Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Bíznak a jó termésben – Szőlővesszőt szenteltek Szent Vince napján Szarkásban

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__25662
Vasárnap délután a Dimenzió Borászat és a Porta Egyesület immáron nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szent Vince napi vesszőszentelést Szarkásban, a Dimenzió Borászat ültetvényénél. (Fotók: Mátyus István)

A néphagyomány szerint, ha szép az idő Szent Vince napján, a termés biztosan jó lesz: "Fényes Vince, tele pince..." - szól a régi közmondás. Noha a Nap időnként elbújt, és a kabátot is jócskán be kellett gombolni, az égbolt összességében elég tiszta volt az ünnepség alatt, így vélhetően szőlőben gazdag jövő évnek örülhetünk.

"Több szempontból is jeles ez a mai nap. Ma ünnepeljük nem csak a magyar kultúra, de Szent Vince napját is. Ezért úgy helyes, ha a szőlőről, a szőlővesszőről is megemlékezünk. A hagyományokhoz híven ilyenkor szokás, hogy egy vesszőágat vízbe tesznek, ennek hajtásából pedig következtetni lehet majd a termésre" - mesélte az egyik házigazda, Kovács András.

A szőlőtőkéket idén Gál József, a Szent Miklós templom káplánja áldotta meg, hogy biztosan jó termésre számíthassunk. Előtte a kánai menyegző történetét idézte fel: „A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk.” Mire Jézus azt mondta: „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.” Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: „Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort.” Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig.” (Jn 2,1-11)

Utána Szondi Tamás szavalatai színesítették az eseményt.

Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere is köszöntötte a jelenlévőket. Mint elmondta, fontosnak tartja, hogy a régi értékekre is elég figyelmet fordítsunk mai, rohanó világunkban: "Azt gondolom, ez a rendezvény, amely már nyolcadik alkalommal került megrendezésre, szintén segíti azt, hogy visszanyúljunk kicsit a hagyományokhoz, a kulturális örökségünkhöz. Szeretném megköszönni a szervezőknek, közreműködőknek ezt az értékőrzést."

A vesszőszentelést követően baráti beszélgetésre és borkóstolásra invitálta a látogatókat a Dimenzió borászat két tulajdonosa: Kovácsné Drabant Katalin és férje, Kovács András.

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés