Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

"Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött."

Napi evangélium - 2010. január 13. / szerda

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__7261
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. (Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. Mk 1,29-39
Elmélkedés: Mind tanítása, mind csodái Jézus isteni hatalmát és erejét igazolják. Az emberek, ahogyan erről a mai evangéliumban olvasunk, inkább csodákat, csodás gyógyításokat várnak a mi Urunktól. Betegeket visznek hozzá annak reményében, hogy gyógyulást nyernek tőle. Ezzel szemben Jézus inkább a tanításra akarja helyezni a hangsúlyt, ezért elindul, hogy más helyeken is hirdesse az örömhírt, amit a mennyei Atya bízott rá. Az Atyának való engedelmességet tehát előbbre helyezi, mint az emberi elvárásoknak való megfelelést. A Krisztussal való élet azt jelenti a mi számunkra, hogy példája szerint mi is mennyei Atyánk tetszését keressük engedelmességünk által. (Horváth István Sándor) Imádság: Istenem, add meg nekem, hogy önmagam mindenki szolgájának tartsam. Amikor csak tehetem, engedelmességben szolgálok, az utolsó helyet választva. Szolgálok azáltal, hogy nem engedem magam kiszolgálni, hanem szolgálok másokat, bármit kell is tennem, bármi feladatot ellátnom. Minderre te magad mutattál példát, aki Isten, Mester és Úr voltod ellenére úgy voltál az apostolok között, mint aki szolgál. Add, hogy a te példád szerint és veled együtt én is lelkemet adjam sokak megváltásáért. Boldog Charles de Foucauld
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés