Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Alapítónk dr. Bábel Balázs beszédei " bejegyzések listázása
Összesen: 447 db bejegyzés

Rémen bérmált dr. Bábel Balázs, metropolita

Feltöltés időpontja: |

A felső-bácskai Rémen járt szombaton dr. Bábel Balázs érsek. Most volt a Rózsafűzér Királynéjának szentel templom búcsúja és a bérmálás is, a takaros település katolikus közösségében. Szeretettel fogadták a megye első papját; akinek a szentbeszédét most közreadja a Charitas Rádió. Fogadják nyitott szívvel... (Fotónk: csak illusztráció)

SZENT FERENCRE EMLÉKEZTEK A MŰKERTI TEMPLOMBÚCSÚN

Feltöltés időpontja: |

A jóidő kedvezett a híveknek, kedden este a műkertvárosi Szent Ferenc Templom búcsúján, az épület előtti térre kihelyezett padokon ülhettek azok, akik nem fértek be a zsúfolásik megtelt templomba. A Borbély Lajos építőművész által tervezett remekmívű epület, tökéletes illeszkedik az angol-park kínálta környezetbe. Az ünnepi szentmisét dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, metropolita a négy évvel ezelőtt fölszentelt templom legfőbb támogatója és az egykori első szentmise celebránsa tartotta; számos pappal testvéri oltárközösségben. A szakrális hálaadást közös agape zárta. Hallgassák meg a főpásztor beszédét.... Szeretettel ajánljuk a Kecskeméti Televízió összefoglalóját is.
button_read_more

Bábel Balázs beszéde Kalocsán a Jézus Szíve templomban

Feltöltés időpontja: |

"Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig (a sziklába) taposógödröt vágott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván: „A fiamat csak megbecsülik!” Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: „Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!” Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” A kalocsai Jézus Szíve templomban dr. Bábel Balázs érsek úr a fenti, vasárnapra rendelt evangéliumi szakaszhoz fűzött kommentárt a homiliájában. A Charitas Rádió főmunkatársa, Barotai Imre, címzetes kanonok atya jelen volt a szentmisén és rögzítette a főpásztor gondolatait. Hallgassák nyitott szívvel....

Kis Szent Terézre, Lisieux mártirjára emlékezett dr. Bábel Balázs érsek Szabadszálláson

"Uram, én nem félek a szenvedéstől, nem félek semmitől, csak a magam akaratától. Kérlek, vedd el tőlem, és add nekem a Te Szent Isteni Akaratodat!"

Feltöltés időpontja: |

"Azt akarom, hogy a kis Jézus olyan jól érezze magát a szívemben, hogy ne kívánkozzék vissza többé a Mennyországba!" - írta egykoron a "kis út" zarándoka, akire október 1.-én, szombaton emlékezett a Világegyház. A Lisieux-i mártír szent, kis Teréz emlékünnepén Szabadszálláson, a fiatalon elhunyt, mégis az egyházat megújító XX. századi apáca templomában imádkozott, szentmisét mondott és kifejtette tanító gondolatait dr. Bábel Balázs, megyés főpásztor. A szombati búcsús vigilián a metropolita megemlékezett a "Csak a szeretet számít!" gondolat karizmatikus megfogalmazójáról. Két személyt pedig megerősített a bérmálás szentségével. A beszédet most közreadja a Charitas Rádió. Fogadják nyitott szívvel....

BIBLIAÓRA KALOCSÁN - DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK ÚR ELŐADÁSA A KATONA HÁZBAN

Feltöltés időpontja: |

Folytatódik az érseki biblia-elemzés Kalocsán. Csütörtökönként a Katona Házban, és pár órával később természetesen itt a Charitas Rádióban is. Fogadják szeretettel dr. Bábel Balázs gondolatait, tanítását, egzegézisét....

A jeles elődre, Haynald Lajos bíborosra emlékezett dr. Bábel Balázs érsek Szécsényben

Feltöltés időpontja: |

Az újkori kalocsai érsekek kiválósága volt Haynald Lajos (Szécsény, 1816. október 3. – Kalocsa, 1891. július 4.) bíboros. Aki kitűnő főpap, pap-politikus, tudós, tudományszervező volt. Róla - az egykori jeles elődről - emlékezett a hatalmas örökség mai gondozója, hűséges sáfára dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek a bíbornok szülővárosában Szécsényben. Fogadják szeretettel a főpásztor gondolatait....

Dr. Bábel Balázs érsek Bellon Gellért üldözött püspökről emlékezett Baján

Feltöltés időpontja: |

Nem feledkezhetünk el a szentéletű pécsi segéd-püspökről, Bellon Gellért atyáról, a Kádár-rezsim üldözöttjéről. A Kalocsai Főegyházmegye kitűnősége, évtizedekig kényszerült rangrejtve élni; jánoshalmi plébánosként szolgálta hűséggel Istenét és népét. Róla emlékezett szombati homiliájában az egyházmegye mai főpapja. Hallgassák beszédét nyitott szívvel....

LISZT FERENCRE, KALOCSA EGYKORI KEDVES VENDÉGÉRE EMLÉKEZTEK

Feltöltés időpontja: |

Kalocsán vasárnap délután 4-kor Liszt darabok csendültek föl Réti Balázs zongorművész tehetsége nyomán. A hangversenyt követően az emlékezők Eskulits Tamás Liszt Ferenc szobrához vonultak, hogy koszorúzással tisztelegjenek az egyetemes művészet géniusza előtt. A Liszt-emlékmise a Zárdatemplomban volt. Homiliát dr. Bábel Balázs érsek mondott. Kérjük hallgassák meg a főpásztor vallomását Lisztről.

LAKITELKEN MISÉZETT VASÁRNAP DR. BÁBEL BALÁZS

Feltöltés időpontja: |

Vasárnap délelőtt Lakitelken misézett dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek. Szeretettel adjuk közre a szentbeszédét. Hallgassák nyitott szívvel....

Szent imre legyen példa ma is - dr. Bábel Balázs érsek beszéde a csonka-torony falujában

Feltöltés időpontja: |

Soltszentimrén járt a hétvégén dr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. Szentbeszédét most közreadja a Charitas rádió. Hallgassák nyitott szívvel....
Összesen: 447 db bejegyzés
Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés