Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Alapítónk dr. Bábel Balázs beszédei " bejegyzések listázása
Összesen: 447 db bejegyzés

HOVÁ, MERRE PAPTESTVÉREK? - DISPOZICIÓK A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN

Feltöltés időpontja: |

HOVÁ, MERRE PAPTESTVÉREK? - DISPOZICIÓK A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN
Bábel Balázs érsek és metropolita a következő, 2011 nyarán érvénybe lépő változásokat rendelte el a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegyében. Papszentelés, újmisés papok A főpásztor június 25-én a főegyházmegye nyolc diakónusát szentelte áldozópappá a főszékesegyházban. Az újmisések a következő plébániákra kerülnek kápláni megbízással 2011. augusztus 1-i hatállyal:
button_read_more

Dr. Bábel Balázs érsek beszéde a huszadik móricgáti ifjúsági - tanyás - lelki táborban

Feltöltés időpontja: |

Hit nélkül nem lehet élni! - erről szólt, a többi között dr. Bábel Balázs érsek Móricgáton, a Hittanya huszadik találkozójának megnyitóján. A főpásztor igen fontosnak találja az ifjúsági pasztorációt, és ehhez kitűnő lehetőségnek tartja a hittanyai missziót. Dr. Bábel érsek úr buzdításának hanganyagát most a Charitas Rádió is közreadja.

SZOMBATON DÁNYON SZOLGÁLT DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK

Feltöltés időpontja: |

Szombatra a dányi hívek hívták meg szolgálatra dr. Bábel Balázs érseket. A főpásztor Szent Jakab apostolra emlékezve mondott szentmisét és szentbeszédet, melyet most a Charitas Rádió is közread. Fogadják nyitott szívvel.

Kunpeszéren Mária-emlékhelyet áldott meg és misézett a főpásztor

Feltöltés időpontja: |

Kunpeszéren járt szombaton dr. Bábel Balázs érsek úr. A felső-kiskunsági aprócska település azért is kedves a főpásztor szívének, hiszen a tájék már szülőfaluját, a közeli Gyónt idézi. Talán rokonai, személyes, családi ismerősei is laknak a megye széli kunfaluban. A hívek, akik nagyon szeretik templomukat, Egyházukat, a találkozás ünnepére készítették el a segítő Szűz Mária emlékhelyet, melyet a megyéspüspök föl is szentelt. Hallgassák meg az elhangzott prédikációt, melyet főmunkatársunknak, Barotai Imre címzetes kanonoknak köszönhetünk.

DR. BÁBEL BALÁZS BIBLIA MAGYARÁZATA A KOSSUTH RÁDIÓBAN (1.)

Évközi 14. vasárnap Szentleckéjéhez és Evangéliumához

Feltöltés időpontja: |

DR. BÁBEL BALÁZS BIBLIA MAGYARÁZATA A KOSSUTH RÁDIÓBAN (1.)
Évközi 14. vasárnap szentleckéjéhez Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében olvashatjuk: „Testvéreim ti nem test, hanem lélek szerint éltek. Ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által.” A levél megértéséhez tudnunk kell, hogy Szent Pál felfogása szerint a világot kettősség jellemzi: a test és a lélek ellentéte. Nem az emberi természet kettősségére, testre és lélekre épül, hanem végső fokon az Isten ellen lázadó bűn és az isteni életet adó Szentlélek ellentéte. Ez a kettősség azonban kifejeződik az életmód, életcél, magatartás és törekvés kétféleségében. Test szerinti lét, testi célok követése, és a halál felé való irányultság az egyik oldalon, a lélekből fakadó élet lelkiek gondja és a lélek célkitűzései élet és béke a másik oldalon. A testnek a cselekedeteit Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében így foglalja össze: „kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ebből is látható, hogy a testi cselekedetek sokszor lehetnek lelkiek, hiszen a harag, a vetélkedés az lelki természetű, de bűnös dolog. A lelki életnek a cselekedetei békesség, kedvesség, türelem, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, szintén a Galatákhoz írt levélben olvassuk. Ebből is kitűnik, hogy a testi élet Szent Pál apostolnál a bűnös életet jelenti. A lelki élet pedig a lélek szerinti az erényes életet. A kereszténység nem menti meg a testet, noha voltak korábban benne ilyen irányzatok, ezt azonban az egyház mindig elítélte. A testet fegyelmezi, ösztöneivel és szenvedélyeivel. Azonban a testet a kereszténység tiszteli meg legjobban, ugyanis a mi Megváltónk, Jézus Krisztus, az isteni Logosz megtestesült. Emberi testet öltött. Ezt ünnepeljük karácsonykor. És Jézus Krisztus halandó teste pedig föltámadt, megdicsőült. És E két pont közé helyeződik a mi életünk is. És a legmerészebb hitvallásunk senki sem mer vallani a világon a keresztényeken kívül nem csupán a léleknek az üdvössége, hanem a test föltámadása is. És a test feltámadásához, hogy eljuthassunk lelki életet kell élnünk, lélek szerint kell élnünk, vagyis mindazt a szépet és jót, amit Jézus Krisztus életéből kiolvasunk a Szentlélek erejével kell megvalósítanunk
button_read_more

Vágsellyén, Pázmány Péter kedves városában tanított szombaton a főpásztor

Feltöltés időpontja: |

Vágsellye mátyusföldi város a Kisalföldön, a Vág folyó alsó folyásának jobb partján, Pozsonytól 60 kilóméterre keletre.Határon túli missziós utján, szombaton itt - néhai Kaszás Attila színművész szülőjhelyén - tanította a híveket dr. Bábel Balázs érsek. A Charitas Radió jelen volt a jelentős találkozón, úgyhogy most közre tudjuk bocsátani az elhangzottakat.

A felvidéki Barkán prédikált Bábel Balázs érsek

Feltöltés időpontja: |

Kármel-hegyi Boldogasszony búcsút tartottak az ősi magyar-szlovák zarándokközpiontban Barkán. 17-én, vasárnap 9 órakor Vladimir Filó rozsnyói megyéspüspök szlovákul mondott misét. 11 órakor kezdődött dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek miséje, melyen számos környékbeli pappal koncelebrált. A homiliát most csak egy rosszabb minőségű hanganyaggal tudjuk idézni. Hamarosan azonban megérkezik a Charitas Radió minőségi kópiája. Akkor cserélni fogjuk a fölvételt.

KISSZÁLLÁSON KEGYELETI EMLÉKHELYET ÁLDOTT MEG DR. BÁBEL BALÁZS

Feltöltés időpontja: |

KISSZÁLLÁSON KEGYELETI EMLÉKHELYET ÁLDOTT MEG DR. BÁBEL BALÁZS
A kisszállási önkormányzat képviselő-testülete a 2007. november 29-én döntött: a tulajdonában lévő két lezárt külterületi - az ún. „Négyestelepi” és „Rohodai” temetőt - „kegyeleti emlékhellyé” nyilvánítja. Ezt követően: a „Négyestelepi” temetőben nyugvó elhaltak hozzátartozóival összefogva megkezdték a sírkert rendbetételét. Közmunkaprogram keretében folytatták a munkát, majd miután kiderült, hogy létezik egy civil szerveződés - a „Főnix” Egyesület - mely céljai között szintén szerepel a külterületi temetők rendbetétele, kialakult egy széles körű elszármazotti és önkormányzati összefogás, melynek sikerét szombaton áldotta meg dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek. Kisszálláson a temetőben új festett keresztutat, a 14 állomást látogatott meg a főpásztor. A polgári kegyelet és a Honvédelmi Minisztérium gondozás alá vette a temetőt; a civil szervezők kérték föl érsek atyát, hogy áldja meg a kálvária keresztjét és a keresztutat. Délután kettőkor érkezett a metropolita. Mintegy 300 ember várta a temetőben az érseki áldást. Pár szóval megemlékezett az elhunytakról, imádságot mondott értük, és megáldotta a szent jeleket. (A képösszeállítást Barotai Imre címzetes kanonok úrnak, a Charitas Rádió főmunkatársának köszönhetjük.)
button_read_more

Mélykúton bérmált dr. Bábel Balázs érsek

Feltöltés időpontja: |

Szombaton délután Mélykúton járt és bérmált dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, metropolita. Halgassák nyitott szívvel a jelölteknek illetve a hozzátartozóknak mondott ünnepi homiliáját; melyet főmunkatársunk, Barotai Imre, címzetes kanonok rögzített.

Kármel-hegyi Boldogasszony-búcsú Felvidéken

Feltöltés időpontja: |

Kármel-hegyi Boldogasszony-búcsú Felvidéken
Július 16-án és 17-én tartják a Kármel-hegyi Boldogasszony-búcsút a szlovákiai Barkán. A jeles búcsúünnep alkalmából 16-án, szombaton 21 órakor Eudard Kojnok nyugalmazott püspök; 17-én, vasárnap 9 órakor Vladimir Filó rozsnyói megyéspüspök szlovákul, 11 órakor pedig Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek magyarul mutat be szentmisét. A részletes program itt olvasható.
button_read_more
Összesen: 447 db bejegyzés
Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés