Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi evangélium "Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett."

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__9254
Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástromedényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzá fordult: Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt: Mester, beszélj! Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet engedett el ? felelte Simon. Helyesen ítéltél ? válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz: Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével! Lk 7,36-50

Elmélkedés

Szent Lukács, az irgalmasság evangéliumának szerzője nagy figyelmet szentel annak, hogy írásában bemutassa a bűnösöknek megbocsátó Jézust. A farizeus házában történtekből kiderül, hogy a bűnös asszony keresi a bűnbocsánat ajándékát. Azért megy Jézushoz, hogy kifejezze iránta szeretetét. Szeretetének jutalmaként a legnagyobb isteni ajándékot nyeri el, bűnei bocsánatot nyernek. A zsidó vallási törvények szerint nem volt szabad érintkezni nyilvános bűnösökkel. Jézus átlépi ezt a törvényi határt, hogy a bűnbánattal hozzá közeledőnek megbocsáthasson. Küldetése többek között éppen az ilyen bűnösökhöz szól, hogy megajándékozza őket a lélek szabadságával. Ha bűnbánattal közeledek Jézushoz, nála irgalomra lelek.

(c) Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés