Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Köszöntők a Wojtyla Barátság Központ átadásán - I. rész

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__5215
A napokban nagyszabású ünnepség keretében adták át ismét rendeltetésének az immár kívül-belül megszépült Wojtyla Barátság Központot. Az eseményen több száz meghívott vett részt. A díszvendégek között volt többek között dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke, dr. Balázs Péter külügyminiszter, Joanna Stempinska lengyel nagykövet, Ewa Filipiak Wladowice polgármester asszonya, dr. Zombor Gábor Kecskemét polgármestere és dr. Gyenesei István országgyűlési képviselő. Megható gesztusként, a lengyel és a magyar fél egymás nyelvén köszöntötte a megjelenteket. Az alábbiakban a szónokok beszédéből közlünk részleteket.
Nagyszerű szellemiség - Engedjék meg, hogy Kecskemét város minden polgára nevében nagy szeretettel köszöntsem Önöket egy olyan napon, ami számunkra nagyon fontos, hiszen egy olyan ember fényképe előtt ülünk és tisztelgünk, aki mind Magyarország, mind Lengyelország számára rendkívül fontos, és nagyon sokat adott nekünk - mondta dr. Zombor Gábor. - És ez a szellemiség áthatotta azt az ügyet, amit e felújított intézmény képvisel, hiszen együttműködésbe kerültek a városi és egyházi vezetők, a szegény és a kevésbé szegény emberek, miközben lehetőségeikhez, tehetségükhöz mérten, nagyon sokan igyekeztek hozzájárulni ehhez a rekonstrukcióhoz. Nagyon fontos számunkra, hogy ez az ügy összehozott bennünket Wadowicével, összehozta egy kicsit jobban Magyarországot Lengyelországgal, és összehozta ezt a sok embert, akik pártállásra, nézetre tekintet nélkül itt ülnek, és örülnek együtt velünk, hogy valamit tudtunk adni egymásnak, tudtunk adni lengyel barátainknak, és tudtunk adni azoknak, akik igazából rászorulnak. És tudtunk adni a városnak is, hiszen ez a környék nem a legszebb része volt Kecskemétnek. S ha lokálpatriótaként tekintünk erre a felújításra, akkor különösen boldogok lehetünk, hiszen egy gyönyörű, régi épületet varázsoltak a szponzorok, támogatók és a város segítségével újjá az építők, és ezt tették egy nemes cél érdekében, s egy olyan szellemiségtől áthatva, amely mindannyiunk számára példa lehet a jövőben. Ha ebben a szellemben tesszük a dolgunkat a jövőben is, akkor ugyanilyen sikereket tudunk közösen elérni. Magyarok, lengyelek, hívők, nem hívők, akár politikai ellenfelek is, hiszen az ügy a fontos, és a szellemiség. Bízom benne, hogy majd a működés során is tapasztalni fogjuk, hogy ennek a háznak valamilyen különleges aurája lesz, és ha betéved ide valaki, mindig segítséget és jó szót fog kapni, és úgy fogja érezni, hogy van remény ebben a néha szomorú életben. Ezen gondolatok jegyében kívánom Önöknek, hogy érezzék ma nagyon jól magukat Kecskeméten, és kívánom azoknak, akik majd igénybe veszik ezt a gyönyörűen felújított épületet, hogy érezzék azt a szeretetet, gondoskodást, amelyet az építők, a támogatók igyekeztek adni! Wadowice várja kecskeméti barátait * Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki itt megjelent az ünnepségen, és szeretném átadni mindenkinek a wadowicei polgárok üdvözletét, akik nagyon jól tudják, hogy Kecskemét Wadowicének a gyönyörű magyarországi partnervárosa – hangsúlyozta Ewa Filipiak. - A mai esemény nagyon jelentős Lengyelországban is. Tudván, hogy valahonnan fentről néz le ránk II. János Pál pápa, biztosak lehetünk abban, hogy nagyon is egyet ért a Barátság Központ megnyitásával, áldást hozva ránk. Wadowicében a Szentatya szülővárosában is több hasonló intézmény jött létre, segítve a rászorultakat. Nagyon fontosak ezek az intézmények, de tudjuk, maguktól nem működnek, ezekhez rengeteg jóakaratú ember kell, és mindenkitől sok fáradságos munkát követel. Gratulálok, hogy éppen itt, Kecskeméten, ilyen sok polgár összefogott, és létrehozott egy ilyen intézményt, mint a Barátság Központ. Mindenkinek sok sikert kívánok, és Wadowice mindig őszinte szeretettel várja kecskeméti barátait. * Meghatottan állok itt, ezen a gyönyörű napon, egy csodálatos alkotás ünneplésekor – árulta el dr. Balázs Péter, a Magyar Köztársaság külügyminisztere. - A múlt szerdán Varsóban tárgyaltam a lengyel külügyminiszterrel. Akkor is, most is meghatott az ezer éves barátságból, a nagyon szoros történelmi kapcsolatból eredő sajátos hangulat. Mert miközben a világ égetően sürgős dolgait megbeszéltük Varsóban, kimondatlanul is tudtuk azt, hogy bízhatunk egymásban, azonosak a céljaink. Hiszen olyan keretek veszik körül a kapcsolatainkat, amelyek ezt a napnál világosabbá teszik. Ugyanazon a napon lettünk az Európai Unió tagjai, ugyanazon a napon csatlakoztunk a NATO-hoz, és van még egy szorosabb család, amelyik összeköt bennünket, ez a Visegrádi Együttműködés, amely lassan már húsz éves lesz, és ha nem is mindig mindenki egyformán akarta, de én azt szoktam rá mondani, hogy a jó Isten is egymásnak teremtett bennünket, csak észre kell vennünk. Csak rá kell döbbennünk, hogy ez a négy ország, Csehországgal és Szlovákiával együtt azonos történelmi utat járt be, nagyon közeliek az érdekeik, és jól tesszük, hogyha együtt lépünk tovább. Erről is volt szó Varsóban. És most itt állunk Kecskeméten, egy újabb lengyel esemény kapcsán. Hadd szóljak néhány szót arról a csodálatos emberről, akinek a nevét választotta ez a barátság központ. 1978-ban lett pápa. Semmilyen jele nem volt akkor még az eljövendő rendszerváltozásnak, Európa a szögesdrótok két oldalán, két katonai rendszerben egymás ellen fegyverkezett. Megváltoztathatatlannak tűnt akkor az a kétpólusú világ, az a szörnyű megosztottság. És akkor jött egy lengyel pápa. Még a Nyugat is elcsodálkozott azon, hogyan lehetséges, hogy a vasfüggönyön túlról valakit pápává választanak az ismert módon, a Sixtusi Kápolnában. Ő volt Karol Wojtyla. Aki zsigereiben hordta Európa egyik legtöbbet szenvedett nemzetének a történelmét, s akit hamarosan őszintén tisztelt és becsült az egész világ. Ha nem nagy illetlenség azt mondani, őbelőle egy napon a diplomaták védőszentje is válhat, mert olyan utat mutatott a nemzetközi kapcsolatok számára, amin nagy bátorság kell, hogy utánamenjünk. Ő ezer éves határokat lépett át. Kapcsolatba lépett az Ortodox Keresztény Egyházzal, elment Damaszkuszba, Auschwitzba, és volt bátorsága, ereje kimondani, hogy bizony, a keresztény világ nagy része hallgatott a holokauszt idején. Olyan szellemben ápolta a nemzetközi kapcsolatokat, aminek a kulcsa valahol ott van az imádságokban: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” Máshogy nem lehet lezárni történelmi korszakokat, csak úgy, hogyha vonalat tudunk húzni, ha azt a megbocsátást, ami minden nagy történelmi egyház hagyományában jelen van, gyakoroljuk, és új szemmel tudunk egymásra nézni. Szomszédsági kapcsolatainknak is ebben mutat példát Európa. Végezetül hadd fejezzem ki őszinte örömömet, hogy szülővárosunkban egy ilyen szép példája épült föl az összefogásnak. Ez a létesítmény sokfajta üzenetet hordoz, nemcsak a magyar-lengyel barátságot, hanem a társadalmi szolidaritásban rejlő barátságot és tenni akarást is. A lengyel elnök levele Lech Kaczyński, a Lengyel Köztársaság elnökének üzenete Farkas P. Józsefnek, a Karol Wojtyla Barátság Központ alapítója részére: „Tisztelt Uram! Igen tisztelt Lech Kaczyński Köztársasági Elnök Úr wadowicei barátainktól értesült a Barátság Ház születéséről, munkájáról, szolgáltatásairól. Szeretett volna ő is személyesen jelen lenni a felszentelési ünnepségen, de az állam ügyei nem tették lehetővé programváltoztatását. Reméli azonban, hogy legközelebbi magyarországi útján, ha meghívást kap, eljöhet ide, Kecskemétre is, és megtekintheti az itt folyó munkát, megismerkedhet a testvéri közösséggel. Tisztelt Farkas P. József! Az Elnök Urat és az irodáját nagyon érdekli a lengyel-magyar barátság minden megnyilvánulása, és támogatja annak minden formáját. Nagyon nagy örömmel fogadjuk azokat a híreket, amelyek az élő együttmunkálkodás nemes példái. E szolgálatokat két nép barátságát erősítik. Vagyis igen tiszteletre méltó törekvések. Örömteli dolog, hogy a szociális-kulturális intézmény hátterében segítő támaszként Kecskemét és Wadowice önkormányzatainak barátsága áll. A munkához ez a szövetség kínál garanciát. Megtisztelő, hogy Lech Kaczyński Elnök Úr nevében kívánhatok Önöknek sok sikert a lengyel-magyar barátság ápolásában, valamint eredményes partnervárosi együttműködést Wadowicével, amelynek nagyszerű példája és szimbóluma a Karol Wojtyla nevét viselő Barátság Központ Kecskeméten. Az Elnök Úr nevében gratulálok a kecskeméti szép épület renoválásának szerencsés befejezéséhez. Az Elnök Úr meg van győződve, hogy a Karol Wojtyla Barátság Központ teljes felújítása és a felszentelése után az intézmény a köztünk lévő mély kapcsolatot fogja jelképezni. Úgymint Kecskemét és Wadowice, valamint Lengyelország és a Magyarország között. Tisztelettel: Kazimierz Kuberski elnökhelyettes”
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés