Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Keceli kötődésű lehet Amerika követe

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__4529
Pintér József: Még soha nem volt ilyen jó kezekben az ország képviselete - Visszhangzik a média, hogy Haris Róbert lehet Amerika új budapesti nagykövete. A víz szalad, a kő marad írja Wass Albert. Ha vannak kövek ebben a megtépázott, agyongyötört világban, akkor Robert Haris annak számít. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek… Hát igen. Van, aki örökre maradni képes, mint Pintér József köztiszteletben álló keceli vállalkozó és vannak, akik szívükben maradnak, aztán vissza-visszatérnek, mint Robert Haris. A két ember, a két család kapcsolata már hosszú évekkel ezelőtt megpecsételődött.
Az a váci származású, mérnök ezredes Haris Béla, aki a német megszállást követően mindent megtesz zsidó származású kollégái, beosztottai megmentésére. Az orosz csapatok előrenyomulása következtében a nyilas kormányzat alatt számos alkalommal szabotálja a németek pusztításra kiadott parancsait, nem hajlandó a korábban talán pont az ő munkája révén létrehozott építmények lerombolására, menti, biztonságba helyezi az Igazgatóság fontos dokumentumait a közeli újjáépítés reményében. 1945. március 27-én visszavonuló alakulatával és családjával együtt Vaskeresztesnél átlépi a határt. A háború befejezése után hazatér és szaktudásának köszönhetően 1946–1949 között pályája töretlenül ível felfelé. 1949-ben újra a hadsereg tisztje lett. A Haditechnikai Intézet parancsnokának felterjesztett jellemzésben ”kiváló konstruktőr, a légó és gépészeti berendezéseknek egyetlen jelentős magyar szakembere”- ként szerepelt, s minden bizonnyal erre való tekintettel is soron kívül alezredessé léptették elő. Az újra behívott és szolgálatot vállaló tisztek elleni tömeges megtorlások 1950. májusától, őt sem kímélték. Haris Bélát 1950. augusztus 10-én az ÁVH letartóztatta, és minden ítélet nélkül az ÁVH felügyelete alá tartozó váci börtönbe szállítják. Meghurcolták és megalázták a fiatal mérnököt, akire egy honfitársa így emlékezett: „ Behoznak főnöknek egy harminchárom éves mérnököt, aki addig a Honvédelmi Minisztérium harminchárom fős tervezőcsapatát irányította ezredesi rangban. Behozzák és bebörtönzik per és – igazságszolgáltatási nézőpontból minden ok nélkül. Haris Béla gyakorlatilag beleőrül a szabadsága elvesztésébe” Haris Béla fia, az Egyesült Államokban élő Robert Haris üzletember és unokája, Gaál Péter orvos kilencévi pereskedés és hosszas egyeztetések eredményeként elérték, hogy a meghurcolt mérnököt 1999. szeptember 2-án felmentse minden vádpont alól a Fővárosi Bíróság katonai tanácsa. A honvédelmi miniszter Haris Bélát erkölcsileg rehabilitálta, helyreállította alezredesi rendfokozatát, és posztumusz ezredessé léptette elő. Katonai tiszteletadás mellett 2001. május 2-án újratemették Vácon. Kecelen emléktáblát avattak tiszteletére Pintér József igaz lokálpatriótaként akkor is szobrot emeltetett volna a hős katonának, az emberségből jelesre vizsgázott, nagy tudású mérnök ezredesnek, ha nem az ország egyetlen monumentális haditechnikai parkjának tulajdonosa. De miután megismerte a méltánytalanul feledésbe merült, 1979-ben elhunyt hadmérnök élettörténetét, szent kötelességének érezte, hogy tiszteletére szobor készüljön és emléktáblát helyezzenek el a múzeum falán. 2002-ben hatalmas díszünnepség keretében és természetesen Haris Béla családja – így Robert Haris – jelenlétében avatták fel az emléktáblát. Az összekötő kapocs Robert Haris édesapja Az a váci származású, mérnök ezredes Haris Béla, aki a német megszállást követően mindent megtesz zsidó származású kollégái, beosztottai megmentésére. Az orosz csapatok előrenyomulása következtében a nyilas kormányzat alatt számos alkalommal szabotálja a németek pusztításra kiadott parancsait, nem hajlandó a korábban talán pont az ő munkája révén létrehozott építmények lerombolására, menti, biztonságba helyezi az Igazgatóság fontos dokumentumait a közeli újjáépítés reményében. 1945. március 27-én visszavonuló alakulatával és családjával együtt Vaskeresztesnél átlépi a határt. A háború befejezése után hazatér és szaktudásának köszönhetően 1946–1949 között pályája töretlenül ível felfelé. 1949-ben újra a hadsereg tisztje lett. A Haditechnikai Intézet parancsnokának felterjesztett jellemzésben ”kiváló konstruktőr, a légó és gépészeti berendezéseknek egyetlen jelentős magyar szakembere”- ként szerepelt, s minden bizonnyal erre való tekintettel is soron kívül alezredessé léptették elő. Az újra behívott és szolgálatot vállaló tisztek elleni tömeges megtorlások 1950. májusától, őt sem kímélték. Haris Bélát 1950. augusztus 10-én az ÁVH letartóztatta, és minden ítélet nélkül az ÁVH felügyelete alá tartozó váci börtönbe szállítják. Meghurcolták és megalázták a fiatal mérnököt, akire egy honfitársa így emlékezett: „ Behoznak főnöknek egy harminchárom éves mérnököt, aki addig a Honvédelmi Minisztérium harminchárom fős tervezőcsapatát irányította ezredesi rangban. Behozzák és bebörtönzik per és – igazságszolgáltatási nézőpontból minden ok nélkül. Haris Béla gyakorlatilag beleőrül a szabadsága elvesztésébe” Haris Béla fia, az Egyesült Államokban élő Robert Haris üzletember és unokája, Gaál Péter orvos kilencévi pereskedés és hosszas egyeztetések eredményeként elérték, hogy a meghurcolt mérnököt 1999. szeptember 2-án felmentse minden vádpont alól a Fővárosi Bíróság katonai tanácsa. A honvédelmi miniszter Haris Bélát erkölcsileg rehabilitálta, helyreállította alezredesi rendfokozatát, és posztumusz ezredessé léptette elő. Katonai tiszteletadás mellett 2001. május 2-án újratemették Vácon. Kecelen emléktáblát avattak tiszteletére Pintér József igaz lokálpatriótaként akkor is szobrot emeltetett volna a hős katonának, az emberségből jelesre vizsgázott, nagy tudású mérnök ezredesnek, ha nem az ország egyetlen monumentális haditechnikai parkjának tulajdonosa. De miután megismerte a méltánytalanul feledésbe merült, 1979-ben elhunyt hadmérnök élettörténetét, szent kötelességének érezte, hogy tiszteletére szobor készüljön és emléktáblát helyezzenek el a múzeum falán. 2002-ben hatalmas díszünnepség keretében és természetesen Haris Béla családja – így Robert Haris – jelenlétében avatták fel az emléktáblát. Az utódok azóta is hálásak az eszmei örökség hűséges vigyázóinak. Dr. Gaál Péter a Haris család nevében mondott köszönetet egy október 23-án tartott ünnepség alkalmából: „Köszönöm, hogy a szívükbe zártak egy tőlünk térben és időben távol álló embert, akinek igazságszeretete összeköt minket. Az Önök közössége az igazságra és a szeretetre épül. Mindig tanulok valamit, amikor Kecelre jövök. Most azt tanultam, hogy a Ti szeretetetek igaz. Köszönöm, hogy őrzitek a nagyapám emlékét” Az iskola hálás mecénásai lettek Robert Haris soha nem érkezik üres kézzel Kecelre. Az iskolát támogatva nem csak jelentős anyagi segítséget nyújt, de rendszeresen nagy értékű informatikai eszközökkel patronálják a keceli oktató munkát. Szívélyes és bensőséges kapcsolat alakult ki a család és az iskola között is. A pedagógusok úgy vélik, hogy a Haris család kedvessége, embersége, önzetlen szeretete példa a felnőttek és gyerekek számára egyaránt. Robert Haris 2006-ban a szíve fölött őrizve, gondosan összehajtva hozta magával azt a lyukas zászlót, amit eredeti állapotába őriz lassan hat évtizede. Meghatódva lengette meg a Pintér Művek alkalmi színpadán. Megilletődöttségét fokozta, hogy Haszilló Ferenc polgármester „Kecel Városért” kitüntetéssel fejezte ki a város tiszteletét és köszönetét. Édesapja Haris Béla, ugyanekkor kapta meg a Békefenntartók Nemzetközi Szervezetének posztumusz kitüntetését. Egyetlen évben sem marad el Haris Béla emléktáblájának megkoszorúzása, mely méltóságban, katonai tiszteletadás mellett történik. A Pintér és a Haris család egy szívdobbanással halad egymás mellett és ünneppé érik a pillanat, és mindenki érzi kimondatlanul is, hogy a víz szalad, de a kő marad. Robert Haris Amerikában lett befolyásos üzletember Édesapja meghurcolása megviselte a családot, korán megtanulta a munka becsületét és nehézségét is. 1956-ban érettségizett a József Attila Gimnáziumban. Bár bejutott a Rákosi Mátyás országos matematika verseny középdöntőjébe, megbélyegzettként mégsem vették fel a Budapesti Műszaki Egyetemre, ezért bádogosnak tanult. Fellebbezéssel végül is bejutott a Miskolci Műszaki Egyetemre, de mivel aktívan részt vett az 1956-os forradalom miskolci eseményeiben, ezért menekülnie kellett Magyarországról. Érdekesség, hogy Salzburgban, egy egyetemista küldöttség tagjaként találkozott Richard Nixonnal, az USA akkori alelnökével. Végül a USS General W. G. Haan hadihajó fedélzetén érkezett meg New Yorkba. Dolgozni kezdett, angolul tanult, majd ösztöndíjjal a Fordham Egyetemre került, ahol esti tagozaton közgazdaságtant tanult. Közben előléptették géptervezővé. 1961-ben házasságot kötött Joan Alexandra Thomas-szal, egy New York-i festő lányával. Házasságukból 3 gyermek született. 1962-ban kapott amerikai állampolgárságot, magyar állampolgárságáról pedig lemondott. 1963-1964-ben gépészmérnöki diplomát kapott a New York-i Egyetemen. Később, rövid ideig a LaFrance cégnél lett főmérnök. Ezután beiratkozott a Cornell Egyetemre, ahol élettant tanult, mert a kardiovaszkuláris folyadékáramlás mechanikáját akarta tanulmányozni. Kihasználva az 1970-es évek olajválsága által kínált lehetőségeket, Tech Impex néven kereskedelmi céget alapított. Szerződéseket kötött a Dow Chemical, az Allied Chemical és más jelentősebb cégekkel petrolkémiai anyagok, forgalmazására. Megszerezte a spanyol nátriumnitrit piacot és hamarosan a Schering brazíliai leányvállalata is egyik fontos ügyfelévé vált. 1980-ban egy angol leányvállalatot alapított Swindonban azzal a céllal, hogy Nyugat-Európa felé terjeszkedhessen. 1988-ban befektetett egy szárnyait bontogató, elektronikus adat-, illetve jelfeldolgozással foglalkozó cégbe. Két másik céggel együttműködésben kifejlesztettek egy multifunkcionális, környezeti behatásokat jól tűrő, egymásra építhető PC standardot ipari célokra. Multinacionális ipari, valamint repüléssel és űrhajózással foglalkozó cégek tömegesen alkalmazták az egyetlen kártyára integrált, robusztus célszámítógépeket speciális igénybevételű eszközeikben. Komoly szerepet kapott Obama oldalán Meggyőződéses republikánus beállítottsága ellenére a 2008-as elnökválasztási kampányban Barack Obamát támogatta Pennsylvania államban. Obama mellett érvelő kampánybeszédét óriási üdvrivalgás fogadta. Részt vett a demokratapárti jelöltek melletti kampányban, támogatta a Demokrata Párt 25000 Lovagja elnevezésű politikai akciószervezetet, megosztva velük globális meglátásait, tapasztalatát és Amerika jövőjére vonatkozó elképzeléseit. Több kongresszusi képviselővel is találkozott a világgazdasági válság megoldása érdekében. Robert Haris, mint nagykövet jön haza A Demokrata Párt 25000 Lovagja politikai akciószervezet szerint: olyan emberre van szükség, aki nemcsak érti, de át is érzi a fogadó ország népének történelmét, küzdelmeit, törekvéseit, sikereit, illetve kudarcait. Akit nem magyarországi pártkapcsolatai, hanem az egész magyar nemzet iránti elkötelezettsége alapján jelölnek ki, és aki hozzájárul Magyarország társadalmi megosztottságának felszámolásához. Pintér József nagy örömmel fogadta a hírt és lapunknak azt mondta, soha nem volt olyan jó kezekben egy ország külképviselete, mint Robert Hariséban lesz Amerika Magyarországon. - Józan gondolkodású, őszinte ember, akivel fél szavakból is értjük egymást- mondja a keceli vállalkozó. - Nem csak azért mert munkánkban sok az azonosság, a közös nevező, hanem mert ugyanúgy megjártuk mindketten a poklot, ugyanolyan nehézségek és áldozatok árán kapaszkodtunk a wassalberti köveken, szemben az árral, az arcunkba zúduló sokszor sártól szennyezett vízzel. Boldogan ölelem meg mindenkor őt, hiszen összeköt bennünket a múlt tisztelete, a tenni akarás egy szebb és boldogabb világért, az igaz emberek iránti őszinte megbecsülés és szeretet. És összeköt minket az a barátság, aminek közelebbi ápolására nagyon készülök, már mint Robert Haris Amerika magyarországi nagykövetével.
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés