Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Büszkék vagyunk gondozottjainkra

| Feltöltve: | Tódor Norbert | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__28841
A Wojtyla Barátság Központ mintegy 120 rászorulónak biztosít naponta térítésmentesen melegételt, és szükség szerint reggelit is. Közülük egyre nagyobb arányban, mind többen és többen találják meg helyüket, szerepüket a „normális” életben. E jelenségről beszélgettünk Farkas P. József alapító-igazgatóval. (Fotó: Mátyus István)

– A Karol Wojtyla Barátság Központ keresztény alapértékekre, mindenekelőtt az Evangéliumra, illetve Szent II. János Pál pápa tanítására épülő karitatív szervezet. Kecskemét város bármely oknál fogva nélkülözésben, mélyszegénységben élő lakosainak mindennapi étkeztetésén túlmenően legfőbb küldetésünk – fajra, nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül: a közösségépítés; a testi-lelki gyengeségekkel, megkeseredettséggel, tartós betegségekkel küszködők, fogyatékkal élők, káros szenvedélyek által megkötözöttek minél teljesebb visszaillesztése az aktív társadalom vérkeringésébe. Segítő közreműködésünkkel összességében ez idáig gondozottjaink mintegy 30 százalékát sikerült visszaadnunk az elsődleges munkaerőpiac számára. A többiek szükség esetén akár hosszú távon is nyugodt szívvel bízhatnak gondoskodó szeretetünkben, a népkonyhai ellátásban – fejtette ki Farkas P. József, majd ekként folytatta:

– A Wojtyla Ház személyi referensei párbeszédet folytatnak a rászorultakkal, hogy mindennapos gondjaikhoz, bajaikhoz útmutatást, segítséget adjanak, nehéz helyzetekben lelki támaszt, vigaszt nyújtsanak. Lehetőséget adunk csökkent munkaképességű ellátottjaink számára, hogy fogyatékosságaik legmesszemenőbb figyelembe vétele, elfogadása mellett kamatoztathassák saját adottságaikat. Lehetőség szerint közmunkaprogram keretében, ha pedig ez nem lehetséges, ház körüli kisegítő munkával igyekszünk biztosítani közösségi létüket, kapcsolatukat a társadalommal.

– Ennek megfelelően – szervező munkatársak támogatásával, vezetésével – a Wojtyla Barátság Központ hátrányosabb helyzetű gondozottai folyamatosan rendben tartják a népkonyha szűkebb és tágabb környékét, valamint a főtéri Romkert és a műkertvárosi Assisi Szent Ferenc templom zöldfelületeit, továbbá rendszeresen gondjaikba vesznek három szakrális emléket: nevezetesen a Mezei és Kinizsi utcai, valamint a Kurucz téri Krisztus-keresztek közvetlen környezetét. Emellett gondozzák, ápolják Révész István tábori püspök nyughelyét. Gyomtalanítanak, kapálnak, gereblyéznek, sepregetnek, összeszedik az eldobált szemetet, virágot ültetnek, öntöznek.

– Emellett pedig egyre szélesebbek körűek a különböző ismeretterjesztő, közművelődést szolgáló programjaink, úgymint: a „Szegények Akadémiája” előadássorozat, múzeumlátogatások, közgyűjtemények megtekintése, életmódbeli, jogi, orvosi, rehabilitációs tanácsadások, kirándulások országszerte.

– Az itt folyó közösségépítő, lélekemelő munkáért minden résztvevőt őszinte köszönet, megbecsülés illet. Büszkék vagyunk rájuk, legyenek akár ideiglenes jelleggel rászorultak, avagy hosszabb távon is reánk bízatottak. Szívből jövő köszönettel tartozunk a velünk szövetségben együtt munkálkodó több száz önkéntesünknek is. Nélkülük missziói küldetésünk céljai aligha valósulnának meg. Önzetlen munkájukért az örök élet ígérete kínálja a legméltóbb jutalmat.

– Akik pedig tőlünk távoznak el a Teremtő Atyához, szívünkben őrizzük emléküket, gondolunk rájuk imáinkban. Nálunk májusban, a legszebb hónapban van halottak napja. Ha itt szakad el valaki életének fonala, őt e helyütt öleli át Krisztus – nyilatkozta az intézmény alapító-igazgatója.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés