Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

A Szent Anna Porta KHT hirdetménye

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__5262
A Porta Közhasznú Egyesület Elnöksége a többször módosított 1997. évi CLVI. Törvény 19. § 5. bekezdése alapján az egyesület 2009. május 20. napján megtartott közgyűlésén elfogadott, 2008. évi közhasznúsági adatait az alábbiak szerint teszi közzé, hozza nyilvánosságra.
Előző évről áthozott pénzmaradvány: 5 142 210,- Ft Bevételek: Összes bevétel: 8 806 751,- Ft Ebből: Tagdíj: 16.000,- Ft Munkaügyi Központ támogatása: 671 825,- Ft Szociális és Munkaügyi Min. NCA tám: 2 000 000,- Ft Kecskemét MJV Önk. tám.: 250 000,- Ft Bács-Kiskun Megyei Önk. támogatása: 200 000,- Ft Apeh szja. 1% visszautalás: 176 686,- Ft Gazdasági társaságoktól kapott tám.: 500 000,- Ft Kapott banki kamat: 163 892,- Ft Adott kölcsön kamata: 8 630,- Ft Telefon megtérítés: 150 318,- Ft Közhasznúsági bevétel alapitó okirat szerinti szolgáltatásból: 4 669 400 ,-Ft Kiadások: Összes kiadás: 9 114 248,-Ft, Ebből: Bankköltség: 41 405,- Ft Bérköltség: 2 385 200,- Ft Megbízási díjak: 181 602,- Ft Bérköltség közterhei: 919 774,- Ft Kiküldetési költségtérítés: 1 150 354,- Ft Telefonköltség: 751 588,- Ft Postaköltség: 26 760,- Ft További kiadások teljesültek a megkötött szerződéseknek, illetve a célszerinti juttatások kikötéseinek megfelelően, valamint az alapító okiratban foglalt célok megvalósulása érdekében 3 657 565,- Ft értékben. Záró pénzkészlet: 4 834 713,- Ft Az egyesület a beszámolási időszak vonatkozásában könyvelési, adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett. Az Egyesület elnöksége a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a hatályos Alapszabály értelmében bárki számára biztosítja a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést, illetve azokról felvilágosítást ad. Az iratokba való betekintés iránti igényt, kérelmet az Egyesület székhelyén( 6000 Kecskemét, Kossuth tér 5.) kell írásban az elnök részére benyújtani. A betekintő személy számára, kérésének megfelelően, saját költségére az iratokról az elnökség másolatot készít. Kecskemét, 2009. május 20. Bárkányi Ernő elnök
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés