Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Feltámadott Krisztus, és lehullottak a démonok!

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__4790
A Porta Egyesület Katolikus Munkacsoportja nagy szeretettel köszönti minden kedves partnerét, tagját, támogatóját a 2009-es HÚSVÉT alkalmával. Kisebb nagyobb zarárndokcsapataink az ünnepekben több településen - Tihanyban, Keszthelyen, Bakonybélen, Alpáron, Budapesten, Bodajkon - vendégeskedtek szerzetesi központokban, lelkigyakorlatos házakban, búcsújáró helyeken. Készültek a kereszténység legnagyobb ünnepére; illetve részt vettek a nagyhét liturgiáin. Osztozzunk a jóhírben, a közös örömben a Tisztelt Olvasókkal! Halleluja! Szeretettel ajánljuk Aranyszájú Szent János, Konstantinápoly érsekének hittanító beszédét Krisztus Istenünk dicsőséges és üdvösséges feltámadásának szent és fénythozó napján.
"Aki jámbor és istenszerető, élvezze ezt a szép és derüs ünnepséget. - ajánlja az egyházatya. - Aki hálás szolga, örvendezve lépjen be az ő Urának örömébe. Aki a böjtölésben megfáradt, élvezze most a jutalmát. Aki az első órától munkálkodott, nyerje el ma igazságos bérét. Aki a harmadik után jött, hálásan ünnepeljen. Aki a hatodik után érkezett, egyáltalán ne kételkedjék, mert semmiben sem károsodik meg. Aki a kilencedik óráig késlekedett, jöjjön, egyáltalán ne habozzék. Aki csak a tizenegyedikben érkezett, az se féljen késlekedése miatt; mert bőkezű az Úr: az utolsót éppúgy fogadja, mint az elsot, a tizenegyedik órában érkezettet éppúgy megpihenteti, mint azt, aki az elsőtől fogva dolgozott; a későbbit is kegyelmébe fogadja és az elsőt is megbecsüli; annak is ad, ezt is megajándékozza; a cselekedeteit is elfogadja és a szándékát is üdvözli, a munkáját is megbecsüli és az elhatározását is megdicséri. Lépjetek hát be mindannyian a mi Urunk örömébe; elsők és másodikok, élvezzétek jutalmatokat. Gazdagok és szegények, együtt ujjongjatok. Mértékletesek és könnyelműek, tiszteljétek ezt a napot. Akik böjtöltetek és akik nem böjtöltetek, vigadjatok ma. Tele az asztal, tobzódjatok valamennyien. Sok a borjú, senki se távozzék éhesen. Mindannyian élvezzétek a hit lakomáját. Mindannyian élvezzétek a jóság bőségét. Senki se siránkozzék szegénysége miatt, hiszen megjelent a közösség országa. Senki se bánkódjék vétkezései miatt, hiszen bűnbocsánat kelt ki a sírból. Senki se féljen a haláltól, hiszen megszabadított minket tőle az Üdvözítő halála. Eltörölte azt, amikor alávetette neki magát. Leigázta az alvilágot Az, aki alászállt az alvilágba. Megkeserítette azt, amikor megízleltette vele az Ő testét. És ezt látván előre Ézsaiás, így kiáltott fel: Az alvilág – úgymond – megkeserült, amikor ott lenn találkozott Veled. Megkeserült és megrontatott. Megkeserült és megcsúfoltatott. Megkeserült és megöletett. Megkeserült és megsemmisült. Megkeserült és megbilincseltetett. Testet ragadott meg és Istent talált. Földet ragadott meg és a mennyel került szembe. Olyat ragadott meg, amit látott, és oda hullott alá, ahonnan nem látott. Óh halál, hol van a te fulánkod? Alvilág, hol van a te győzelmed? Feltámadott Krisztus, és lehullottak a démonok. Feltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok. Feltámadt Krisztus, és senki halott nincs a sírban. Mert feltámadván Krisztus a halottaiból, első zsengévé lett az elhunytak közül. Övé a dicsőség és a hatalom mindörökön örökké. Ámin.
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés