Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

A koppenhágai ENSZ konferencia kötelezze el magát a szegények és a jövő nemzedékei érdekében

XVI. Benedek pápa rámutatott a lényegre

| Feltöltve: | Forrás: Magyar Kurir | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__6972
A koppenhágai ENSZ csúcsértekezlethez intézte vasárnapi üzenetét a pápa. Arra kérte a világ hatalmasait, a földi erők  birtoklóit, hogy végre Olyan intézkedéseket kell előirányozni, amelyek a személy méltóságán alapulnak, és a közjót szolgálják. A teremtett világ megóvásának feltétele a mértékletes életstílus, felelősség a szegények és az eljövendő nemzedékek iránt. Ezt szem előtt tartva, a konferencia sikerének biztosítása érdekében, a pápa minden jóakaratú embert arra szólított fel, hogy tartsák tiszteletben a természetbe Isten által beírt törvényeket, továbbá ismét fedezzék fel az élet erkölcsi dimenzióját.

XVI. Benedek Ádvent második vasárnapjának evangéliumi szakaszáról elmélkedett. Az evangelista Keresztelő Szent Jánost állítja a középpontba, aki a Messiás előfutára volt. Szent Lukács nagy pontossággal vázolja fel időben és térben a prédikáció koordinátáit. Két dolog kelti fel érdeklődésünket. Az egyik a sok utalás a Kr. u. 27-28-as évek palesztinai politikai és vallási vezetőire. Nyilvánvaló, hogy az evangelista figyelmezteti azokat, akik elbeszélését olvassák, vagy hallják: az Evangélium nem legenda, hanem valódi történet. A názáreti Jézus történelmi személy, aki pontosan meghatározható környezetbe illeszkedett be. A második figyelemre méltó elem pedig az, hogy a részletes történelmi bevezető után „Isten Szava” az alany, akit az evangelista úgy mutat be, mint az égből alá szálló erőt, amely Keresztelő Szent Jánosra ereszkedik le.

Beszédében a pápa emlékeztetett rá, hogy december 7-e Szent Ambrus, milánói püspök liturgikus ünnepe. Idézett tanításából, miszerint Isten Szava a történelem mozgató rugója. Isten Szava ihleti meg a prófétákat, készíti elő a Messiás útját, hívja életre az egyházat. Jézus maga az isteni Szó, aki megtestesült Mária szűzi méhében. Jézusban Isten maradéktalanul kinyilatkoztatta magát, mindent nekünk adott. Megnyitotta számunkra igazsága és irgalma kincsestárát. Az isteni Szó tehát leszállt a földre, hogy az, sivatagból termékeny talajjá váljon.

Mária, az egyház zsengéje, Isten kertje a földön – folytatta beszédében a Szentatya. Mária bűn nélküli, Szeplőtelen Fogantatásának liturgikus ünnepét december 8-án tartjuk – emlékeztetett a pápa. Az egyháznak azonban szüntelenül szüksége van a megtisztulásra, mert a bűn befészkelődik tagjai közé. Az egyházban örökös harcban áll egymással a pusztaság és a kert, a bűn, amely szárazzá teszi a földet és a kegyelem, amely azt megöntözi, hogy bőségesen teremjenek életszentségek.

 

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés