Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Az új izsáki önkormányzat első közmeghallgatása

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__30156
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete, ötven izsáki lakos részvétele mellett, 2019. december 10-én tartotta meg a választás utáni első közmeghallgatását.

A 2019. október 13-án megválasztott új önkormányzat - rendhagyó módon-, az Izsáki Táncsics Mihály Művelődési Házban tartotta meg a testületi ülését 2019. december 10-én, hogy minél több választópolgár tudjon részt venni rajta. A közmeghallgatás jellegéhez jobban igazodva kialakított teremben, a teljes létszámban jelen levő önkormányzat tagjain kívül, mintegy ötven fő helyi lakos volt jelen.

Kihasználva a testület határozatképességét, a közmeghallgatást megelőzően két, halasztást nem tűrő kérdés került napirendre. Az elsőben, egy korábban tárgyalt ingatlan adásvételi szerződésének aláírására hatalmazták fel a polgármestert. A másodikban, 470 fő ellátását segítő tanyagondnoki szolgálat felállításához szükséges intézkedések előkészítésével bízták meg a jegyzőt, 2020. január 31-i határidővel.

A közmeghallgatás napirendje,Kutas Tibor polgármester, az elmúlt 50 nap eseményeiről szóló beszámolójával kezdődött. A 2019. október 22-én történt átadás-átvétel során a viszonylag rövid dokumentációhoz, szűkszavú szóbeli kiegészítést kapott. Tíz észrevétel került átadásra belső ellenőrzésre, amelynek eredményéről csak később tudja a lakosságot tájékoztatni. Olyan kiemelt ügyekben sikerült döntést hozni, amelyek a folyamatban lévő beruházások folytatását teszik lehetővé. Sajnos az egészségház kialakításához szükséges további 21 millió forintos tétel a jövő évi költségvetésünket terheli. Remélhetőleg a bölcsőde pályázatot sikerül önerő biztosítása nélkül végig vinni. Régi elmaradást, a kisizsáki kápolna alapítványának ügyét sikerült megnyugtatóan lezárni. Az Izsákért Közalapítvány, a dokumentációk hiányos vezetése miatt kilátásba helyezett bírság elkerülés érdekében, megszüntetése folyamatban van. A nyitott ügyek között: a közvilágítás korszerűsítése utáni megtakarítások érvényesítése; a víz- és csatorna bérleti díj elkülönített számlán történő elszámolásának elmaradásából adódó problémák kezelése; a lízingelt gépjármű szerződésének felülvizsgálata szerepel kiemelt feladatként. A két nagy beruházás finanszírozási kérdéseinek megoldásán túl, két Leader pályázatos projekt (a piaccsarnok parkolója és a játszótér) kialakítása szerepel a jövő évi tervekben. Szintén a jövő évben kerül sor a város közlekedési rendjének, szakértők bevonásával és a lakosság javaslatainak figyelembevételével történő átalakítására. A hiánypótló kisberuházások között, a művelődési ház színpadjának és vizesblokkjának rendbetétele, valamint a kisizsáki művelődési ház szerepel.

A közmeghallgatáson az ötven főből tizenhárman éltek a közérdekű kérdésfeltevés és a javaslattétel lehetőségével, amelyre a polgármester és/vagy szakterületet jobban ismerő képviselő adott válaszokat.

A több felszólaló által is felvetett, esetenként indulatos bekiabálásokat is kiváltó kérdés, a polgármester státuszára vonatkozott. Azt nehezményezték, hogy a főállásúnak megválasztott polgármester, minden magyarázat nélkül, társadalmi megbízatásként kívánja betölteni hivatalát, miközben a kampány során fel sem merült ez a lehetőség. Kutas Tibor polgármester válaszában megerősítette, hogy jogszabályoknak megfelelő változtatásra, a polgármesteri és a gazdasági társaság ügyvezetői összeférhetetlenség feloldása miatt volt szükség. Ez a változtatás egy jogállás és nem érinti a polgármesteri tisztség betöltésében vállalt felelősségét. Munkaidőn túl, akár otthon is tud foglalkozni a város dolgaival, és a szerda délutánonkénti fogadóóráin személyesen is a választópolgárok rendelkezésére áll.

Többen felvetették egyes mellékutcák, szinte járhatatlan állapotát, és a csapadékvíz elvezetési problémákat. Sőt azt is kérték, hogy ha nincs elegendő pénz a kátyúzásra, akkor inkább ne tegyenek semmit – egyszer csinálják meg, de azt jól! A válaszból kiderült, hogy útfelújításra el van különítve ötmillió forint, és keresik a megfelelő technológiát alkalmazó kivitelezőt, valamint a korábban elkészült hét utca garanciális javítását szeretnék elvégeztetni. A csapadékvíz elvezetését az nehezíti, hogy a Kolon-tóba nem lehet kiengedni és a szikkasztók hamar eltömődnek. De valamilyen módon fontos lesz megoldani ezt a problémát. vAz épülőfélben lévő piaccsarnok kapcsán, az egyik felszólaló nehezményezte, hogy a helyszín kiválasztásakor nem kérdezték meg a lakosságot. Problémásnak látják a parkolás és biztonságos gyalogos közlekedés megoldását. A tervek szerint az év végén megtörténik a piaccsarnok műszaki átadása, majd azt követően a Leader pályázat támogatásával kerül sor a parkolók kialakítására. A használatba vétel március-áprilisban várható és addigra kerül eldöntésre az is, hogy milyen üzemeltetésben fog működni. Ez ügyben is várják a lakosság javaslatait.

A megújult városközpont arculatát nagyon elcsúfítják az elhanyagolt épületek. Az erre vonatkozó elképzelések kivitelezését nehezíti, azok magántulajdonban vannak, mint ahogy a parkolóként használt terület is. A jövő évi közlekedési rend felülvizsgálatakor tervezik a megfelelő parkolási lehetőségeket megteremteni.

A két éve átadott új iskola garanciális hibák kijavítását firtató kérdésre elhangzott, hogy a KLIKK az üzemeltető és ezeket a problémákat neki kell megoldani. Ugyan a megoldások keresése folyamatos és főbb dolgok javítva lettek, nehézség abban, hogy egyes kivitelező cégek az óta megszűntek és a jogutódokkal nehéz a kapcsolatot felvenni. Az önkormányzat vizsgálja a közvetítő segítség lehetőségét.

Az egészségügyi ellátás hiányosságaiként jelezték a Szabadszálláson működő orvosi ügyelet nehézkes elérhetőségét. Felvetették, hogy Izsákon is működhetne orvosi ügyelet és gyógyszertár, valamint a laborvizsgálatokra történő eljutás segítését. Ezeknek a felvetéseknek a megoldására az egészségház elkészülte után lehet reális esély.

A sportpálya fedett lelátójának, az új felállítása előtt történő elbontását nehezményező kérdésre adott válasz szerint, a régit balesetveszélyesnek nyilvánították, és csak az elbontás után engedélyezték az új felállítását. Az új lelátó befedése be van tervezve, de egyelőre nincs elegendő önerő a kivitelezéshez.

Már több éve terítéken lévő felvetés, Izsák honlapjának megújítása, ahol egyaránt helyet kapnának az elektronikus ügyintézéséhez szükséges felületek és a város életét bemutató információk, valamint aktuális programok, hírek és tudósítások. Az Izsáki Média átalakítására a jövő évben kerül sor. Nemcsak az új honlap elkészítésére kell pályázatot kiírni, hanem a napokban megszűnt nyomdai szolgáltatás miatt, az Izsáki Hírek további kiadásának kérdését is meg kell oldani. Az új elgondolású online és nyomtatott újság, valamint a rendezvényekről tájékoztató plakátok célszerű elhelyezéséhez szintén várják a lakosság javaslatait.

A korábban működő Izsáki Civil Kerekasztal együttműködés sikeresen összehozta azokat a szervezeteket, amelyek programokat szerveznek, illetve azokat a vállalkozásokat, amelyek e szervezeteket közvetlenül segítik. A korábbi önkormányzat részéről nem volt érdemi fogadtatás a civil szervezetek felé. A jövőben lesz-e kapcsolattartó felelőse ezen szerveztek felé? Mindenképpen lesz kapcsolattartó a civil szervezetek számára, továbbá egyeztetni fogják a kiemelt városi rendezvények időpontját is.

Ezeken kívül volt még néhány olyan felvetés, amelyet az önkormányzat tudomásul vett és ígéretet tett a megoldások keresésére: a térség országgyűlési képviselője Izsákon nem tartott fogadóórát; saját jogú rendőrőrs Izsákra; a kerékpárút tarackosodásának a megállítása; a helytörténeti múzeum újra élesztése; a hagyományos művelésű sárfehér szőlő technológiájának megőrzése.

Végezetül a polgármester bejelentette, hogy a lakosság észrevételeinek, kérdéseinek, és javaslatainak, az önkormányzathoz történő eljuttatásának megkönnyítése érdekében, egy gyűjtődoboz helyeznek el a városháza bejáratához, valamint létrehoznak egy kozerdeku@izsak.hu e-mail címet.

(Faragó Gábor)

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés