébánia Családpasztorációs-Intézetének megnyitóján. Amikor - szentmise keretében- megáldotta a munkatársakat. A Főpásztor gondolatait örömmel ajánljuk minden nyitott léleknek.

DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK HOMILIÁJA A KALOCSAI ZÁRDATEMPLOMBAN

Feltöltés időpontja: |

Ünnepi szentmisét mutatott be a kalocsai zárdatemplomban dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. A Charitas Rádió szeretet teljes ajánlással küldi az olvasóinak/hallgatóságának a magvas gondolatokat. Egyben, a Jóisten bőséges áldását kérjük tanítónkra és pásztorunkra Szent Balázs ünnepén, a megyés főpásztorunk névnapján. Istennek hála a szolgálatáért, amellyel gazdagított minket!

MÁSODIK VATIKÁNI ZSINAT: törekvések a szerzetesi élet megújítására

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek mai bibliai beszélgetésén, a kalocsai Katona István Ház tanácskozó termében ismét a második vatikánum eredményeit elemezte. Milyen újat hozott az egyházba, a Szentlélek által, a XXIII. János pápa által összehívott, több éves tanácskozás sorozat? Ez alkalommal a megszentelt élet - a Krisztusnak oda adott, megszentelt élet zsinati nóvumairól esett a legtöbb szó.... (A felvételt Barotai Imre, protonotarius kanonok, az aulához akkreditált főmunkatárs szerkesztőnk készítette.)

ÉN MINDÍG BALÁZS ÁLDÁST ADOK! - ÉRSEKI MISE A BARÁTOKNÁL JANUÁR UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN

Feltöltés időpontja: |

Az újságírókért, szerkesztőkért, az igaz szóért, a tiszta és érthető, jó szándékkal megírt/fényképezett misszióért imádkozott a vasárnapi ünnepi szentmisében, Kecskemét legrégebbi templomában, a Barátoknál dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. Különös apropója a midiás-misének, hogy most közvetítette először egyenesben, az interneten a civilnaplo.hu a szentmisét. (Volt aki okos telefonon hallgatta/nézte az áhitatot Camberrában. Kovács Aladár kecskeméti vállalkozó Londonból küldött visszajelzést! Csodának nevezve az eseményt.) A Charitas Rádió most közreadja a főpásztor homiliáját.... Fogadják nyitott szívvel!

HITÚJÍTÁSRA BUZDÍT A PÁPA? - ÉRSEKI BESZÉLGETÉS A GONG RÁDIÓBAN

Feltöltés időpontja: |

Vasárnap reggel kilenc órakor folytatódott a HIT ÉS ÉLET című beszélgető műsor a Gong Rádió stúdiójában. A vendég ez alkalommal is Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, metropolita volt akivel Farkas P. József, egyházi szakíró beszélgetett. A hatvan perces interjúban számos aktuális kérdésre kutatta a választ a főpap és vendéglátója. A többi között szó esett a katolikus új esztendő legfőbb buzdításáról: újítsuk meg a hitünket! Hallhattunk a kalocsai főszékesegyház fölújításának kérdéseiről, a tervezett, új vatikáni-magyar konkordátumról. A média posztmodern kori jelentőségéről a megyés püspök Szalézi Szent Ferencre, az újságírók védőszentje emlékezve szólt. A beszélgetés teljes anyagát - a Gong Rádió jóvoltából - hétfőn osztjuk a Charitas Rádió hallgatóságával.

A második vatikánum határozatai: Bibliaóra Kalocsán, az egyházmegye főpásztorával

Feltöltés időpontja: |

A Jóisten gyógyító kegyelméből folytatódhatott, a főegyházmegye székhelyén, Kalocsán a főpásztor biblikus-konferencia sorozata. A csütörtöki találkozón a dr. Bábel Balázs érsek szólt az érdeklődő hívekhez: a II. Vatikáni Zsinat, a Keresztények Egységéről szóló tanítást magyarázta. Főmunkatársunk Barotai Imre, protonotárius kanonok rögzítette az előadást, így azt most minden partnerünk meghallgathatja. Fogadják nyitott szívvel....

Bibliaóra Kalocsán: a második Vatikánum öröksége

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs kurzusán a csütörtöki biblia óráját a Charitas Rádió riportere. 2012-ben a közös elmélkedés főtémája a második Vatikáni zsinat indulása, munkája, summája és hatása. A későbbi időszak teológiai fejlődésére. Szeretettel ajánljuk a főpásztor előadását. Fogadják nyitott szívvel.

INTERJÚ DR. BÁBEL BALÁZZSAL: "Már Lázár János is támadja a katolikusokat?

A törvény előkészítés folyamatába nem vonták be a püspöki kart

Feltöltés időpontja: |

INTERJÚ DR. BÁBEL BALÁZZSAL: Már Lázár János is támadja a katolikusokat?
2011 a törvényalkotás éve volt: Schmitt Pál, Köztársasági elnök éppen 106 jogszabályt szignált; számos közülük érinti az egyház és az állam együttműködését, viszonyát. Hogyan érintik a legalapvetőbb változások az egyházat? Kérdeztük a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye első emberét. – Mivel a törvény alkotói az előkészítés folyamatába nem vontak be bennünket, átfogó véleményt nem tudok mondani. – mondja a metropolita - Egy állam nem tudja meghatározni, hogy valójában mi az egyház és mi annak a feladata, hiszen másként közelít a kérdéshez, mint mi. Számunkra alapkérdés, hogy egyház csak keresztény közösség lehet. Míg a katolikus egyház vallja és őrzi a kétezer éves folytonosságot, és a Jézus Krisztustól kapott hitletétemény felett őrködik, az állam olyan ismérveket választ, ami neki szociológiailag megfelel: veszi az idő tényezőt, a népességet, a társadalomban való hasznosságot. Fontos cél volt úgy láttam, az úgynevezett biznisz egyházak kiszűrése, amelyek úgy élnek az egyháznak adott kedvezményekkel, hogy valójában sem hitéleti, sem szociális munkát nem végeznek.
button_read_more

HAZATÉRT A FIÚ.... Dr. Bábel Balázs szentbeszéde szülőfaluja templomában

Feltöltés időpontja: |

Meghatóbb és 'érthetőbb' szentbeszédet sehol sem tudott volna mondani Dabas díszpolgára, dr. Bábel Balázs érsek, mint lelki szülőföldjén, falujának templomában, a gyóni Szent Péter temoplomban. A neogót stílusú, szentegyház 1926-ban épült; vagyis új keletű templom. Templomkertjében az Egyház jótevői nyugszanak, a templom falába épített márványtáblák alatt (Lindmayer Gyula, Katolnay, Pataki Andorné, Gugyerás Katalin és Gyón első plébánosa: Durnyi Alajos). Innét indult az a szerves és töretlen pálya, amely gazdaggá tett számtalan katolikus közösségét itthon és a határon kívüli magyar nyelvű diaszporában. Különösen is fontos tehát az a szentbeszéd amelyet most közreadunk és szeretettel ajánlunk. Fogadják nyitott szívvel....
Összesen: 447 db bejegyzés
Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés