Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium - „Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére."

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__8405
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre.

Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: Te esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.”

Mt 5,20-26


Elmélkedés:

A ószövetségi „Ne ölj!” parancs megszegése azt jelentette, hogy valaki a másik ember elleni gyűlöletét egy végletes tettben fejezi ki életének kioltásával. E régi törvényt szigorítja Jézus új törvénye, aki azt mondja, hogy nem csupán az követ el bűnt, aki az emberölés szélsőséges cselekedetét megvalósítja, hanem az is bűnös, aki haragot vagy gyűlöletet táplál szívében a másik ember iránt. Jézus jól tudja, hogy a bűn egy olyan út, amelyen az ember folyamatosan eltávolodik Istentől és egyre mélyebbre süllyed. Már kezdetben fel kell ismerni, hogy milyen úton indul el az ember! És ezen az úton mindjárt az elején meg kell állni, amikor még csak ellenszenv ébred valaki szívében, nehogy elhatalmasodjon rajta ez az érzés és nehogy tettekben nyilvánuljon meg!
© Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés