Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Alapítónk dr. Bábel Balázs beszédei " bejegyzések listázása
Összesen: 447 db bejegyzés

Hazatért a fiú: érsek plébánosi szerepben - gyóni főpapi szentmise

Feltöltés időpontja: |

Sok nehézséggel kell megküzdeni mostanában a gyóni híveknek. Jönnek-mennek a papok, gond-gond hátán. Ilyenkor jól jön a fiúi segítség. Ezesetben Kalocsáról az érsekségről. Dr. Bábel Balázs érsek úr ismét haza tért, hogy segítsen egybetartani a közösséget. Szülőhelyén misézett. Szentbeszédét szeretettel kínáljuk a hallgatóinknak. Szolgáljon épülésükre.

A házasság ünnepén áldotta meg a Főpásztor az új pasztorációs-központ munkatársait

Feltöltés időpontja: |

Az intézmény sose ölheti meg a lelket. A szabályokat és törvényeket felül kell hogy írja a krisztusi szeretet. Erről is beszélt dr. Bábel Balázs érsek Kecskeméten a Széchenyivárosi Plébánia Családpasztorációs-Intézetének megnyitóján. Amikor - szentmise keretében- megáldotta a munkatársakat. A Főpásztor gondolatait örömmel ajánljuk minden nyitott léleknek.

DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK HOMILIÁJA A KALOCSAI ZÁRDATEMPLOMBAN

Feltöltés időpontja: |

Ünnepi szentmisét mutatott be a kalocsai zárdatemplomban dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. A Charitas Rádió szeretet teljes ajánlással küldi az olvasóinak/hallgatóságának a magvas gondolatokat. Egyben, a Jóisten bőséges áldását kérjük tanítónkra és pásztorunkra Szent Balázs ünnepén, a megyés főpásztorunk névnapján. Istennek hála a szolgálatáért, amellyel gazdagított minket!

MÁSODIK VATIKÁNI ZSINAT: törekvések a szerzetesi élet megújítására

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek mai bibliai beszélgetésén, a kalocsai Katona István Ház tanácskozó termében ismét a második vatikánum eredményeit elemezte. Milyen újat hozott az egyházba, a Szentlélek által, a XXIII. János pápa által összehívott, több éves tanácskozás sorozat? Ez alkalommal a megszentelt élet - a Krisztusnak oda adott, megszentelt élet zsinati nóvumairól esett a legtöbb szó.... (A felvételt Barotai Imre, protonotarius kanonok, az aulához akkreditált főmunkatárs szerkesztőnk készítette.)

ÉN MINDÍG BALÁZS ÁLDÁST ADOK! - ÉRSEKI MISE A BARÁTOKNÁL JANUÁR UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN

Feltöltés időpontja: |

Az újságírókért, szerkesztőkért, az igaz szóért, a tiszta és érthető, jó szándékkal megírt/fényképezett misszióért imádkozott a vasárnapi ünnepi szentmisében, Kecskemét legrégebbi templomában, a Barátoknál dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. Különös apropója a midiás-misének, hogy most közvetítette először egyenesben, az interneten a civilnaplo.hu a szentmisét. (Volt aki okos telefonon hallgatta/nézte az áhitatot Camberrában. Kovács Aladár kecskeméti vállalkozó Londonból küldött visszajelzést! Csodának nevezve az eseményt.) A Charitas Rádió most közreadja a főpásztor homiliáját.... Fogadják nyitott szívvel!

HITÚJÍTÁSRA BUZDÍT A PÁPA? - ÉRSEKI BESZÉLGETÉS A GONG RÁDIÓBAN

Feltöltés időpontja: |

Vasárnap reggel kilenc órakor folytatódott a HIT ÉS ÉLET című beszélgető műsor a Gong Rádió stúdiójában. A vendég ez alkalommal is Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, metropolita volt akivel Farkas P. József, egyházi szakíró beszélgetett. A hatvan perces interjúban számos aktuális kérdésre kutatta a választ a főpap és vendéglátója. A többi között szó esett a katolikus új esztendő legfőbb buzdításáról: újítsuk meg a hitünket! Hallhattunk a kalocsai főszékesegyház fölújításának kérdéseiről, a tervezett, új vatikáni-magyar konkordátumról. A média posztmodern kori jelentőségéről a megyés püspök Szalézi Szent Ferencre, az újságírók védőszentje emlékezve szólt. A beszélgetés teljes anyagát - a Gong Rádió jóvoltából - hétfőn osztjuk a Charitas Rádió hallgatóságával.

A második vatikánum határozatai: Bibliaóra Kalocsán, az egyházmegye főpásztorával

Feltöltés időpontja: |

A Jóisten gyógyító kegyelméből folytatódhatott, a főegyházmegye székhelyén, Kalocsán a főpásztor biblikus-konferencia sorozata. A csütörtöki találkozón a dr. Bábel Balázs érsek szólt az érdeklődő hívekhez: a II. Vatikáni Zsinat, a Keresztények Egységéről szóló tanítást magyarázta. Főmunkatársunk Barotai Imre, protonotárius kanonok rögzítette az előadást, így azt most minden partnerünk meghallgathatja. Fogadják nyitott szívvel....

Bibliaóra Kalocsán: a második Vatikánum öröksége

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs kurzusán a csütörtöki biblia óráját a Charitas Rádió riportere. 2012-ben a közös elmélkedés főtémája a második Vatikáni zsinat indulása, munkája, summája és hatása. A későbbi időszak teológiai fejlődésére. Szeretettel ajánljuk a főpásztor előadását. Fogadják nyitott szívvel.

INTERJÚ DR. BÁBEL BALÁZZSAL: "Már Lázár János is támadja a katolikusokat?

A törvény előkészítés folyamatába nem vonták be a püspöki kart

Feltöltés időpontja: |

INTERJÚ DR. BÁBEL BALÁZZSAL: Már Lázár János is támadja a katolikusokat?
2011 a törvényalkotás éve volt: Schmitt Pál, Köztársasági elnök éppen 106 jogszabályt szignált; számos közülük érinti az egyház és az állam együttműködését, viszonyát. Hogyan érintik a legalapvetőbb változások az egyházat? Kérdeztük a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye első emberét. – Mivel a törvény alkotói az előkészítés folyamatába nem vontak be bennünket, átfogó véleményt nem tudok mondani. – mondja a metropolita - Egy állam nem tudja meghatározni, hogy valójában mi az egyház és mi annak a feladata, hiszen másként közelít a kérdéshez, mint mi. Számunkra alapkérdés, hogy egyház csak keresztény közösség lehet. Míg a katolikus egyház vallja és őrzi a kétezer éves folytonosságot, és a Jézus Krisztustól kapott hitletétemény felett őrködik, az állam olyan ismérveket választ, ami neki szociológiailag megfelel: veszi az idő tényezőt, a népességet, a társadalomban való hasznosságot. Fontos cél volt úgy láttam, az úgynevezett biznisz egyházak kiszűrése, amelyek úgy élnek az egyháznak adott kedvezményekkel, hogy valójában sem hitéleti, sem szociális munkát nem végeznek.
button_read_more

HAZATÉRT A FIÚ.... Dr. Bábel Balázs szentbeszéde szülőfaluja templomában

Feltöltés időpontja: |

Meghatóbb és 'érthetőbb' szentbeszédet sehol sem tudott volna mondani Dabas díszpolgára, dr. Bábel Balázs érsek, mint lelki szülőföldjén, falujának templomában, a gyóni Szent Péter temoplomban. A neogót stílusú, szentegyház 1926-ban épült; vagyis új keletű templom. Templomkertjében az Egyház jótevői nyugszanak, a templom falába épített márványtáblák alatt (Lindmayer Gyula, Katolnay, Pataki Andorné, Gugyerás Katalin és Gyón első plébánosa: Durnyi Alajos). Innét indult az a szerves és töretlen pálya, amely gazdaggá tett számtalan katolikus közösségét itthon és a határon kívüli magyar nyelvű diaszporában. Különösen is fontos tehát az a szentbeszéd amelyet most közreadunk és szeretettel ajánlunk. Fogadják nyitott szívvel....
Összesen: 447 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés