Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Egy kápolna nem lehet politikusok játékszere

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__4071
Közismert, hogy a Ferences Család most ünnepli a rend első Alkotmánya, az Assisi Szent Ferenc féle regula egyházi/pápai jóváhagyása 800. évfordulóját. Ahogy világszerte, Kecskeméten is nagy ünnepségeket terveznek a Serafi követői. Ki gondolta volna, hogy egy városi politikus - méghozzá magát jobb oldalinak valló - 2008 adventjén, a kecskeméti közgyűlés nyilvánossága előtt, megpróbálja úgy citálni (egy harmadik személy, állítólagos telefonos beszélgetése nyomán) a rendalapító műkerti templomának lelkészét, név szerint is, hogy az nincs jelen, hogy az nem tud védekezni. Az pedig a dráma csúcspontja, hogy a közgyűlésben ülő tudós jogászok, politikusok, polgármesterek - hogy a jogszerűség és a demokrácia hívatásos védelmezőjéről most ne is tegyek említést – nem kiáltottak megálljt.
Nem hivatkoztak az audietur et altera pars, vagy „a személyes megtámadtatás és védelme” évezredes, minden tisztes fórumon becsben tartott elvére. Aztán a végén, szép karácsonyi ajándék képpen, még meg is szavaztak – tisztelet a kivételeknek – egy egyházellenes, az esély egyelőség elveit lábbal tipró határozati módosítást, amelyet még Kádár János főtitkárkodása idején sem mertek volna jóváhagyni Szolnoktól Nyugatra. Jól látta Jose Ortega y Gasset: "a gyűlölet az az érzés, mely az értékek pusztulásához vezet…” Miről volt szó a közgyűlés 18. napirendi pontjának tárgyalásakor? Arról, hogy a kecskeméti római katolikus egyházközség milyen föltételekkel kapja meg azt a telket, amelyre a nép fölépített egy év alatt, egy nagyon szép kápolnát. Az lett volna természetes, hogy éppen úgy kapja meg az egyház ezt a területet, mint ahogy a többi Isten háza építő a rendszerváltoztatás után. Minden korlátozás, fölösleges (és értelmetlen) kikötés/megkötés nélkül. Ott és akkor kiderült: a műkertvárosi egy bűnös kápolna, egy gyanús templom. Ezért a szerződési határozatban egy fiatal, magyar, honvédő politikus aggályait is érvényesíteni kellett. Még akkor is, hogy ha a módosítás szövege ordenáré, egyházellenes, megkülönböztető, botrányos. De nézzük mit is mondott Bogdándy Ferenc, bölcs szavaival? „Műkertváros katolikus egyházközössége és Kecskemét város lakossága is örömmel fogadta, hogy a Műkertvárosban az Assisi Szent Ferenc Kápolna felépült és erős hitéleti tevékenység folyik a kápolnában. Ezt a hitéleti tevékenységet szeretné az alábbi módosítással megerősíteni és SEGÍTENI A KATOLIKUS EGYHÁZAT abban, hogy ez a kápolna megfelelő körülmények között működjön. Indokként elmondta, hogy az elmúlt napokban történt egy sajnálatos eset. A kertvárosi általános iskola igazgatónője megkereste őt azzal a kéréssel, hogy az ottani iskolások és óvodások az Assisi Szent Ferenc Kápolnában szeretnének egy karácsonyi ünnepséget tartani. Ennek elősegítésére ő felkereste a kápolnában szolgáló papot és megkérdezte, hogy teljesíthető-e a kérés. Bárkányi Ernő atya templomigazgató igenlő választ adott. Megkérte az atyát, hogy beszélje meg a részleteket az igazgatónővel. Két nap múlva azonban telefonon felhívta az igazgatónő, hogy segítsen, mivel Bárkányi Ernő atya azt a tájékoztatást adta, hogy probléma van a kéréssel kapcsolatban. Ezt követően ismét felkereste Bárkányi Ernő atyát, aki azt a tanácsot adta neki, hogy keresse meg a kápolnát üzemeltető egyesület vezetőjét, Farkas P. József urat. Az egyesület vezetője azonban semmilyen akadályát nem látta annak, hogy a kápolnában az ünnepség megvalósuljon. Javasolja, hogy a földhasználati és tulajdonjogot alapító megállapodás az alábbi 9. ponttal egészüljön ki azzal, hogy a 9-12. pontok értelemszerűen 10-13. pontra változnak. „9. A használatba vevő az ingatlant ingyenes földhasználati joga alapján hitéleti céljaira és kizárólag a katolikus egyházrend alapelveit nem sértő kulturális, különösen önkormányzati, vagy önkormányzati intézményi programok céljára használhatja, hasznosíthatja. Egyéb hasznosítás esetén az ingyenesség nem illeti meg és a földhasználat ellenértékeként köteles évi bruttó 1.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot, illetve ennek az eltérő használat idejére eső arányos részét megfizetni a használatba adó részére. Ezzel összefüggésben a felek akként állapodnak meg, hogy a használatba adót az épületre előhasználati-, előbérleti jog illeti. A használatba vevő köteles legalább 30 nappal a használat átengedése előtt e jog gyakorlására 20 napos határidő tűzésével felhívni a használatba adót. A felek megállapodnak abban, hogy a használatba vevő a földhasználati jogra vagyoni értékű jogot nem képezhet, azt semmilyen jogcímen nem ruházhatja át. Az épület tulajdonjogának átruházásával a földhasználati jog megszűnik.” Forrás: Jegyzőkönyv, Ha hiszik, ha nem – úgy ahogy azt megírtuk – a hozzászólást nem követte tiltakozás! Az elnöklő politikusnak – aki pedig parlamentet járt ember – nem tűnt föl, hogy egy jelen nem levő papot idézgetnek itt, egy harmadik személy „vallomására” hivatkozva. Ebből a javaslatból – határozat lett, méghozzá jobb oldali többséggel. Más kérdés, hogy ezt a dokumentumot/szerződést majd aláírja-e a másik fél, vagyis az egyház. Ha a "kihallgató", a papok munkájában intézkedő politikus figyelme és erélye, no és befolyása ilyen erős marad a jövőben is, elképzelhető, hogy átveszi az irányítást a jubileumon, Assisi Szent Ferenc hívő népétől. Meghatározza, hogy ki mit mondott, mit mondhat, ki járhat templomba, mikor, kivel. Ha asziszi Bogdándy Ferenc, hogy ez sikerülni fog neki, nagyot téved. Ma még nem teheti politikusi trükkök játékterévé Jézus Krisztus és a Serafi otthonát… FARKAS P. József
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés