Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…” – József atya heti hirdetése a Nagytemplomból

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__29747
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11,28). Dr. Finta József plébános atya sok szeretettel vár minden hívet és keresztény hit iránt érdeklődőt a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia (Nagytemplom) heti alkalmaira, közösségi programjaira. Szívből ajánljuk az alábbi hirdetést kedves olvasóinknak:

Nagytemplomi hirdetések

Virágvasárnap – 2019. április 14.

1. Az előttünk álló hét a Nagyhét. Nagypénteken szigorú böjti nap lesz, vagyis legföljebb háromszor szabad enni, csak egyszer jóllakni és húst nem szabad fogyasztani.

2. Imaóra lesz Szent Filoména tiszteletére ma, április 14-én vasárnap 15 órától a Barátok Templomában.

3. Nagyszerdán, április 17-én du. fél öttől Hittanosok Keresztútja lesz az Arborétumban, a Mária kápolnánál. Szeretettek várjuk hittanosokat, szüleiket, családjaikat.

4. Szintén Nagyszerdán du. 17 órától Szeretetláng engesztelés lesz a Nagytemplomban.

5.  Nagyheti és Húsvéti szertartások rendje a Nagytemplomban:

- Április 18-án Nagycsütörtökön reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz a Nagytemplomban. Az Utolsó Vacsora szentmiséje este 18 órakor kezdődik. Előtte 17 órától szintén gyóntatás lesz. Az esti szentmise után Jeremiás siralmai énekes zsolozsmát tartunk, majd pedig virrasztást este 10 óráig.

- Április 19-én Nagypénteken reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai énekes zsolozsma. Délután 15 órakor Keresztúti Ájtatosságot tartunk a Nagytemplomban. A nagypénteki szertartás este 18 órakor kezdődik, a szertartás előtt 17 órától gyóntatás.

Este fél 9-kor az Arborétumban megtartjuk a szabad téri keresztúti ájtatosságot, ami a székely kapus bejárattól indul. A Szentháromság temetőben azonban nem lesz keresztút.

- Április 20-án Nagyszombaton reggel hét órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai énekes zsolozsma. A Szent Sír látogatására napközben végig lehetőség lesz. A Húsvéti Vigília szertartása este 18 óra 30 perckor kezdődik a Nagytemplomban, végén a feltámadási körmenettel. A szertartás előtt este fél hattól gyóntatunk.

- Április 21-én, húsvétvasárnap vasárnapi miserend szerint lesznek az ünnepi szentmisék: reggel 7 órakor, de. 9-kor és fél 11-kor, valamint este 18 órakor.

Április 22-én húsvéthétfőn viszont csak reggel 7 órakor, de. fél 11-kor és este hatkor lesznek szentmisék. A de. 9 órai szentmise elmarad.

A húsvéti szentmiséken a fíliákban végzett húsvéti szolgálat miatt már többnyire nem tudunk gyóntatni, így a gyónást kérjük, mindenki igyekezzen elvégezni a lelkigyakorlaton és a Nagyhét napjai alatt!

A nagyheti és húsvéti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán, illetve készül kis ismertető is, amit elvihetnek a középső asztalkáról.

 

6. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége előadást szervez április 24-én szerdán este 18 órától a Főplébánia Közösségi Házának Nagytermében. Az előadást Faragó Laura énekművész, zenepedagógus tartja, „A magyar népballada és a Biblia” címmel.

 

7. A Húsvét utáni szombaton, április 27-én reggel fél 9-től du. 16 óráig Egyházközségi Családi Napot szervezünk Kadafalván a templom kertjében és az Általános Iskolában. A családi Nap a Főplébánia rendezvénye, tehát minden kecskeméti családot is szeretettel várunk, biztatunk a részvételre. Költsége nincs, ingyenes az egész program és az ebéd is. A részletekről a kitett plakátokon érdeklődhetnek. Nagyon örülnék, ha sokan összejönnénk.

8. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a személyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai száma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adószámát megtalálják a középső kis asztalkán, a kitett plakáton vagy a Honlapon. Kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés