Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

In memoriam Fehér Dezső

| Feltöltve: | Tódor Norbert | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__85/i__29347
Nemrégiben érkezett a fájdalmas hír, mely szerint életének 58. évében visszaadta Lelkét Teremtőjének Fehér Dezső, a kecskeméti Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke. Közéleti személyiségként elévülhetetlen érdemeket szerezve adózott a hellén kultúra terjesztésének oltárán, nevét aranybetűkkel jegyzik a görög-magyar kapcsolatok nagykönyvében. Több alkalommal részt vett görög estek, festménykiállítások szervezésében, melyek a Wojtyla Barátság Központban valósultak meg időről időre. Akik ismerték, szívükbe zárták önzetlensége okán, mely akkor is rendre megnyilvánult, ha nem szóltak róla újságcikkek, tudósítások. Halálhírét mély megdöbbenéssel fogadták a Wojtyla Ház szegényei is, akik számára rendszeresen adományoz melegételt a helyi nemzetiségi testület. Legyen könnyű neki a föld! Adj neki örök nyugodalmat, Uram, a hátramaradottaknak pedig megnyugvást! (Fotó: Tódor Norbert – archív)

„(Mózesnek, az Isten emberének imája.) Uram, te voltál menedékünk nemzedékről nemzedékre, mielőtt a hegyek kiemelkedtek, mielőtt a föld és a világ kialakult. Isten, te öröktől fogva vagy, s örökké! Te a halandót ismét porrá teszed. Így szólsz: „Emberek fiai, térjetek oda vissza!” Mert ezer év előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Vagy annyi, mint egy éjjeli őrállás. Hamar elragadod őket, olyanok, mint a reggeli álom, mint a sarjadó fű: reggel kihajt, kizöldül, estére lekaszálják és elszárad. Valóban semmivé leszünk haragod előtt, megzavarodunk neheztelésedtől. A szemed elé állítottad bűneinket, arcod világosságában látod vétkeinket. Minden napunk haragodban múlt el, éveinket egyetlen sóhajként éltük át. Éveinknek száma legföljebb hetven, s ha erősek vagyunk, eljutunk nyolcvanig. Ebből is a legtöbb betegség, hiú fáradozás; gyorsan elszállnak, hamar végük szakad. Ki mérheti föl haragod erejét, ki fél eléggé haragod hevétől? Taníts meg számba venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére! Fordulj felénk újra, Uram! Miért késel oly soká? Légy irgalmas szolgáidhoz, üdíts fel minket irgalmaddal, hogy ujjongjunk és örüljünk ezentúl minden nap. Vidíts fel a napokért, amelyeken próbára tettél, az évekért, amelyekben nyomorogtunk. Nyilvánítsd ki művedet szolgáidnak, s gyermekeik előtt tárd fel dicsőséged! Az Úr jósága virrasszon fölöttünk, őrizd meg a kezünk munkáját!” (Zsoltárok 90)

 

 

 

 

 

 

Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés