Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” – XII. Városi Civil Fórum a Városháza dísztermében

| Feltöltve: | Tódor Norbert | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__25887
Kecskemét – Történetében tizenkettedszer tartott konferenciát a Városi Civil Fórum. A tanácskozás fő feladata, hogy összefogja a Városi Civil Kerekasztal keretébe tömörült szakkerekasztalokat. Ezekben – különféle témakörökben – civil szervezetek tevékenykednek, így hangolva össze a város lakossága érdekében végzett önkéntes munkát. Működésük példaértékű, méltó örökség az utókor számára. Nélkülük bőséges anyagi források mellett is szegényebb lenne a város. Az esemény fővédnöke Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármester asszonya volt. (Fotók: Tódor Norbert)

A szerda délelőtti fórum bevezetőjeként a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre, valamint a Lakó Sándor Kamarazenekar kulturális műsorát kísérhették figyelemmel - Vassné Kökény Éva és Gyöngyösi Szabó Katalin szavalt el egy-egy verset, majd 17. századi kamarazene dallamai csendültek fel.

Rigóné Kiss Éva, a Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjának vezetője Széchenyit idézte: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” - egyben ez volt a fórum vezérgondolata.

- A Civil Kerekasztal sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint ha belefognak valamibe, nemcsak megvalósítják, de még tíz-húsz év elteltével is kézzel fogható marad munkájuk gyümölcse - fogalmazott Mák Kornél köszöntőjében.

Sárközy Erika a CédrusNet Egyesület képviseletében a CédrusNet Kecskemét mintaprogramról számolt be, melynek célja, hogy új foglalkoztatási formákat honosítson meg térségünkben annak érdekében, hogy a szenior korúak (vagyis a 45-50 éves korosztály) azon tagjai, akik életútjuk során „elfáradtak”, esetleg munkahelyükön leépítették őket, megtalálják az egészségi állapotuknak, képességüknek leginkább megfelelő tevékenységet. - Biológiai életciklusunk időtartama nem feltétlenül csak tőlünk függ, de szellemi életkorunk meghosszabbítása igenis rajtunk múlik - hangoztatta felszólalásában Sárközy Erika.

Molnár Elvira, a Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum irodavezetője kifejtette: 2017-ben is számos pályázati lehetőség nyílik meg a civil szervezetek számára, többek között a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., minisztériumok (pl. honvédelmi, EMMI, stb.), a Zöld Forrás, illetve egyes nagyvállalatok kiírása révén. Az irodavezető elmondta továbbá: egyik partnerszervezetük vezetőjétől érdeklődött, mi a sikerük titka. Ő így válaszolt kérdésére: ha látnak valamilyen pályázati kiírást, írnak rá egy programot.

Az esemény további részében Kertész Erzsébet, a Városi Civil Kerekasztal soros elnöke évértékelőjét hallgathatták meg, majd az egyes szakkerekasztalok delegáltjai számoltak be tavalyi munkájukról, eredményeikről.

Az Egészségügyi Civil Kerekasztal tagszervezetei 2016-ban ingyenes szűrőprogramokban működtek közre. Szakmai fórumokat rendeztek, ingyenes napközi tábort szerveztek és orvosi műszerek beszerzését is támogatták, valamint megrendezték a Hospice Kongresszust, illetve alapfokú újraélesztési oktatást, egészségmegőrzési programokat szerveztek.

A Hagyományőrző Civil Kerekasztal szervezetei képviseltették magukat az összes nagyobb városi rendezvényen. Továbbá tanulmányutakat, megemlékezéseket, bemutatókat szerveztek, emléktáblákat avattak. Részt vesznek Kecskemét kulturális örökségének ápolásában, kapcsolatot ápolnak különféle határon túli magyar szervezetekkel.

A Kulturális Civil Kerekasztal tagjai kiállításokat, országfelfedező túrákat, könyvbemutatókat, megemlékezéseket, zenei rendezvényeket, irodalmi esteket, írótábort, szavalóversenyeket, különféle kulturális műsorokat, klubfoglalkozásokat szerveznek. Céljuk, hogy közelebb vigyék a kultúrát az utca emberéhez, de „portfóliójukba” tartozik az értékmentés és a hagyománytisztelet is.

A Műszaki, Tudományos, Innovációs Civil Kerekasztal tagjai főleg műszaki szakemberek továbbképzésével és tanulmányutak szervezésével foglalkoznak.

A Nyugdíjas Civil Kerekasztal elsősorban családok segítésével, gyermekfelügyelettel foglalkozik, de például parkgondozásban, nyilvános ebédfőzéseken, nyugdíjas műsorok szervezésében is éppúgy közreműködnek. Tevékenységük középpontjában a nyugdíjasok fizikai és mentális jólétének elősegítése, az idő tartalmas eltöltése áll. Jelmondatuk: amíg aktívak vagyunk, addig érdemes élni.

Végezetül a Szociális Civil Kerekasztal vezetője kapott szót. Tagszervezeteik az alábbiakban vállaltak részt - a teljesség igénye nélkül: „Egy délután a hajléktalanokért”, „Melegítő szeretet” – kályhaadományozási akció, Széchenyivárosi Karitász, zarándokutak szervezése, szakrális emlékek felújítása, ajándékosztás, rendszeres szociális étkeztetés, közösségépítés nehézsorsú emberek bevonásával, történelmi megemlékezések, táborok szervezése hátrányos helyzetű gyermekek részére, adománygyűjtés, „Adni öröm” élelmiszerbank program és még hosszasan lehetne sorolni...

Rózsa Béla megjegyezte: a társadalmi lecsúszás gyakorta lelki eredetű problémákra vezethető vissza. Általánosságban elmondható, hogy a lelki egyensúly kialakulásának három feltétele van: az illető egyén tudjon szeretni, dolgozni és örülni. Ha ezek közül akárcsak egy hiányzik, megbillen a lelki egyensúly, és ennek további hosszú távú következményei lehetnek.

Az iménti felsorolásból is jól kitűnik: ha az önkéntesek anyagi ellenszolgáltatásért végeznék munkájukat, igencsak tetemes lenne a számla végösszege. Légjogosultságuk tehát aligha megkérdőjelezhető.

A program záró szakaszában megválasztották az egyes szakmai kerekasztalok 2017. évi delegáltjait és tanácsadói testületeit.

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés