Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Megválasztották az új definitorokat a ferencesek

| Feltöltve: | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__26374
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány káptalani gyűlésén április 20-án a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhelyen definitorokat választott, vagyis a tartományfőnök és helyettese munkáját segítő tanácsosokat.

P. Bécser Róbert szentendrei gimnáziumi tanár, P. Berhidai Piusz novícius magiszter, P. Magyar Gergely nagyszőlősi házfőnök és Varga Kapisztrán főiskolai tanár, a rendi könyvtár és levéltár vezetője segítik a következő hároméves ciklusban P. Dobszay Benedek provinciális és P. Várnai Jakab provinciális-helyettes munkáját.

 

Az április 21-én befejeződő káptalanon a 109 rendtagot számláló provincia mintegy hatvan tagja vett részt. A rendtartomány által működtetett nemzeti kegyhelyen beszámolókat hallgattak meg a rend különböző egységeinek, intézményeinek életéről, megtárgyalták a hivatásgondozással, a lelkipásztori munkával és a rendtagok képzésével kapcsolatos kérdéseket.

 

A rendtartomány összlétszáma jelenleg megegyezik a tíz esztendővel ezelőttivel. Az elmúlt év során egy testvér tett örökfogadalmat, két testvért pappá, egyet diakónussá szenteltek. A ferences közösségek száma nem változott, továbbra is tizenhárom rendházuk van Magyarországon és egy Kárpátalján, de oktatási, szociális, karitatív és kulturális intézményeiken keresztül ennél jóval több helyen vannak jelen.

A lelkipásztorkodás területén a plébániavezetés, gyóntatói szolgálat, kisegítések mellett új lehetőségeket hozott a megújult nemzeti kegyhely, Mátraverebély-Szentkút. Az ott működő zarándokház lelkigyakorlatok, konferenciák, továbbképzések keresett helyszínévé is vált. Új szolgálata a rendnek a Kilátó Mentálhigiénés Központ, amely a lelkipásztori munka mellett másfajta támogatást is ad személyes kisérésben, csoportos foglalkozásban. A lelkipásztori szolgálat végzése során a rendtagok heti rendszerességgel 17–18 ezer emberrel találkoznak. Szentkutat évente kétszázezer zarándok keresi fel.

 

Fontos kezdeményezése az utóbbi éveknek a nyaranta megrendezett Ferences Pedagógia Napok, melyen a rendtartomány közoktatási intézményeinek tanárai találkozhatnak, és a szellemi töltekezésen túl belekóstolhatnak a ferences közösségi életbe is. A rend iskoláiban 2100 diák tanul, felsőoktatási intézményeiben pedig több mint háromszáz hallgatóval és kollégistával foglalkoznak a rendtagok.

 

A ferences szolgálatok egyre hangsúlyosabb része a szociális tevékenység. A gyöngyösi Autista Segítő Központ komoly nevet szerzett a szakmában. Idősotthonaik, a pasaréti gondozási központ, a szegedi és nagyszöllősi szegénykonyha, a kárpátaljai rehabilitációs központ a családtámogatás különböző formái a rászorulók, bajbajutottak segítésének.

 

A ferencesek a kultúra, a tudomány és a művészet terén elsősorban művelődési házaikon, turisztikai központjaikon, központi gyűjteményükön és koncertek szervezése által tudnak értékeket teremteni és bemutatni. 


A képen balról jobbra: Varga Kapisztrán, Várnai Jakab, Dobszay Benedek, Bécser Róbert, Berhidai Piusz és Magyar Gergely.

 
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés